Vraag & Antwoord

Servers

FTP server op NAS: timeouts

Ik heb een NAS (Netgear ReadyNas Duo) met FTP mogelijkheid. Daarop heb ik een FTP gebruiker aangemaakt, een FTP share aangemaakt, de FTP functie aangezet en op mijn router stuur ik de poorten 21 en 22 door naar het LAN IP van de NAS. Het lijkt er op dat ik de FTP server van buitenaf kan benaderen en dat ik ook succesvol kan inloggen. Toch krijg ik een timeout op het moment dat hij de remote directory listing wil tonen. En aangezien ik ook geen FTP expert ben, kom ik er maar niet achter waar het probleem zit. Dit is de log die mijn client (FileZilla) in zo'n geval geeft: [code:1:195af9a5f2]Status: Connecting to xx.xx.xxx.xx:21... Status: Connection established, waiting for welcome message... Response: 220 ProFTPD 1.3.3g Server (NETGEAR ReadyNAS) [xx.xx.xxx.xx] Command: USER gebruiker Response: 331 Password required for gebruiker Command: PASS ********* Response: 230 User gebruiker logged in Command: SYST Response: 215 UNIX Type: L8 Command: FEAT Response: 211-Features: Response: MDTM Response: MFMT Response: TVFS Response: UTF8 Response: AUTH TLS Response: MFF modify;UNIX.group;UNIX.mode; Response: MLST modify*;perm*;size*;type*;unique*;UNIX.group*;UNIX.mode*;UNIX.owner*; Response: LANG en-US* Response: PBSZ Response: PROT Response: SITE MKDIR Response: SITE RMDIR Response: SITE UTIME Response: SITE SYMLINK Response: REST STREAM Response: SIZE Response: 211 End Command: OPTS UTF8 ON Response: 200 UTF8 set to on Status: Connected Status: Retrieving directory listing... Command: PWD Response: 257 "/" is the current directory Command: TYPE I Response: 200 Type set to I Command: PASV Response: 227 Entering Passive Mode (83,84,116,83,19,143). Command: MLSD Error: Connection timed out Error: Failed to retrieve directory listing[/code:1:195af9a5f2] [edit] via commandline FTP blijkt er overigens geen probleem te zijn: [code:1:195af9a5f2] Gooly@Wally ~ $ ftp 192.168.1.102 Connected to 192.168.1.102. 220 ProFTPD 1.3.3g Server (NETGEAR ReadyNAS) [xx.xx.xxx.xx] Name (192.168.1.102:Gooly): gebruiker 331 Password required for gebruiker Password: 230 User gebruiker logged in Remote system type is UNIX. Using binary mode to transfer files. ftp> dir 200 PORT command successful 150 Opening ASCII mode data connection for file list -rw-r--r-- 1 Gooly users 42 Sep 25 09:28 testbestand.txt 226 Transfer complete ftp> bye 221 Goodbye. [/code:1:195af9a5f2] [/edit]

Anoniem
Gooly