Vraag & Antwoord

Offtopic Forum

Zinloos geweld en vandalisme

Anoniem
egslim
28 antwoorden
 • Toen ik dit artikel op nu.nl las, begon ik me af te vragen of het niet de [u:46b8e40591]allerhoogste tijd[/u:46b8e40591] wordt om iets dergelijks ook hier toe te passen……
  Ik doel hierbij op ernstige vergrijpen, zoals "stenengooien vanaf viaducten", "stenen op (trein)rails leggen", "mishandeling (ook van dieren!!) en verkrachting" en dergelijke. Dus niet op diefstalletjes en dat soort zaken.
  Er zal toch iets moeten gebeuren, anders wordt het van kwaad tot erger….. :cry:
 • Heeft het nut… ?
 • [quote:70d4c78f6b="lion"]Er zal toch iets moeten gebeuren, anders wordt het van kwaad tot erger….. :cry:[/quote:70d4c78f6b]
  Uiterst onwaarschijnlijk: Het aantal delicten per 100.000 inwoners is in Nederland sinds 1980 nauwelijks toegenomen. Bron
  Per capita leven wij wat crimilateit betreft in een van de veiligste perioden [u:70d4c78f6b]ooit[/u:70d4c78f6b].

  [quote:70d4c78f6b]Toen ik dit artikel op nu.nl las, begon ik me af te vragen of het niet de allerhoogste tijd wordt om iets dergelijks ook hier toe te passen……[/quote:70d4c78f6b]
  Dat hangt ervan af of de jongeren die naar Siberië gestuurd zijn zich na afloop beter gedragen dan jongeren die voor vergelijkbare criminaliteit een andere straf hebben gekregen.
 • wat voor staf krijg je in Nederland voor een overval beroving etc tec .
  een taakstraf waar de meeste om lachen .
  en gewoon weer vrolijk verdergaan waar ze zijn gebleven met roven en stelen .
  zwaarder straffen en niet meer schoffelen in een plantsoen.
  of wat papier prikken .
 • Tja, het artikel heeft betrekking op een persoon die in z'n gedrag bleef volharden, nadat-ie al diverse keren allerhande straffen had gehad….
  Wat moet je dan in vredesnaam nog verzinnen? Zelfs een confrontatie met de ellende die ze hebben aangericht blijkt vaak niet meer te werken.

  Het [u:66d48535a9]aantal[/u:66d48535a9] delicten mag dan misschien nauwelijks zijn toegenomen, ik heb de indruk dat de [u:66d48535a9]ernst[/u:66d48535a9] van de delicten wel degelijk is toegenomen.
  Stenen vanaf viaducten mikken, oude vrouwtjes met scootmobiel en al de plomp in duwen, gebouwen in de fik steken, dieren verminken, you name it……..! Dat kwam in die getale in 1980 niet voor…..
 • [quote:56c0e03ac0="lion"]Wat moet je dan in vredesnaam nog verzinnen? Zelfs een confrontatie met de ellende die ze hebben aangericht blijkt vaak niet meer te werken.[/quote:56c0e03ac0]
  Je moet iets verzinnen dat werkt. Als jij met harde cijfers laat zien dat naar Siberië sturen beter werkt dan andere straffen ben ik er volledig voor om dat op te leggen. En ik ben zelfs voor een pilot project om die cijfers te verkrijgen.
  Maar ik wil cijfers zien.

  [quote:56c0e03ac0]Het [u:56c0e03ac0]aantal[/u:56c0e03ac0] delicten mag dan misschien nauwelijks zijn toegenomen, ik heb de indruk dat de [u:56c0e03ac0]ernst[/u:56c0e03ac0] van de delicten wel degelijk is toegenomen.[/quote:56c0e03ac0]
  In dat geval nodig ik je van harte uit om dat met cijfers te laten zien. Objectief gezien is jouw indruk van hoe de situatie vroeger was precies 11,57 maal zoveel waard als die van mij, want 11,57 keer nul is nog steeds nul.
  Het aantal treinkapingen is bijvoorbeeld sterk afgenomen.

