Vraag & Antwoord

Anders (netwerken)

E-tech router kent niet automatisch ip adressen toe.

Ik gebruik nu ruim 1 jaar een router van E-tech met daarop aangesloten 3 pc's en een printerserver. Circa 1 maand geleden op 1 pc geen internet meer omdat van de router geen juist adres werd verkregen(iets van 169. etc). Handmatig instellen van Ip-adres en gateway werkte wel. Mijn andre twee Pc's kregen wel automatisch een Ip-adres. Tot vandaag, Pc nummer twee vertoont dezelfde verschijnselen. Ook hier biedt handmatig instellen weer oplossing. Is het zo dat mijn router langzamerhand de geest gaat geven of is er iets anders aan de hand? Hans.

Anoniem
hans loois