Vraag & Antwoord

Feedback Forum

Vrije meningsuiting

Anoniem
The Dragon
19 antwoorden
 • Even het geheugen opfrissen van de heren die dit forum onderwerpen aan Censuur, beperking op de vrije meningsuiting, het in eigen hand nemen van wat er gezegd en niet gezegd kan worden…………


  "Recht op vrije mening en meningsuiting.
  "Het mooie van vrije meningsuiting is dat je altijd weer verrast wordt door de schaamteloosheid van degenen die haar willen beknotten, het denken mag zich nooit onderwerpen”  Democratie is een kwetsbare hoeveelheid mensenrechten, vrije mening is er een deel van! (Artikel 19 & 25)
  § Recht op vrije meningsuiting betekent dat een paar dingen gegarandeerd zijn bij wet.
  § In al die landen die zich - in de UNO - daartoe plechtig verbonden hebben.
  § Op dit moment zijn er 211 landen aangesloten in UNO-verband.
  § Voor ons gevoel is het de normaalste zaak van de wereld dat je niet de hele dag hoeft te letten op je uitspraken, dat je hardop durft te praten in de bus, trein, hotel, restaurant enz.

  Internet:
  § Het is de normaalste zaak dat je op een internetforum kan zeggen wat je wil, zonder weggecensureerd te worden.
  § Op Europees niveau zijn en worden wetgevingen gecreëerd om de vrijmening te bevorderen en internet censuur te bestraffen.
  § Het uit een internetforum bannen zonder recht op antwoord is uiteraard pure discriminatie, dictatuur en censuur.
  § Forum eigenaars en moderators gedragen zich vaak als hogepriesters die hun gedachten of ideologie beschouwen als een seculiere religie, met de forumregels als centrale geloofspunt die geen toetsing of alternatief verdragen.
  § Onder het mom van: wij zijn een private instelling en bepalen onze eigen regels (wat verboden is), worden de effectieve internationale regels geschonden.
  § Europa en de VS worden door Google gemanipuleerd en gecensureerd, dit in de richting en volgens de regels en belangen van het neoliberalisme.
  § China echter manipuleert en censureert Google in de richting van het communisme, zolang het voor Google maar geld opbrengt, eigelijk een neoliberaal principe van belangen zonder ideologische kenmerken, eigenbelangen kenmerken uitsluitend deze principes.

  Censuur:
  § Elke preventieve censuur is absoluut verboden door artikel 19 & 25.
  § Censuur is eigen aan extreem links of extreem rechts, vb: communisme, rechtsextremisme, neoliberalisme of religie-extremisme.

  Uitzondering:
  § Zonder ergens bang voor te zijn, mag je in een discussie zeggen wat je stom of verkeerd vindt, zolang er maar geen discriminatie en intimidatie van de medemensen bedoeld wordt, geen racisme wordt bedoeld, geen oorlog of genocide wordt gepromoot, geen geweld of pedofilie wordt gepromoot en geen religie of sekte worden opgedrongen, vooral geen onderscheid gemaakt tussen rang en stand, rijk of arm, gestudeerd of niet, m.a.w apartheid moet vermeden worden.

  Vanzelfsprekend:
  § Het is de normaalste zaak dat je telefoon niet wordt afgeluisterd, je computer niet gekraakt of gemanipuleerd wordt door inlichtingendiensten.
  § Dat je lezersbrieven in de krant kunt schrijven zonder dat je daarvoor meteen de gevangenis in gaat.
  § Recht op uiting van je mening betekent ook nog het recht om te betogen, te staken en zodoende te tonen achter welke idealen je staat en voor welke belangen je opkomt, dit zonder mishandeld en geslagen te worden door agenten of overheidsvechtmachines. (comité P staat in voor de controle)
  Vakbonden zijn meestal de vertegenwoordigers van de zwakste en minst financiële klasse en hebben daardoor meer mogelijkheden en rechten.
  § De dragers van een spandoek of een bord worden niet door agenten of overheidsvechtmachines in de gevangenis geworpen.
  § Recht op uiting van je mening betekent, dat je niet door inlichtingendiensten geviseerd, agressief behandeld of gedood wordt voor je meningsvrijheid, op deze fragiele fundamenten (mensenrechten) is onze democratie gebouwd.
  § De huidige democratie is binnen 50 jaar de dictatuur van toen, daarom is vrije meningsuiting belangrijk.