  Verder meen ik me te herinneren dat een tasjesdief die een tasje van iemands schouder graait waardoor die persoon valt vroeger een vermogensmisdrijf bedreef, maar tegenwoordig een vermogensmisdrijf met geweld. Dezelfde misdaad wordt tegenwoordig dus zwaarder beoordeeld, daar moet je dus de statistieken van vroeger en nu voor corrigeren voordat je ze met elkaar kunt vergelijken.
  Nog afgezien van het verschil tussen percentage misdrijven waar aangifte van wordt gedaan.

  Op basis van misdrijven die je in de krant leest kun je objectief gezien geen flauw benul hebben of het aantal nu toe of afneemt. Dat zijn anecdotes, wat we nodig hebben is data.
 • Ik kan niet aantonen (zou even niet weten hoe) dat er meer "ernstige" delicten zijn dan "vroeger". Maar 't is wel redelijk opvallend dat b.v. het aantal stille tochten groter is dan vroeger en m.i. ook nog steeds toeneemt…. :cry:
  Sterker nog: van het hele fenomeen "stille tocht" had 30 jaar geleden nog niemand gehoord….. En van de kreet "zinloos geweld" ook niet…
  Let wel: ik zal de laatste zijn die ontkent dat het destijds niet voorkwam, maar lang niet in die mate waarin het nu gebeurt.

  En dan kom ik met het "ouwelullen verhaal" dat je zo'n 40 jaar geleden in je broek zeek als oom agent je betrapte op voetballen op een plaats waar dit niet mocht. Of aan het spelen was met vriendjes op een bouwterrein.
  In deze tijd lees je verhalen dat diezelfde oom agent wordt geschopt en geslagen door pubertjes……

  We kunnen niet volhouden dat er niets veranderd is……..!
 • [quote:fcf078168d="lion"]Ik kan niet aantonen (zou even niet weten hoe) dat er meer "ernstige" delicten zijn dan "vroeger".[/quote:fcf078168d]
  Daar is ongetwijfeld onderzoek naar gedaan. Je zou bijvoorbeeld het jaarlijks aantal overvallen op banken sinds 1970 kunnen opzoeken. Voordeel van bankovervallen is dat altijd aangifte wordt gedaan.

  [quote:fcf078168d]Maar 't is wel redelijk opvallend dat b.v. het aantal stille tochten groter is dan vroeger en m.i. ook nog steeds toeneemt…. :cry: [/quote:fcf078168d]
  Het aantal stille tochten heeft bijna een [u:fcf078168d]omgekeerd evenredig[/u:fcf078168d] verband met het aantal zware geweldsdelicten. Dat wil zeggen, hoe minder geweld, des te meer stille tochten.

  De reden is dat als geweldsdelicten regelmatig voorkomen niemand de moeite neemt een stille tocht te organiseren. Geweld is daar dan niet bijzonder genoeg voor. Daarom worden stille tochten praktisch nooit georganiseerd in maatschappijen die veel gevaarlijker zijn dan Nederland.

  [quote:fcf078168d]Let wel: ik zal de laatste zijn die ontkent dat het destijds niet voorkwam, maar lang niet in die mate waarin het nu gebeurt.

  En dan kom ik met het "ouwelullen verhaal" dat je zo'n 40 jaar geleden in je broek zeek als oom agent je betrapte op voetballen op een plaats waar dit niet mocht. Of aan het spelen was met vriendjes op een bouwterrein.
  In deze tijd lees je verhalen dat diezelfde oom agent wordt geschopt en geslagen door pubertjes……

  We kunnen niet volhouden dat er niets veranderd is……..![/quote:fcf078168d]
  Ik heb hier toevallig het boek "Tegen de regels IV - Een inleiding in de criminologie". Daarin staan een aantal interessante tabellen.

