Vraag & Antwoord

Servers

aanmaken van eigen map op server + share

Hoi ik heb nu onderstaand script gemaakt om nieuwe gebruikers aan te maken, te aktiveren en het aanmaken van een eigen folder op de server: 'Variabelen DIM USERNAME DIM GroupName DIM Password '------------ 'Input USERNAME = InputBox(" Enter Gebruiker ") Password = INputbox(" Enter Password ") GroupName = InputBox(" Wich group ") '------------ 'maken van user Set objOU = GetObject("LDAP://OU="+GroupName+",dc=sterrewereld,dc=nl") Set objUser = objOU.Create("User", "cn="+USERNAME) objUser.Put "sAMAccountName", USERNAME objUser.SetInfo '----------- 'user enable Set objUser = GetObject _ ("LDAP://cn="+USERNAME+",OU="+GroupName+",dc=sterrewereld,dc=nl") objUser.AccountDisabled = FALSE objUser.SetInfo '----------- 'toekennen van wachtwoord Set objUser = GetObject _ ("LDAP://cn="+USERNAME+",ou="+GroupName+",dc=sterrewereld,dc=nl") objUser.SetPassword "+Password+" '---------- 'User Properties Set objUser = GetObject _ ("LDAP://cn="+USERNAME+",ou="+GroupName+",dc=sterrewereld,dc=nl") objUser.Put "profilePath", "\\SWS001\Profiles\"+USERNAME+"" 'objUser.Put "scriptPath", "logon.bat" objUser.Put "homeDirectory", "\\sws001\Users\"+username+"" objUser.Put "homeDrive", "Z" 'net use z: /home 'regel 50 objUser.SetInfo '---------- Nu wordt er wel logon to Z + pad aangemaakt, echter de map op de server wordt niet aangemaakt. Wat mis ik nu of doe ik verkeerd? Deze map moet ook geshared worden. Hoe kan ik dit realiseren. Nu draait er ook exchange, wordt er nu ook direct een mail adres aangemaakt of moet ik hiervoor ook iets toevoegen. Alvast bedankt voor jullie hulp

Anoniem
jr_75