  Tegenstellingen op onze planeet:
  § Naargelang lokaliteit en tijd kunnen wetgevingen zelfs tegengesteld zijn en evolueren.
  § Voor wat men hier gestraft wordt daarvoor kan men in China of elders gedecoreerd worden.
  § Voor het doden van één mens krijgt men levenslang, voor het doden van 100 mensen (militair de vijand) wordt men gedecoreerd, de generaal zijn vijand echter kan uw vriend zijn.
  § Je kan de waarheid niet verwarren met de mening van een lokale minder of meerderheid op onze planeet die zich laat manipuleren, dit is het gevaar van een tolerante democratie, dit leerde ons de geschiedenis, dit is het grensgebied van onze democratie.
  § Als één miljoen mensen in een stommiteit geloven dan is dat nog steeds een stommiteit.
  § Wetgeving en democratie is relatief en streek gebonden, het respecteren van de lokale wetgeving waar men zich bevindt is voorlopig een noodzaak, globalisering van de wetgeving is echter noodzakelijk.

  Indoctrinatie & manipulatie:
  § De neoliberale geaardheid van de hedendaagse samenleving indoctrineert, dit door het systematisch en eenzijdig onderwijzen van aanvechtbare overtuigingen en opvattingen, met de bedoeling dat deze kritiekloos worden aanvaard.
  § Deze zeer subtiele manier van manipulatie veroorzaakt een monocultureel denkpatroon waar geen uitweg mogelijk is, het doel van deze manipulatie! Aan deze subtiele brainwash zijn we allen onderhevig, het maakt deel uit van onze geconditioneerdheid.Dit denkpatroon bepaald onze manier van denken enis verweven in het huidige denken. Het conditioneert de mens, het omgaat zijn kritische denken de vrije mening en vrije meningsuiting. De verlichte geest en het kritische denken mag zich nooit onderwerpen, wanneer het kritisch denken zich onderwerp bevinden we ons in een dictatoriale toestand.
  § Voor de neoliberale schijndemocratie is elk alternatief project niet mogelijk en vooral niet wenselijk, vermits het de belangen van diegenen die er met verbonden zijn niet dient.Vermits ieder alternatief project een groei moet doorstaan, zoals ook wij (ons systeem) een groei of evolutie hebben moeten doorstaan moeten we ook nieuwe systemen een kans geven, ook al is een aanvangssysteem niet altijd democratisch, zoals ook het onze in aanvang niet democratisch was, maar geëvolueerd is naar een beperkte vorm van democratie, democratisch verkozen worden betekend zeker niet democratisch regeren!
  § Neoliberalisme, Religiefundamentalisme en communisme zijn “monocultuur”, waarvan niemand kan bevestigen dat deze de ideale of de beste systemen zijn, monocultuur en monopolisering van systemen lijden tot dictatuur hoe dan ook. We hebben dringen nood aan alternatieven waarvan we in een later stadium wat van kunnen leren en die het huidig systeem beconcurreerd, dit is het doel van alle alternatieve systemen.

  Soeverein:
  § Elk systeem moet soeverein kunnen zijn en aldus worden gerespecteerd.
  § Alle landen zijn soeverein (http://nl.wikipedia.org/wiki/Soeverein) en gelijk en het zou een inbreuk zijn op de soevereiniteit van een land als er gedreigd wordt met oorlog of als er oorlog gevoerd wordt.
  § Soevereiniteit is het recht van een politieke entiteit zijn macht uit te oefenen.
  § In het internationaal recht (http://nl.wikipedia.org/wiki/Internationaal_recht) is soevereiniteit een belangrijk concept, daar het gaat om het respect voor elkaar grenzen en het recht om gezag uit te oefenen binnen de grenzen van een nationale staat (http://nl.wikipedia.org/wiki/Nationale_staat) (het zelfbeschikkingsrecht (http://nl.wikipedia.org/wiki/Zelfbeschikkingsrecht))
  § Dit betekent dat een andere staat niet het recht heeft zich te bemoeien met binnenlandse aangelegenheden en dat zij zich onthoudt van agressie tegen de soevereine staat.
  § Soevereiniteit betekent ook dat een soevereine staat geen enkel gezag over een andere soevereine staat uit kan oefenen.

