Vraag & Antwoord

Videobewerking

Hoe *.asp-beelden opslaan?

Hoe kan men dit soort van videobeelden op eigen computer opslaan? http://www.citrix.com/lang/English/lp/lp_1855921.asp

Anoniem
maanvol