Vraag & Antwoord

Servers

PHP

Anoniem
Rob van Esch
6 antwoorden
 • [quote:4b195f541b]
  Op 05-04-2002 18:08 schreef Bill Gates:
  Hmm, je probleem is me niet helemaal duidelijk, maar post je error.log eens uit de Apache directory?
  [/quote:4b195f541b]
  Bedankt voor de moeite Bill.
  Hierbij mijn error.log:

  [Sat Mar 17 23:06:11 2001] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: c:/phpdev3/www/images/fireborder.gif
  [Sat Mar 17 23:06:11 2001] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: c:/phpdev3/www/images/title.gif
  [Sat Mar 17 23:06:14 2001] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: c:/phpdev3/www/images/fireborder.gif
  [Sat Mar 17 23:06:14 2001] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: c:/phpdev3/www/images/title.gif
  [Sat Mar 17 23:06:29 2001] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: c:/phpdev3/www/images/title.gif
  [Sat Mar 17 23:06:29 2001] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: c:/phpdev3/www/images/fireborder.gif
  [Sat Mar 17 23:17:14 2001] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: c:/phpdev3/www/images/fireborder.gif

  Er staan nog meer van dit soort errors alleen zijn deze errors niet door mij gemaakt, want op die datums stond de PHP bundel nog niet op mijn pc. En de datums zijn ook niet van dit jaar…
  Maar misschien dat iemand wat aan mijn httpd.conf heeft:

  ServerType standalone

  ServerRoot "C:/phpdev3/apache"


  PidFile logs/httpd.pid


  ScoreBoardFile logs/apache_runtime_status


  Timeout 300


  KeepAlive On

  MaxKeepAliveRequests 100


  KeepAliveTimeout 15


  MaxRequestsPerChild 0


  ThreadsPerChild 50
  Port 80


  ServerAdmin admin@firepages.com.au


  ServerName 192.168.0.2


  DocumentRoot "C:/phpdev3/www"


  <Directory />
  Options FollowSymLinks
  AllowOverride None
  </Directory>
  DirectoryIndex index.htm

  <Directory "C:/phpdev3/www">

  Options Indexes FollowSymLinks MultiViews

  AllowOverride None

  Order allow,deny
  Allow from all
  </Directory>


  <IfModule mod_userdir.c>
  UserDir "C:/phpdev3/Apache/users/"
  </IfModule>  AccessFileName .htaccess


  <Files ~ "^.ht">
  Order allow,deny
  Deny from all
  </Files>

  UseCanonicalName On

  <IfModule mod_mime.c>
  TypesConfig conf/mime.types
  </IfModule>

  DefaultType text/plain

  <IfModule mod_mime_magic.c>
  MIMEMagicFile conf/magic
  </IfModule>


  HostnameLookups Off


  ErrorLog logs/error.log

  LogLevel warn

  LogFormat "%h %l %u %t "%r" %>s %b "%{Referer}i" "%{User-Agent}i"" combined
  LogFormat "%h %l %u %t "%r" %>s %b" common
  LogFormat "%{Referer}i -> %U" referer
  LogFormat "%{User-agent}i" agent


  CustomLog logs/access.log common


  ServerSignature On


  #!c:/program files/perl/perl


  <IfModule mod_alias.c>


  Alias /icons/ "C:/phpdev3/Apache/icons/"

  <Directory "C:/phpdev3/Apache/icons">
  Options Indexes MultiViews
  AllowOverride None
  Order allow,deny
  Allow from all
  </Directory>


  #ScriptAlias /cgi-bin/ "C:/phpdev3/Apache/cgi-bin/"


  </IfModule>

  ScriptAlias /php/ "C:/phpdev3/php/"
  ScriptAlias /php2/ "C:/phpdev3/php/"
  ScriptAlias /php3/ "C:/phpdev3/php/"

  AddType application/x-httpd-php4 .phtml .pwml .htm
  AddType application/x-httpd-php4 .php4 .php .php3 .php2 .htm

  Action application/x-httpd-php4 "/php/php.exe"
  <IfModule mod_autoindex.c>


  IndexOptions FancyIndexing


  AddIconByEncoding (CMP,/icons/compressed.gif) x-compress x-gzip

  AddIconByType (TXT,/icons/text.gif) text/*
  AddIconByType (IMG,/icons/image2.gif) image/*
  AddIconByType (SND,/icons/sound2.gif) audio/*
  AddIconByType (VID,/icons/movie.gif) video/*