  Ook soeverein in eigen land voor eigen volk: (volkssoevereiniteit)
  § Een regeringsorganisatie van een staat kan bij “interne twist” (revolutie) ordes geven om: door overheidsvechtmachines (leger, getrainde elite troepen, enz) het eigen volk neer te knuppelen of te schieten, (provocatie van overheidsvechtmachines) dit is uiteraard nooit te rechtvaardigen en in strijd met de mensenrechten!
  § Etnische of minderheidsgroepen, ideologieën en alle levenswijze moeten in ieder land gerespecteerd worden, daarvoor zijn mensenrechten belangrijk.
  § Mensenrechten en vrije meningsuiting bepalen ondermeer de kwaliteit van een samenleving.
  § De kwaliteit van een samenleving bestaat niet uit het aantal miljonairs, maar hoe men omgaat met zwakken, ouderen, jongeren, vrouwen, gezondheidszorg, werklozen, milieu, etnische minderheden, cultuur, religie, niet religieuze of humanisten, gehandicapten, invaliden, wezen, armen, gevangenen, studenten, buitenlanders en ook de meerderheden uiteraard. Interne oorlog en genocide is de slechtste vorm van volkssoevereiniteit.
  § Het recht op voedsel, inkomen, onderdak en scholing gehoord tot de rechten van de mens.

  Vrije mening is waardeloos wanneer er geen gevolg wordt gegeven aan een terechte vrije meningsuiting! "
 • Allemaal leuk en aardig, maar op een forum gaat dat niet op. Je hebt inderdaad recht op vrije meningsuiting, maar als je daarin helemaal vrij wil zijn dan moet je daarvoor wel je eigen plekje maken. Een simpele website kun je eenvoudig maken, dus ga je gang! ;)

  Op een forum werkt het net iets anders. Je moet het zien als de huiskamer van het beheer en in andermans huiskamer respecteer je ook de regels van die persoon. Als zij je verzoeken om over een bepaald onderwerp je mond te houden, dan zal iemand met een goed fatsoen dat ook doen. Of vergelijk het met de ingezonden brieven van een krant: zij hoeven jouw brief niet te publiceren en hebben ook het recht de inhoud daarvan aan te passen wanneer nodig.

  Dat wordt allemaal door het gros van de mensen als normaal ervaren en ik neem aan dat jij dat ook als normaal ervaart. Er wordt geen enkel recht mee aangetast.

  Op Wetenschapsforum hebben we ook wel eens zulks te horen gekregen. We hebben daarover het volgende opgenomen in de regels:

  [quote:1a46764ee0]Moderators worden er wel eens van beschuldigd te censureren, waarbij de schrijver van het bericht zich beroept op het feit dat Nederland een vrij land is, met vrijheid van meningsuiting. Daar willen we het volgende over kwijt:[list:1a46764ee0]
  [*:1a46764ee0]De vrijheid van één individu mag de vrijheid van anderen niet schaden of beperken.
  [*:1a46764ee0]Een beroep op vrijheid van meningsuiting is, zoals in het echte leven, alleen terecht als de normale regels van fatsoen in acht worden genomen!
  [*:1a46764ee0]Nederland is een vrij land… Met regels, om die vrijheid te bewaken!
  [*:1a46764ee0]Inderdaad, je leeft in een vrij land. Echter, dit forum is geen vrij land maar een plek die we in goed vertrouwen hebben opengesteld voor iedereen. Dat betekent dat je je aan onze regels te houden hebt. Zie het als onze huiskamer. Iedereen is welkom, maar zodra je je niet gedraagt krijg je het vriendelijke verzoek je aan te passen aan de geldende normen en waarden. Doe je dat niet, dan vertrek je maar.[/list:u:1a46764ee0]
  [/quote:1a46764ee0]Lijkt me ook redelijk van toepassing op C!T.

  Op persoonlijke basis: maak je niet zo druk. Het is mooi weer, geniet ervan. ;)
 • Censuur is volgens mij ook vooral van toepassing wanneer je hierdoor als individu eenzijdige berichtgeving krijgt. Dat zal dan bij de grote massa communicatie kanalen zijn zoals (publiek)tv en radio, kranten, toonaangevende websites.
  CT mag een forse basis hebben, er zijn talloze alternatieven met eenzelfde of grotere omvang als alternatief.
  Censuur is wat dat betreft niet aan de orde.

