Vraag & Antwoord

Trashcan

Windows 7: WSCS start niet op: virus/malware wdajua wbz wb1

Windows 7 - x64 McAfee Antivirus Pro WinPatrol =-= Ik gebruik Winpatrol als waakhond op alle PC's. Ik heb een TRIAL versie van Stylus Studio) gedownload en geinstalleerd, ging zonder problemen. Ik zie echter in een venster van WinPatrol scheduled tasks de programma's wb1.exe en wbz.exe staan. Die waren net daarvoor al uitgevoerd. Ik kijk bij Winpatrol History log en daaruit blijkt dat uitgevoerd zijn: wdajua action *start remove ; command task_info wb1 action *start remove ; command task_info wbz action *start remove ; command task_info wb0 action * start remove ; command task_info Dit waren voor mij totaal onbekende bestanden en wilde geen risico nemen. Over deze bestanden staat eea op internet, ook over: wdajua.exe Ik heb met administrator rechten deze bestanden verwijderd via command interface: Lokaties: c:\users\*goofy*\AppData\Local|Temp\wb1.exe en wbz.exe C:\windows\wdajua.exe ==-- PC leek daarna goed te werken. 1. maar default pagina was iGoogle en bij opstarten kreeg ik die pagina netjes in beeld. Zocht ik op onderwerp ABCD dan kreeg ik de ABCD resultaten van Google netjes in beeld. Klikte ik een resulaat aan, dan kreeg ik andere websites in beeld: KPN, Apple, Dating, Autosites, Pornosites, Beng e.a. 2. het Onderhoudscentrum signaleert probleem: Window Security Center-service is niet gestart. Ook de procedures om dit op te lossen werken niet. (die zijn me bekend, ook op fout: 1085). 3. Herstelpunt gebruiken om systeem terug te zetten naar eerdere datum, werkt niet. 4. Omdat McAfee en Windows Firewall / Defender ea elkaar wel meer dwars kunnen zitten een uninstall en cleanup van McAfee Antivirus Plus gedaan. Het speciale schoonmaak programma MCPR van McAfee ook gebruikt. Nu blijkt dat McAfee niet meer geinstalleerd kan worden. (Java problemen en services die niet worden gestart of er niet zijn.....). Ik heb als default zoekmachine nu google.nl ingesteld, niet iGooge. De Security Service-center is niet op te starten. Dit lijkt te lukken via services.msc met Manueel, Automatisch en Automatisch (met vertraging), binnen 20 sec staat alles weer uit....... MBAB geeft geen problemen aan. DDS geeft geen problemen aan WinPatrol Hijacklog geeft geen problemen aan. McAfee virus scanner gaf geen problemen aan Sophos Anti - rootkit geeft geen problemen aan. RemnoveIT Pro v7 Enterprise trial geeft malware aan, die verwijst naar voorgaande programma's ......... MBAB, DDS, Sophos,. HijackThis. Misschien dat iemand een probleem ziet in onderstaande HijackThis file. Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4 Scan saved at 19:51:06, on 17-8-2011 Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505) MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16421) Boot mode: Normal Running processes: C:\Program Files (x86)\Util\WinPatrol\WinPatrol.exe C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe C:\Program Files (x86)\Garmin\gStart.exe C:\Program Files (x86)\LaCie\Genie Backup Assistant\GBMAgent.exe C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe C:\Program Files (x86)\Util\Snagit 10\Snagit32.exe C:\Program Files (x86)\Common Files\HP\Digital Imaging\Bin\hpqPhotoCrm.exe C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe C:\Program Files (x86)\Logitech\LWS\Webcam Software\LWS.exe C:\Program Files (x86)\Util\Snagit 10\TSCHelp.exe C:\Program Files (x86)\Util\Snagit 10\SnagPriv.exe C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe C:\Windows\SysWow64\NOTEPAD.EXE C:\Program Files (x86)\Util\Snagit 10\snagiteditor.exe C:\Program Files (x86)\Util\RemoveItPro\InCode Solutions\RemoveIT Pro v7 Enterprise\removeit.exe C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\smart web printing\hpswp_clipbook.exe C:\Program Files (x86)\Util\totalcmd\TOTALCMD.EXE C:\Program Files (x86)\Windows Live\Mail\wlmail.exe C:\Program Files (x86)\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe C:\Windows\SysWow64\NOTEPAD.EXE C:\Program Files (x86)\Util\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe, O2 - BHO: SnagIt Toolbar Loader - {00C6482D-C502-44C8-8409-FCE54AD9C208} - C:\Program Files (x86)\Util\Snagit 10\SnagitBHO.dll O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~2\MICROS~3\Office14\GROOVEEX.DLL O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files (x86)\Common Files\McAfee\SystemCore\ScriptSn.20110804211558.dll (file missing) O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll (file missing) O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~3\Office14\URLREDIR.DLL O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll O3 - Toolbar: Snagit - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - C:\Program Files (x86)\Util\Snagit 10\SnagitIEAddin.dll O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll (file missing) O4 - HKLM\..\Run: [IAStorIcon] C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe O4 - HKLM\..\Run: [CLMLServer] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NUSB3MON] "C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe" O4 - HKLM\..