  AddIcon /icons/binary.gif .bin .exe
  AddIcon /icons/binhex.gif .hqx
  AddIcon /icons/tar.gif .tar
  AddIcon /icons/world2.gif .wrl .wrl.gz .vrml .vrm .iv
  AddIcon /icons/compressed.gif .Z .z .tgz .gz .zip
  AddIcon /icons/a.gif .ps .ai .eps
  AddIcon /icons/layout.gif .html .shtml .htm .pdf
  AddIcon /icons/text.gif .txt
  AddIcon /icons/c.gif .c
  AddIcon /icons/p.gif .pl .py
  AddIcon /icons/f.gif .for
  AddIcon /icons/dvi.gif .dvi
  AddIcon /icons/uuencoded.gif .uu
  AddIcon /icons/script.gif .conf .sh .shar .csh .ksh .tcl
  AddIcon /icons/tex.gif .tex
  AddIcon /icons/bomb.gif core

  AddIcon /icons/back.gif ..
  AddIcon /icons/hand.right.gif README
  AddIcon /icons/folder.gif ^^DIRECTORY^^
  AddIcon /icons/blank.gif ^^BLANKICON^^

  #
  # DefaultIcon is which icon to show for files which do not have an icon
  # explicitly set.
  #
  DefaultIcon /icons/unknown.gif


  ReadmeName README
  HeaderName HEADER


  IndexIgnore .??* *~ *# HEADER* README* RCS CVS *,v *,t
  </IfModule>

  <IfModule mod_mime.c>

  AddEncoding x-compress Z
  AddEncoding x-gzip gz tgz

  AddLanguage da .dk
  AddLanguage nl .nl
  AddLanguage en .en
  AddLanguage et .ee
  AddLanguage fr .fr
  AddLanguage de .de
  AddLanguage el .el
  AddLanguage he .he
  AddCharset ISO-8859-8 .iso8859-8
  AddLanguage it .it
  AddLanguage ja .ja
  AddCharset ISO-2022-JP .jis
  AddLanguage kr .kr
  AddCharset ISO-2022-KR .iso-kr
  AddLanguage no .no
  AddLanguage pl .po
  AddCharset ISO-8859-2 .iso-pl
  AddLanguage pt .pt
  AddLanguage pt-br .pt-br
  AddLanguage ltz .lu
  AddLanguage ca .ca
  AddLanguage es .es
  AddLanguage sv .se
  AddLanguage cz .cz
  AddLanguage ru .ru
  AddLanguage tw .tw
  AddLanguage zh-tw .tw
  AddCharset Big5 .Big5 .big5
  AddCharset WINDOWS-1251 .cp-1251
  AddCharset CP866 .cp866
  AddCharset ISO-8859-5 .iso-ru
  AddCharset KOI8-R .koi8-r
  AddCharset UCS-2 .ucs2
  AddCharset UCS-4 .ucs4
  AddCharset UTF-8 .utf8

  <IfModule mod_negotiation.c>
  LanguagePriority en da nl et fr de el it ja kr no pl pt pt-br ru ltz ca es sv tw
  </IfModule>

  AddType application/x-tar .tgz

  </IfModule>

  <IfModule mod_setenvif.c>

  BrowserMatch "Mozilla/2" nokeepalive
  BrowserMatch "MSIE 4.0b2;" nokeepalive downgrade-1.0 force-response-1.0

  BrowserMatch "RealPlayer 4.0" force-response-1.0
  BrowserMatch "Java/1.0" force-response-1.0
  BrowserMatch "JDK/1.0" force-response-1.0

  </IfModule>

  Ik heb in mijn httpd.conf ook al geprobeerd om de ServerName in 192.168.0.2 of in 127.0.0.1 te veranderen, maar dat hielp niet…
  Ik hoop dat iemand me verder kan helpen, iig bedankt alvast!
  Klaas
 • Ik heb het ook al geprobeerd in het forum programmeren, maar daar wist niemande het..
  De URL is http://forum2.computertotaal.nl/phpBB/viewtopic.php?topic=50289&forum=6
  Misschien dat iemand hier de oplossing weet?
  Want het moet toch mogelijk zijn om op een client PHP te kunnen leren!?
  Bij voorbaat heel erg bedankt,
  Klaas
 • Volgens mij heb je geen probleem met php, want daar zit geen wachtwoord op. Op MySQL zit wel een wachtwoord, dit ivm het eventueel benaderen van je database via het Internet.
  Als je in een PHP document op maakt met de volgende inhoud, moet je toch wel wat krijgen:
  <?
  phpinfo()
  ?>
  Deze moet je dan opslaan als x.php (waarbij x een bestaandsnaam is) in de folder waar je je documenten in zet die in je webserver verspreid wordt (bij veel programma's de /doc-directory)
 • [quote:3f0ed35943]
  Op 27-03-2002 7:54, schreef sjouken:
  Volgens mij heb je geen probleem met php, want daar zit geen wachtwoord op. Op MySQL zit wel een wachtwoord, dit ivm het eventueel benaderen van je database via het Internet.
  Als je in een PHP document op maakt met de volgende inhoud, moet je toch wel wat krijgen:
  <?
  phpinfo()
  ?>
  Deze moet je dan opslaan als x.php (waarbij x een bestaandsnaam is) in de folder waar je je documenten in zet die in je webserver verspreid wordt (bij veel programma's de /doc-directory)
  [/quote:3f0ed35943]
  Sjouken bedankt, maar ik denk dat het probleem wel aan php ligt.
  Linksonderin in de tray heb ik namelijk nadat ik het bestand ‘95_98_start.bat’ heb opgestart en op cancel heb geklikt een stoplichtje staan. Dat licht brand op groen en dat betekent dat het goed is en dat stoplichtje is van de Mysqladmin.
  Maar als ik naar http://localhost ga dan krijg ik een ‘De pagina kan niet worden weergegeven’
  Maar ik heb in de map van de C!T PHP bundel (dat is de map C:phpdev3) een bestand gevonden op de volgende locatie: C:phpdev3wwwfire en dat bestand heet ‘yak_nederlands2.htm’.
  Daarin staat het volgende:

