Vraag & Antwoord

Trashcan

Over dit forum

In dit forum leest u de reacties op artikelen die in oudere nummers van Computer!Totaal zijn verschenen. Reageren op deze artikelen is niet meer mogelijk, maar u kunt wellicht uw voordeel doen met de op- en aanmerkingen die eerder door andere lezers zijn gegeven, en de reacties die daarop vanuit de auteurs en de redactie zijn geplaatst. Reageren op artikelen in het huidige nummer van Computer!Totaal is mogelijk in het forum Artikelen Deze Maand. In dat forum blijft de reactiemogelijkheid bestaan tot het moment dat het volgende nummer verschijnt, waarna de discussies worden gesloten, de reacties uit dat forum worden overgezet naar deze plaats, en het forum Artikelen Deze Maand wordt gevuld met de artikelen uit het nieuwste nummer. Veel oudere artikelen (met uitzondering van de rubrieken) zijn nog tegen geringe vergoeding als PDF te downloaden in [url=http://www.computertotaal.nl/pdfexpress]onze Shop[/url]. Onze tests zijn daar zelfs al twee weken voor verschijnen van het blad als PDF beschikbaar! Als u een Computer!Totaal-uitgave wilt nabestellen, dan kunt u dat per e-mail doorgeven aan onze administratie via abo@idg.nl, of u kunt telefonisch contact opnemen via 023 5461133. In dit forum is het [i:7db799d7dd]niet [/i:7db799d7dd]mogelijk zelf nieuwe onderwerpen aan te snijden. U kunt daarvoor terecht in de overige forum-onderdelen. Als u een reactie kwijt wilt die geen verband heeft met een van de geplaatste artikelen, of als u vragen of opmerkingen hebt over dit forum, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de redactie van Computer!Totaal via redactie@computertotaal.nl. Uw opmerkingen, suggesties, kritiek en lovende woorden zijn zeer welkom. Voor technische vragen die niet beantwoord worden in de overige forum-onderdelen kunt u contact opnemen met de redactie van de rubriek U Vraagt via uvraagt@computertotaal.nl. Voor vragen over de bezorging, abonnementen en uw HCC lidmaatschap kunt u terecht bij de ledenservice van HCC via ledenservice@hcc.nl, telefonisch via 030 - 6355050 of op [url]www.hcc.nl[/url]. Voor vragen over HCCnet en uw HCCnet internet- of e-mailaccount kunt u terecht op [url]www.hccnet.nl[/url].

Anoniem
Redactie Computer!Totaal