\Run: [hpqSRMon] C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe O4 - HKLM\..\Run: [LWS] C:\Program Files (x86)\Logitech\LWS\Webcam Software\LWS.exe -hide O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleSyncNotifier.exe O4 - HKLM\..\Run: [WinPatrol] C:\Program Files (x86)\Util\WinPatrol\winpatrol.exe -expressboot O4 - HKLM\..\Run: [GBMLite8AgentLaCie] C:\Program Files (x86)\LaCie\Genie Backup Assistant\GBMAgent.exe O4 - HKLM\..\Run: [JAVA] C:\Windows\java.vbs O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe -s O4 - HKLM\..\Run: [BCSSync] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun O4 - HKCU\..\Run: [OfficeSyncProcess] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE" O4 - HKCU\..\Run: [gStart] C:\Program Files (x86)\Garmin\gStart.exe O4 - HKCU\..\Run: [GBMLite8AgentLaCie] C:\Program Files (x86)\LaCie\Genie Backup Assistant\GBMAgent.exe O4 - HKCU\..\Run: [RemoveIT Pro v7Ent] C:\Program Files (x86)\Util\RemoveItPro\InCode Solutions\RemoveIT Pro v7 Enterprise\removeit.exe O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles(x86)%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User '?') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User '?') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles(x86)%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User '?') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User '?') O4 - HKUS\S-1-5-21-482289485-270882588-1383691519-1001\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background (User '?') O4 - HKUS\S-1-5-21-482289485-270882588-1383691519-1001\..\Run: [RemoveIT Pro v7Ent] C:\Program Files (x86)\Util\RemoveItPro\InCode Solutions\RemoveIT Pro v7 Enterprise\removeit.exe (User '?') O4 - S-1-5-21-482289485-270882588-1383691519-1001 Startup: OneNote 2010 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONENOTEM.EXE (User '?') O4 - Startup: OneNote 2010 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONENOTEM.EXE O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe O4 - Global Startup: Snagit 10.lnk = C:\Program Files (x86)\Util\Snagit 10\Snagit32.exe O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105 O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_96D6FF0C6D236BF8.dll/cmsidewiki.html O9 - Extra button: eBay.nl - {0B65DCC9-1740-43dc-B19C-4F309FB6A6CA} - http://rover.ebay.com/rover/1/1346-72745-17534-1/4 (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: eBay.nl - {0B65DCC9-1740-43dc-B19C-4F309FB6A6CA} - http://rover.ebay.com/rover/1/1346-72745-17534-1/4 (file missing) O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll O9 - Extra button: Skype Plug-In - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype Plug-In - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll O9 - Extra button: Toon of verberg HP Smart Web Printing - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll O9 - Extra button: eBay.nl - {0B65DCC9-1740-43dc-B19C-4F309FB6A6CA} - http://rover.ebay.com/rover/1/1346-72745-17534-1/4 (file missing) (HKCU) O9 - Extra 'Tools' menuitem: eBay.nl - {0B65DCC9-1740-43dc-B19C-4F309FB6A6CA} - http://rover.ebay.com/rover/1/1346-72745-17534-1/4 (file missing) (HKCU) O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab O18 - Protocol: dssrequest - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll (file missing) O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll (file missing) O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL (file missing) O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing) O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe O23 - Service: CSIScanner - Prevx - C:\Program Files\Prevx\prevx.exe O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing) O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe O23 - Service: Intel(R) Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: Intel(R) Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe (file missing) O23 - Service: McAfee Activation Service (McAWFwk) - Unknown owner - c:\PROGRA~1\mcafee\msc\mcawfwk.exe (file missing) O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (McMPFSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe (file missing) O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe (file missing) O23 - Service: McAfee VirusScan Announcer (McNaiAnn) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe (file missing) O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe (file missing) O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - Unknown owner - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\mcods.exe (file missing) O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe (file missing) O23 - Service: McShield - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mcshield.exe (file missing) O23 - Service: McAfee Firewall Core Service (mfefire) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfefire.exe (file missing) O23 - Service: McAfee Validation Trust Protection Service (mfevtp) - Unknown owner - C:\Windows\system32\mfevtps.exe (file