Vraag & Antwoord

Anders (hardware)

Secundaire master word niet C: bij booten

Vandaag een ander probleem. Op een Iwill KK266R heb ik twee harde schijven, waarop allebei Windows 2000, maar voor verschillende doeleinden gebruikt. Door in het bios HDD0 of HDD1 te kiezen bepaal ik vanaf welke schijf ik boot. Ik wil persé geen bootmanager op mijn systeem hebben. Omdat ik de ene schijf anders wilde indelen besloot ik tot een grote schoonmaak en heb alles opnieuw gepartitioneerd. Om het tijdrovende installeren wat te versnellen plaats ik met Ghost een kloon terug van de respectieve Windows. Probleem is nu, bij booten vanaf de secundaire master krijgt deze schijf niet meer de driveletter C: toegewezen. Hierdoor werkt mijn image niet goed meer omdat de systeemdrive ineens D:, E: of F: word. Als extra complicatie zet Windows wel de pagefile op de C: schijf, dus op de primaire master welke C: ongeveer aan zich gekleefd lijkt te hebben. Wanneer ik vanaf de gebootte secundaire master de driveletter C: van de primaire master verwijder werkt mijn secundaire master niet meer omdat er, volgens Windows, geen pagefile aanwezig is. Hieruit blijkt dat de secundaire master D: blijft, zelfs als binnen Windows driveletter C: beschikbaar is. Voor wat betreft de bootvolgorde kon ik het volgende vinden: [quote:2a59f48ea9]De schijfletters worden als volgt toegewezen: Alle primaire partities die de BIOS in de bootvolgorde tegenkomt krijgen achtereenvolgens een schijfletter vanaf C toegewezen. Wanneer er zich meerdere primaire partities op één schijf bevinden, dan krijgen ze direct achter elkaar een schijfletter. Vervolgens komen alle logische partities aan de beurt, hierbij wordt tevens de volgorde aangehouden zoals je in de bootvolgorde van de BIOS hebt ingesteld. Ook hier geldt, wanneer er zich meerdere logische partities op de schijf bevinden, dan krijgen ze direct achter elkaar een letter toegewezen. Tenslotte komen de opticals aan de beurt, ook volgens de bootvolgorde. [/quote:2a59f48ea9] En zo heb ik het ook geleerd. Zo heeft het altijd gewerkt en zo werkt het ook in mijn andere systemen. Op de ene schijf heb ik een primaire partitie en twee logische partities, op de andere schijf alleen een primaire partitie. Dus moet bij booten vanaf de secundair master deze C: worden, de primaire master D:, en de logische partities E: en F:. Wat er gebeurd is dat de secundaire master D: (of E: of F: ) word, de primaire master C: en de logische partities een overige driveletter krijgen. De primaire en secundaire schijven wisselen helpt ook niet. Volgens mij ligt het niet aan mijn images, deze zijn gemaakt vanaf een enkele schijf en bevatten dus geen informatie over toegewezen driveletters.

Anoniem
van