  Gefeliciteerd!
  Kunt u deze pagina zien via het adres 'http://localhost' dan dan draait Apache 1.3.19 op uw systeem. Is deze pagina alleen zichtbaar door handmatig te navigeren door de windows explorer, start dan eerst de webserver op.
  Windows 95/98/ME-gebruikers: start het bestand
  '95_98_start.bat'.
  Windows 2000/NT-gebruikers: start de bestanden
  'NT_2K_apache_start.bat'
  'NT_2K_mysql_start.bat'.

  PHP 4.04

  PHP4
  Klik hier om te checken of PHP draait. Phpinfo() wordt dan gestart; een php-functie die uw huidige PHP/Apache omgeving laat zien. Als er de vraag verschijnt of u een bestand wilt downloaden, dan is er iets niet goed gegaan.
  GD image creation: Test hier of the GD-library draait. Is dat het geval dan ziet u een gekleurd digitaal klokje links bovenin.

  MySQL

  MySQL 3.23
  Als u in de taakbalk een stoplicht ziet dan draait MySQL. Staat het licht op groen, dan draait het correct.
  Om te checken of PHP kan communiceren met MySQL klik phpMyAdmin.

  Als u klaar bent met al het bovenstaande dan kunt u aan de slag! Deze pagina is de standaardpagina van deze map (index.htm) U dient dit bestand te hernoemen (OLDindex bijvoorbeeld). Als PHP draait kunt u dit doen door hier te klikken. Daardoor wordt deze pagina opnieuw geladen en wordt het bestand hernoemt naar 'index_oud.htm'.
  Gaat u nu naar http://localhost dan ziet u een overzicht van de C:/phpdev3/www/ directory. Dit is uw hoofdmap. Alle bestanden waarin u PHP opneemt dienen in deze map -of onderliggende mappen- te worden geplaatst, zodat de PHP-funcionaliteit ook werkt.
  In het vervolg
  Iedere keer dat u gebruik wilt maken van de Apache/PHP/MySQL-omgeving start u de '.bat'-bestanden. Voor Windows NT of 2000 gebruikers geldt dat ze iedere keer via het 'stoplicht' MySQL dienen te activeren.

  Hebt u pagina's gemaakt waarin PHP is opgenomen dan dient u deze pagina's te plaatsen in de map 'c:/phpdev3/www/' of een onderliggende map aan te maken waarin u de bestanden plaatst.
  Bekijk en test de bestanden door in uw browser het adres van uw pagina in te typen, beginnend met 'http://localhost/'.

  Bijvoorbeeld: U heeft een pagina gemaakt met de naam 'hallo.htm'. Plaats deze in de map 'c:/phpdev3/www/', en bekijk de pagina door in de adresbalk van de browser te typen: 'http://localhost/hallo.htm'

  Als ik phpinfo() start dan zie ik alleen maar een wit scherm verder niks. Als ik test of the GD-library draait dan zie ik allemaal vage codes… Ik zie dus wel een groen stoplicht. Maar als ik test of PHP kan communiceren met PHP dan zie ik weer allemaal vage codes.
  Ik hoop dat iemand weet wat ik moet doen.
  Alvast bedankt iig,
  Klaas
 • Na de crash van het forum zijn er een aantal posts verloren gegaan… ik weet alleen niet meer wat er precies in die posts stond…

  Maar ik haal deze topic weer even naar boven, omdat ik nog geen antwoord op mijn vraag heb en ik dat toch graag wil hebben!:D

  Alvast hartstikke bedankt iig,
  Klaasje
 • Hmm, je probleem is me niet helemaal duidelijk, maar post je error.log eens uit de Apache directory?

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.