missing) O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: NitroPDFDriverCreatorReadSpool (NitroDriverReadSpool) - Nitro PDF Software - C:\Program Files\Common Files\Nitro PDF\Professional\6.0\NitroPDFDriverServicex64.exe O23 - Service: NLS Service (nlsX86cc) - Nalpeiron Ltd. - C:\Windows\SysWOW64\NLSSRV32.EXE O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing) O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing) O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing) O23 - Service: TuneUp Utilities Service (TuneUp.UtilitiesSvc) - TuneUp Software - C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2011\TuneUpUtilitiesService64.exe O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing) O23 - Service: UMVPFSrv - Logitech Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\logishrd\LVMVFM\UMVPFSrv.exe O23 - Service: Intel(R) Management and Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\UNS\UNS.exe O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing) O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing) O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing) O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing) O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing) -- End of file - 17122 bytes Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4 Scan saved at 19:51:06, on 17-8-2011 Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505) MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16421) Boot mode: Normal Running processes: C:\Program Files (x86)\Util\WinPatrol\WinPatrol.exe C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe C:\Program Files (x86)\Garmin\gStart.exe C:\Program Files (x86)\LaCie\Genie Backup Assistant\GBMAgent.exe C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe C:\Program Files (x86)\Util\Snagit 10\Snagit32.exe C:\Program Files (x86)\Common Files\HP\Digital Imaging\Bin\hpqPhotoCrm.exe C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe C:\Program Files (x86)\Logitech\LWS\Webcam Software\LWS.exe C:\Program Files (x86)\Util\Snagit 10\TSCHelp.exe C:\Program Files (x86)\Util\Snagit 10\SnagPriv.exe C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe C:\Windows\SysWow64\NOTEPAD.EXE C:\Program Files (x86)\Util\Snagit 10\snagiteditor.exe C:\Program Files (x86)\Util\RemoveItPro\InCode Solutions\RemoveIT Pro v7 Enterprise\removeit.exe C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\smart web printing\hpswp_clipbook.exe C:\Program Files (x86)\Util\totalcmd\TOTALCMD.EXE C:\Program Files (x86)\Windows Live\Mail\wlmail.exe C:\Program Files (x86)\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe C:\Windows\SysWow64\NOTEPAD.EXE C:\Program Files (x86)\Util\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe, O2 - BHO: SnagIt Toolbar Loader - {00C6482D-C502-44C8-8409-FCE54AD9C208} - C:\Program Files (x86)\Util\Snagit 10\SnagitBHO.dll O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~2\MICROS~3\Office14\GROOVEEX.DLL O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files (x86)\Common Files\McAfee\SystemCore\ScriptSn.20110804211558.dll (file missing) O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll (file missing) O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~3\Office14\URLREDIR.DLL O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll O3 - Toolbar: Snagit - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - C:\Program Files (x86)\Util\Snagit 10\SnagitIEAddin.dll O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll (file missing) O4 - HKLM\..\Run: [IAStorIcon] C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe O4 - HKLM\..\Run: [CLMLServer] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NUSB3MON] "C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe" O4 - HKLM\..\Run: [hpqSRMon] C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe O4 - HKLM\..\Run: [LWS] C:\Program Files (x86)\Logitech\LWS\Webcam Software\LWS.exe -hide O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleSyncNotifier.exe O4 - HKLM\..\Run: [WinPatrol] C:\Program Files (x86)\Util\WinPatrol\winpatrol.exe -expressboot O4 - HKLM\..\Run: [GBMLite8AgentLaCie] C:\Program Files (x86)\LaCie\Genie Backup Assistant\GBMAgent.exe O4 - HKLM\..\Run: [JAVA] C:\Windows\java.vbs O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe -s O4 - HKLM\..\Run: [BCSSync] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun O4 - HKCU\..\Run: [OfficeSyncProcess] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE" O4 - HKCU\..\Run: [gStart] C:\Program Files (x86)\Garmin\gStart.exe O4 - HKCU\..\Run: [GBMLite8AgentLaCie] C:\Program Files (x86)\LaCie\Genie Backup Assistant\GBMAgent.exe O4 - HKCU\..\Run: [RemoveIT Pro v7Ent] C:\Program Files (x86)\Util\RemoveItPro\InCode Solutions\RemoveIT Pro v7 Enterprise\removeit.exe O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles(x86)%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User '?') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User '?') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles(x86)%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User '?') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User '?') O4 - HKUS\S-1-5-21-482289485-270882588-1383691519-1001\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background (User '?') O4 - HKUS\S-1-5-21-482289485-270882588-1383691519-1001\..\Run: [RemoveIT Pro v7Ent] C:\Program Files (x86)\Util\RemoveItPro\InCode Solutions\RemoveIT Pro v7 Enterprise\removeit.exe (User '?') O4 - S-1-5-21-482289485-270882588-1383691519-1001 Startup: OneNote 2010 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONENOTEM.EXE (User '?') O4 - Startup: OneNote 2010 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONENOTEM.EXE O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe O4 - Global Startup: Snagit 10.lnk = C:\Program Files (x86)\Util\Snagit 10\Snagit32.exe O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105 O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_96D6FF0C6D236BF8.dll/cmsidewiki.html O9 - Extra button: eBay.nl - {0B65DCC9-1740-43dc-B19C-4F309FB6A6CA} - http://rover.ebay.com/rover/1/1346-72745-17534-1/4 (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: eBay.nl - {0B65DCC9-1740-43dc-B19C-4F309FB6A6CA} - http://rover.ebay.com/rover/1/1346-72745-17534-1/4 (file missing) O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll O9 - Extra button: Skype Plug-In - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype Plug-In - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll O9 - Extra button: Toon of verberg HP Smart Web Printing - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll O9 - Extra button: eBay.nl - {0B65DCC9-1740-43dc-B19C-4F309FB6A6CA} - http://rover.ebay.com/rover/1/1346-72745-17534-1/4 (file missing) (HKCU) O9 - Extra 'Tools' menuitem: eBay.nl - {0B65DCC9-1740-43dc-B19C-4F309FB6A6CA} - http://rover.ebay.com/rover/1/1346-72745-17534-1/4 (file missing) (HKCU) O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab O18 - Protocol: dssrequest - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll (file missing) O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll (file missing) O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL (file missing) O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing) O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe O23 - Service: CSIScanner - Prevx - C:\Program Files\Prevx\prevx.exe O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing) O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe O23 - Service: Intel(R) Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: Intel(R) Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe (file missing) O23 - Service: McAfee Activation Service (McAWFwk) - Unknown owner - c:\PROGRA~1\mcafee\msc\mcawfwk.exe (file missing) O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (McMPFSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe (file missing) O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe (file missing) O23 - Service: McAfee VirusScan Announcer (McNaiAnn) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe (file missing) O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe (file missing) O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - Unknown owner - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\mcods.exe (file missing) O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe (file missing) O23 - Service: McShield - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mcshield.exe (file missing) O23 - Service: McAfee Firewall Core Service (mfefire) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfefire.exe (file missing) O23 - Service: McAfee Validation Trust Protection Service (mfevtp) - Unknown owner - C:\Windows\system32\mfevtps.exe (file missing) O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: NitroPDFDriverCreatorReadSpool (NitroDriverReadSpool) - Nitro PDF Software - C:\Program Files\Common Files\Nitro PDF\Professional\6.0\NitroPDFDriverServicex64.exe O23 - Service: NLS Service (nlsX86cc) - Nalpeiron Ltd. - C:\Windows\SysWOW64\NLSSRV32.EXE O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing) O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing) O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing) O23 - Service: TuneUp Utilities Service (TuneUp.UtilitiesSvc) - TuneUp Software - C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2011\TuneUpUtilitiesService64.exe O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing) O23 - Service: UMVPFSrv - Logitech Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\logishrd\LVMVFM\UMVPFSrv.exe O23 - Service: Intel(R) Management and Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\UNS\UNS.exe O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing) O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing) O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing) O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing) O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing) -- End of file - 17122 bytes

Anoniem
Goofy44
0 antwoorden

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.