  Behalve als het vanuit de overheid komt, dan maakt het wat mij betreft niet uit hoe groot of klein het platform is.

  Verder sluit ik me aan bij Ger. Waarmee ik niet wil zeggen dat deze of onderwerpen van gelijke strekking prompt gesloten moeten worden. Wat dat gebeurt nogal eens op veel fora. Dat is jammer.
 • Volgens mij zijn de forumregels duidelijk over wat wel en niet toelaatbaar is.
  Als ik voor jouw huis ga lopen schreeuwen, schelden en vloeken dan bel je ook de politie denk ik ;-) Vrijheid van meningsuiting heeft ook zijn beperkingen.
  Heeft verder niets met censuur te maken, maar het in goede banen leiden van dit forum.

  En zoals Ger zegt: als je iets te melden hebt wat niet op dit forum thuis hoort, voel je vrij dit ergens anders te verkondigen op het grote wereldwijde web.

  Overigens vraag ik mij af waardoor jij je blijkbaar beperkt voelt in je meningsuiting. Wellicht ergens door een moderator ingegrepen waar je het niet mee eens bent? Je hebt altijd de mogelijkheid hogerop te gaan en het aan te kaarten bij een admin.

  Aha gevonden:
  http://forum.computertotaal.nl/phpBB2/viewtopic.php?p=1421546
 • [quote:ec874931e0="arjant2"]Overigens vraag ik mij af waardoor jij je blijkbaar beperkt voelt in je meningsuiting. Wellicht ergens door een moderator ingegrepen waar je het niet mee eens bent? Je hebt altijd de mogelijkheid hogerop te gaan en het aan te kaarten bij een admin.

  Aha gevonden:
  http://forum.computertotaal.nl/phpBB2/viewtopic.php?p=142154[/quote:ec874931e0]
  Arjan,

  Ik denk dat je deze bedoelt: http://forum.computertotaal.nl/phpBB2/viewtopic.php?p=1421546

  Je mist nog een 6 aan het eind…
 • Een forum is geen democratie. De mening van moderators gaat altijd boven die van gewone leden. Zou dat niet zo zijn, dan mogen leden elkaar de huid volschelden, mag je er maar op los spammen, etc. En is dat nou echt wat je wilt?
 • Dan is het een Dictatuur, wat niet toegelaten is binnen een democratisch stelsel.

  Foei.
 • [quote:09cd109e36="Pceetje"]Dan is het een Dictatuur, wat niet toegelaten is binnen een democratisch stelsel.

  Foei.[/quote:09cd109e36] :wink: Man doe toch niet zo moeilijk.
 • Ik vraag me echt af wat TS met dit topic wil bereiken. Een discussie losmaken over hoe een forum geleid dient te worden misschien? Is TS nou echt zoveel onrecht aangedaan, waardoor het nodig is om te gaan discussieren over hoe het er op een forum aan toe moet gaan?

  Ik heb de neiging om dezelfde houding aan te nemen dan mijn collega Vandraed, die het andere topic gesloten heeft wegens gebrek aan motivatie om een topic te openen…
 • [quote:6ea79ec0aa="Leo S"]Ik vraag me echt af wat TS met dit topic wil bereiken. Een discussie losmaken over hoe een forum geleid dient te worden misschien? Is TS nou echt zoveel onrecht aangedaan, waardoor het nodig is om te gaan discussieren over hoe het er op een forum aan toe moet gaan?

  Ik heb de neiging om dezelfde houding aan te nemen dan mijn collega Vandraed, die het andere topic gesloten heeft wegens gebrek aan motivatie om een topic te openen…[/quote:6ea79ec0aa]

  Zielig hoor , een dergelijke houding, wat alleen maar bewijst dat dergelijke personen het alleenrecht menen verworven te hebben om over alles wat hier gebeurt en gezegd word, het recht in eigen handen te hebben en als alleenheerser te pas en te onpas discussies te sluiten als het hen uitkomt.

  Het kan niet dat een persoon daarover heeft te beslissen, dat dient in overleg te gebeuren, en met alle partijen.
  En dat duurt al jaren, en deze heren denken natuurlijk dat volkomen normaal is, immers het gaat al lang zo door.