  Een van de problemen is dat bijvoorbeeld "beroving" onder 1 van 4 verschillende delicten kan vallen, en hoe dezelfde daad wordt beoordeeld verschilt per tijd, plaats, en politieambtenaar. Of überhaupt aangifte wordt gedaan en proces verbaal opgemaakt verschilt ook sterk.

  Tussen 1992 en 1998 is het slachtofferschap van burgers van 15 jaar en ouder procentueel als volgt veranderd:
  Geweldsdelicten: gestegen van 5,4 naar 5,6%
  Vermogensdelicten: gedaald van 13,6 naar 13,0%
  Vernielingen: gestegen van 8,7 naar 11,1%
  Doorrijden na aanrijding: gedaald van 1,5 naar 1,2%

  Wat betreft oom agent die wordt geschopt door pubertjes: Tussen 1980 en 1998 zijn misdrijven tegen het openbaar gezag per 100,000 personen afgenomen van 29 tot 14. In dat opzicht is dus wel degelijk iets veranderd, oom agent wordt tegenwoordig slechts half zo vaak aangevallen.

  Angst voor criminaliteit geeft een indicatie van ons probleem: De angstigste mensen zijn in elk land vrouwen en bejaarden, terwijl mannen en jongeren statistisch het grootste risico lopen. Het verband tussen subjectieve veiligheid en objectieve veiligheid is niet-lineair.
 • Om de vorige post nóg iets langer te maken:

  http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=4327

  [quote:a1e5b17bbc]In de door de CBS gepresenteerde cijfers komt het volgende beeld naar voren, betrekking hebbend op de periode 1999-2006:

  De totale criminaliteit is met 7% gedaald van 1.303.446 tot 1.218.447 gevallen. Uiteraard is het van belang om ook te kijken naar de cijfers van de onderscheiden vormen van criminaliteit:
  Het aantal gevallen van verkrachting is afgenomen met 25% van 1805 tot 1434;
  Het aantal gevallen van aanranding; afgenomen met 18% van 2.977 tot 2.432 gevallen;
  Het aantal gevallen van overige seksuele misdrijven; afgenomen met 18% van 2.534 tot 2.137 gevallen;
  Het aantal gevallen van diefstal met geweld; afgenomen met 22% van 17.685 tot 13.716 gevallen;
  Het aantal gevallen van eenvoudige diefstal; afgenomen met 20% van 366.103 tot 293.930 gevallen;
  Het aantal gevallen van gekwalificeerde diefstal; afgenomen met 23% van 482.359 tot 372.143 gevallen;
  Het percentage opgehelderde misdrijven is ook sterk verbeterd, nl. van 16,1% tot 21,9.

  Uiteraard is, helaas, niet alles koek en ei:

  Het aantal vernielingen is toegenomen met 9% van 170.535 tot 186.354 gevallen;
  Het aantal gevallen van mishandeling nam toe met 36% van 42.451 tot 57.651 gevallen;
  Het aantal gevallen van overtreding van de Opiumwet (misdrijven i.v.m. het bezit en de handel in drugs): het aantal is toegenomen van 7.613 gevallen in 1999 tot 15.662 in 2004 (een stijging van maar liefst 115%);
  Ook het aantal misdrijven op grond van de Wegenverkeerswet (rijden onder invloed, doorrijden nar ongeluk, het verwijtbaar veroorzaken van een verkeersongeval met ernstige gevolgen) is toegenomen en wel met 20% van 128.734 tot 153.873 gevallen, hoewel het aantal de laatste twee jaren vrijwel stabiliseert. [/quote:a1e5b17bbc]
  Deze cijfers zijn niet gecorrigeerd voor de bevolkingsgroei, dus de werkelijkheid is zelfs nog iets positiever. Maar op basis hiervan durf ik wel te beweren dat de criminaliteit in Nederland tussen 1999 en 2006 niet is toegenomen. Zij is gestabiliseerd of iets afgenomen, welke van de twee laat ik over aan de discussie.

