Vraag & Antwoord

Aanleg, installatie, instellingen

logon-script opgedeeld in groepen

Wat doe ik verkeerd? Ik wil dat als een gebruiker zich aanmeld op het domein dat er gekeken word van welke groep een gebruiker lid is. Groepen zijn aangemaakt in Active Directory, ik wil nu nog binnen het script afvangen: ALS je lid bent van GROEP 1, DÁN VOER ALLE COMMANDO'S UIT van :groep1. Wat doe ik verkeerd? Hieronder het script zoals nu (logon.bat in \\PDC\NETLOGON) (de pause is ter controle even ingebouwd uiteraard!) @echo Gebruiker %USERNAME% logt nu in op netwerk BROOZ© @echo vanaf computer %COMPUTERNAME% @echo u draait op %OS% @echo Een ogenblik geduld aub... @echo de verbindingen voor %USERNAME% in domein %LANGROUP% worden aangemaakt @echo Uw homedirectory voor persoonlijke documenten is %HOMEPATH% @echo Uw lokale tijd word gesynchroniseerd met server IDEFIX @net time \\idefix /set /yes @net use u: /del @net use v: /del @net use w: /del @net use x: /del @net use y: /del pause if member '%GROUP%' =='FAD'goto fad if member '%GROUP%' =='ADM'goto adm if member '%GROUP%' =='DIR'goto dir if member '%GROUP%' =='AUT'goto aut if member '%GROUP%' =='PLANNING'goto planning :fad @net use y: \\idefix\data_fad /persistent:no @net use x: \\idefix\data_alg /persistent:no @net use w: \\idefix\data_adm /persistent:no :end :adm @net use y: \\idefix\data_adm /persistent:no @net use x: \\idefix\data_alg /persistent:no :end :dir @net use y: \\idefix\data_dir /persistent:no @net use x: \\idefix\data_alg /persistent:no :end :aut @net use y: \\idefix\data_aut /persistent:no @net use x: \\idefix\data_alg /persistent:no @net use w: \\idefix\data_systeembeheer /persistent:no :end :planning @net use y: \\idefix\data_planning /persistent:no @net use x: \\idefix\data_alg /persistent:no :end pause @echo off

Anoniem
sbroos12