  DAAROM
  STOP AAN HET MACHTSMISBRUIK.
 • Ach….
 • Ik weet niet hoor… in eerste instantie had je nog wel de voordeel van de twijfel maar ik mis toch wel wat inhoud nu.
 • [quote:e7e1f1cde7="Pceetje"][quote:e7e1f1cde7="Leo S"]Ik vraag me echt af wat TS met dit topic wil bereiken. Een discussie losmaken over hoe een forum geleid dient te worden misschien? Is TS nou echt zoveel onrecht aangedaan, waardoor het nodig is om te gaan discussieren over hoe het er op een forum aan toe moet gaan?

  Ik heb de neiging om dezelfde houding aan te nemen dan mijn collega Vandraed, die het andere topic gesloten heeft wegens gebrek aan motivatie om een topic te openen…[/quote:e7e1f1cde7]

  Zielig hoor , een dergelijke houding, wat alleen maar bewijst dat dergelijke personen het alleenrecht menen verworven te hebben om over alles wat hier gebeurt en gezegd word, het recht in eigen handen te hebben en als alleenheerser te pas en te onpas discussies te sluiten als het hen uitkomt.

  Het kan niet dat een persoon daarover heeft te beslissen, dat dient in overleg te gebeuren, en met alle partijen.
  En dat duurt al jaren, en deze heren denken natuurlijk dat volkomen normaal is, immers het gaat al lang zo door.

  DAAROM
  STOP AAN HET MACHTSMISBRUIK.[/quote:e7e1f1cde7]

  Was eigenlijk van plan me hier niet in te mengen, maar als je van andermans diensten gebruik maakt, moet je ook met andermans regels akkoord gaan. Met deze regels ben jij zélf akkoord gegaan toen je je geregistreerd hebt. Iets heel anders als een dictatuur, die je opgelegd wordt.

  Als iedereen die door een moderator aangesproken is/word zich zou beroepen op vrijheid van meningsuiting zou dat nogal een chaos geven op 't forum. Nu is het netjes geordend.

  Ben het ook eens met de moderator die 't topic dichtgegooid heeft waardoor dit alles is begonnen. Misschien moet je 't maar accepteren?
 • Yes :wink:
 • [quote:553ddbae7d="The Dragon"]Yes :wink:[/quote:553ddbae7d]

  ? :)
 • Ben het gewoon met jou stelling eens.
 • [quote:4d77ddcd1c="Pceetje"]Zielig hoor , een dergelijke houding, wat alleen maar bewijst dat dergelijke personen het alleenrecht menen verworven te hebben om over alles wat hier gebeurt en gezegd word, het recht in eigen handen te hebben en als alleenheerser te pas en te onpas discussies te sluiten als het hen uitkomt.[/quote:4d77ddcd1c]Nee hoor, geen alleenheersers. Jeroen de Jager is de Premier en de moderators zijn de ministers. Duidelijk, toch? ;)
  [quote:4d77ddcd1c="Pceetje"]
  Het kan niet dat een persoon daarover heeft te beslissen, dat dient in overleg te gebeuren, [/quote:4d77ddcd1c]Er is vast ook wel overleg onder de moderators en de beheerder onderling. Ze gaan natuurlijk niet overleggen met jou of je topic op slot moet, of een poll openen iedere keer dat een topic genomineerd wordt voor sluiting.
  Hoe vaak wordt er een (overigens niet-bindend) referendum gehouden over een beslissing van een minister?

  [quote:4d77ddcd1c="Pceetje"]
  En dat duurt al jaren, en deze heren denken natuurlijk dat volkomen normaal is, immers het gaat al lang zo door.[/quote:4d77ddcd1c]Het is ook normaal. Als je het er niet mee eens bent, nodig ik je uit om zelf een forum te starten zonder moderators. ;)
  [quote:4d77ddcd1c="Pceetje"]
  DAAROM
  STOP AAN HET MACHTSMISBRUIK.[/quote:4d77ddcd1c]DAAROM. MAAK JE NIET ZO DRUK. ;)
 • Tsja….
 • [quote:1f1f52bede="The Dragon"]Tsja….[/quote:1f1f52bede]

  misschien hebben ze thuis niks te vertellen :lol: :lol:

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.