Vraag & Antwoord

Feedback Forum

Mededeling: topic verwijderd

Aangezien het topic met de titel ' vernieuwing forum mislukt' niet echt evolueerde tot een schoolvoorbeeld van doelmatigheid, is besloten dit te verwijderen. Onze excuses voor het hiermee te komen vervallen van reacties die wél to the point waren. Hiervan is kennis genomen en deze zijn genoteerd. Wij nodigen iedereen uit opbouwende kritiek, aanbevelingen, tips en eventuele onvolkomendheden aangaande dit forum te blijven posten in dit Feedback-topic. Redactie Computer!Totaal

Anoniem
Guido van den Anker