Vraag & Antwoord

Multimedia, dvd, thuisbioscoop

Studio8 --> TMPEGenc mogelijk???

Studio 8 (Pinnacle) vind ik een ideaal videobewerkingspakket, maar de codecs vind ik redelijk waardeloos. Als ik bestaande mpegs bewerk in Studio8 en daarna er een nieuwe mpeg 1-2 of avi van maak, is de kwaliteit sterk teruggelopen, ook bij maximale instellingen. (Vager of schokkeriger) In nimo-pack zag ik iets over de mogelijkheid om TMPEGenc als een soort codec te gebruiken binnen videobewerkingssoftware. Is dat ook mogelijk binnen Studio 8?? Zo ja, hoe werkt dat?