Vraag & Antwoord

Servers

SSH server >> Hoe meerdere secure users toevoegen?

Hoe kan ik meerdere secure users toevoegen aan mijn linux server dmv putty? Ik heb mezelf al toegang gegeven, maar wil nu voor enkele gebruikers een account aanmaken. # echo ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAA......aJ3Wy+Ws4IZEgdJgPlTYUBWWtCWOGc= someone@hostname > authorized_keys Ik sla bovenstaande file op de server op met als bestandsnaam <authorized_keys> Maar nu? Kan ik weer een zelfde bestand met een andere sleutel aanmaken met een andere bestandsnaam in dezelfde dir, of moeten de sleutels allemaal de bestandsnaam <authorized_keys> hebben? En is het mogelijk dat ik voor deze gebruikers rechten maak zodat ze bv alleen 1 dir krijgen te zien ipv bijvoorbeeld de root dir?

Anoniem
pino710_1