  [quote:a1e5b17bbc]Uit onderzoek is gebleken dat criminaliteit, gemeten naar de aandelen delinquenten per onderscheiden bevolkingsgroep, vooral wordt gepleegd door jongere mannen uit de lagere sociale milieus. Met name het niet hebben van een diploma is een belangrijke sleutelfactor onder deze groep. Ofwel: zonder diploma is men kansloos op de arbeidsmarkt en raakt men in hoge mate verstrikt in criminele activiteiten.[/quote:a1e5b17bbc]
  De afgelopen decennia is diplomabezit steeds belangrijker geworden, door onze technologische en economische groei. Om criminaliteit te verminderen lijkt het me dus essentieel te zorgen dat zoveel mogelijk jongeren een bruikbaar schooldiploma krijgen.

  Met criminelen hebben we ruwweg twee mogelijkheden: Stop ze permanent in de cel, of verander ze in een productief lid van de samenleving. Het nadeel van celverblijf is dat het ons veel belastinggeld kost, ongeacht hoe spartaan we de cellen maken. Maar als productief lid van de samenleving wordt een ex-crimineel belastingbetaler en verlicht daarmee de lasten voor de rest van ons. Daarom moet dat laatste ons doel zijn, het vraagstuk is hoe we de kans daarop kunnen maximaliseren.
 • Wikipedia is wel leuk:
  Sinds het hoogtepunt in 1995 is de criminaliteit echter sterk gedaald, zo blijkt uit de slachtofferenquêtes:
  - In 1995 zei 3,7% van de geënquêteerde mensen slachtoffer te zijn geweest van woninginbraak. In 2007 was dat gedaald tot 1,3%.
  - Diefstal uit auto´s daalde in diezelfde periode van 6,7% naar 2,5%, autodiefstal van 0,9% tot 0,3%, fietsendiefstal van 11,7% naar 5,3%.
  - In 1995 zei 27,4% van de bevolking slachtoffer te zijn geweest van vernieling en vandalisme, in 2007 was dat gedaald naar 11,7%.
  - Geweldsmisdrijven daalden van 8,2% in 1996 naar 5,3% in 2007.

  en dan dit:
  Het aantal mensen dat zich vaak onveilig voelt, daalde van 7% in 1995[4] tot 3% in 2004. Toch was in 2004 nog steeds bijna 80% van de bevolking van mening dat ‘de criminaliteit de laatste tijd toeneemt’[1].

  bron:
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Criminaliteit

  Oorzak mijns inziens? Media is er steeds happiger op, websites laten alles zien, er is gewoon een hele hoop aandacht voor…

  Echt weer een lekker maatschappelijk iets waar egslim zich thuis in voelt zo te zien ;)
 • Sinds het hoogtepunt in 1995 is de criminaliteit echter sterk gedaald,
  ik denk dat namelijk niet .
  er wordt minder aangiften gedaan .
  om dat het toch allemaal hier daar gelaten verdwijnt in het Belgische archief
  de prullemand .
  er is zeker meer criminaliteit alleen er wordt minder en zeker strenger gestraft .
  ik herhaal het nog maar een keer .
  in dit land loont misdaad .
  als er iemand een slachtoffer is van een misdaad .
  dan wordt de dader temet in de watten gelegd en het slachtoffer kan het zelf uit zoeken .
 • [quote:92a88def4b="plextor"]ik denk dat namelijk niet .
  er wordt minder aangiften gedaan .[/quote:92a88def4b]
  In Vandread's post staan cijfers over het aantal mensen dat beweerde slachtoffer te zijn geweest. Dat heeft dus niets met het aantal aangiften te maken.

  Ik sta open voor bewijs waaruit blijkt dat de criminaliteit hier toeneemt en mogelijke oplossingen, maar jij geeft hier uitsluitend ongefundeerde beweringen. Daar wordt niemand wijzer van.

