Vraag & Antwoord

Servers

Mappen in Exchange mailbox beveiligen met wachtwoord

Weet iemand of het mogelijk is (met extra software), om bepaalde mappen binnen een Exchange mailbox te beveiligen met een wachtwoord? Het is dus niet de bedoeling om de hele mailbox te beveiligen, maar alleen maar bepaalde mappen, waar vertrouwelijke mail in staat. Als zo'n map dan aangeklikt wordt, wordt gevraagd om een wachtwoord om de mail in deze map te kunnen lezen. Dit is voor een klant van me. Ze draaien daar Exchange 2000 op een Windows 2000 server met Outlook 2003 op de werkstations.

Anoniem
Leo S