  [quote:92a88def4b]dan wordt de dader temet in de watten gelegd en het slachtoffer kan het zelf uit zoeken .[/quote:92a88def4b]
  Google op "slachtofferhulp", dan wordt je overspoelt door links. Dergelijke organisaties verschenen voor het eerst in de jaren '70. Heck, toen mijn fiets gestolen was kon ik op het aangifteformulier zelfs aanvinken of ik slachtofferhulp nodig dacht te hebben!?
  Je kunt veel kritiek op de misdaadbestrijding in Nederland geven, maar tegenwoordig besteed men ontegenzeggelijk meer aandacht aan hulp voor het slachtoffer dan vroeger.
 • Je zit in Nederland zo slecht nog niet….

  Hard optreden heeft natuurlijk zo veel meer nut, dat heeft Amerika wel laten zien [img:bdfaa4ccb1]http://gathering.tweakers.net/global/smileys/emo.gif[/img:bdfaa4ccb1]
 • [quote:4b5021d511="plextor"]Sinds het hoogtepunt in 1995 is de criminaliteit echter sterk gedaald,
  ik denk dat namelijk niet .
  er wordt minder aangiften gedaan .
  om dat het toch allemaal hier daar gelaten verdwijnt in het Belgische archief
  de prullemand .
  er is zeker meer criminaliteit alleen er wordt minder en zeker strenger gestraft .
  ik herhaal het nog maar een keer .
  in dit land loont misdaad .
  als er iemand een slachtoffer is van een misdaad .
  dan wordt de dader temet in de watten gelegd en het slachtoffer kan het zelf uit zoeken .[/quote:4b5021d511]
  Begrijp je nu waarom het Vlaams Belang in Belgie zo'n vooruitgang heeftt geboekt?
  Criminaliteit wordt de laatste jaren uitvergroot in de pers, er wordt meer aandacht aan besteed dan het waard is.
  Gevolg is dat velen zich bedreigd voelen.
  Je praat mensen onveiligheid aan.
  Met als kwalijktste gevolg:
  [b:4b5021d511]Verrechtsing[/b:4b5021d511]
 • [quote:60b4bd1a12="Eddy X"]Je praat mensen onveiligheid aan.
  Met als kwalijktste gevolg:
  [b:60b4bd1a12]Verrechtsing[/b:60b4bd1a12][/quote:60b4bd1a12]
  Ik denk dat "polarisatie" een meer accurate beschrijving is. Links/rechts is een oversimplificatie van de politieke werkelijkheid.

  Angst is een slechte raadgever, mensen die zich onveilig voelen hebben de neiging op te roepen tot draconische maatregelen. Probleem is dat dergelijke maatregelen een averechts effect kunnen hebben.
 • Let er even wel op dat die cijfers relatief zijn.
  Als je een gunstig/ongunstig beginpunt pakt dan kun je met hetzelfde gemak aantonen dat het aantal problemen is toegenomen.

  Iemand zei ooit :
  = there are lies, damned lies and then there are statistics …

  ;)

  Enquetes zijn nog makkelijker te manipuleren aangezien de onderzoeker zelf bepaalt waar hij die enquete houd. Doet ie dat op een 'gunstig' moment (zoals vlak na een paar brandjes) dan zul je zien dat ineens het aantal mensen dat met een pyromaan te maken had significant is gestegen …

  // —
  Gezien het feit dat we (a) meer wetten hebben en (b) meer informatie/data krijgen dan 'vroeger' (toen ze nog geen internet hadden … ja ik ken die tijd nog ;)) is het vrij makkelijk om de waarheid te verdraaien tot iets dat voor jou gunstig is. Politici en advocaten zijn daar heel handig in en weten alles 'double plus good' te maken zolang dat in hun straatje past. Van daar dat je de cijfers voor bv werkeloosheid jaarlijks net iets anders worden gemeten … (tel huisvrouwen als 'werkzoekend' en je hebt ineens een hele berg 'werkelozen' erbij … )
 • Niet alle gegevens zijn verkregen via enquetes, er zijn ook gewoon statistische gegevens bij.
  Mensen die geen baan zoeken zoals huisvrouwen die wel een bepaald inkomen binnen het huishouden hebben behoren ook gewoon niet tot werkeloosheid, ze hebben immers al een dagtaak :P
 • [quote:240080b10b="JaFO"]Let er even wel op dat die cijfers relatief zijn.
  Als je een gunstig/ongunstig beginpunt pakt dan kun je met hetzelfde gemak aantonen dat het aantal problemen is toegenomen.[/quote:240080b10b]
  Ok, ga je gang.

  Ik denk dat we meer dan genoeg bewijs hebben verzameld om overtuigend te demonstreren dat criminaliteit tegenwoordig geen uit de hand lopend probleem is in Nederland.

  [quote:240080b10b]Enquetes zijn nog makkelijker te manipuleren aangezien de onderzoeker zelf bepaalt waar hij die enquete houd. Doet ie dat op een 'gunstig' moment (zoals vlak na een paar brandjes) dan zul je zien dat ineens het aantal mensen dat met een pyromaan te maken had significant is gestegen …[/quote:240080b10b]
  Als we praten over een poll op dit forum zou je gelijk hebben, maar een goed opgezet statistisch onderzoek kan die problemen vermijden - en peer review controleert de gebruikte methodiek of dat ook is gebeurt.

  [quote:240080b10b]Gezien het feit dat we (a) meer wetten hebben en (b) meer informatie/data krijgen dan 'vroeger' (toen ze nog geen internet hadden … ja ik ken die tijd nog ;)) is het vrij makkelijk om de waarheid te verdraaien tot iets dat voor jou gunstig is.[/quote:240080b10b]
  Als je gelijk hebt dan moet het heel makkelijk zijn om cijfers te laten zien die bewijzen dat de criminaliteit tegenwoordig sterk toeneemt, want steeds meer organisaties richten zich daarop. Show me. ;)
 • Ok … waarom meten we dan tov 1996 en niet ten opzichte van 1900 ?
  Of nog eerder ?
  De Nederlandse staat bestaat tenslotte een stuk langer dan dat …
  En ten opzichte van welk jaar was dat het jaar met het 'meeste aantal' ?

  Ik vind beide meningen onzinnig, omdat een toe- of afname van criminaliteit van meer afhangt dan van alleen van de straffen die uitgedeeld worden.

  [quote:fef51fc4c5]
  … een goed opgezet statistisch onderzoek kan die problemen vermijden …
  [/quote:fef51fc4c5]
  In theorie wel, maar in de praktijk heb je een expert nodig om het resultaat uit te leggen. Echter zodra het naar buiten komt en het aan 'normale' mensen wordt uitgelegd worden er twijfelachtige samenvattingen gemaakt.
  En die samenvattingen zijn heel makkelijk te manipuleren, omdat slechts een enkeling zin heeft om het origineel te lezen.

  Statistiek is leuk voor praktisch meetbare waarden zoals het aantal goede producten dat een machine maakt, maar het moet (IMHO) niet gebruikt worden om een beleid op te baseren.

  Ik heb een hele makkelijke manier om de criminaliteit tot 0% te reduceren : schaf alle wetten af.

  Het is zowiezo al bizar dat de overheid al de dingen die zij ons verbied zelf wel ongestraft mag doen.
 • [quote:9fdd767c2a="JaFO"]Ik heb een hele makkelijke manier om de criminaliteit tot 0% te reduceren : schaf alle wetten af.

  Het is zowiezo al bizar dat de overheid al de dingen die zij ons verbied zelf wel ongestraft mag doen.[/quote:9fdd767c2a]
  Wat is dit nou voor voor ongefundeerde onzin?

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.