Vraag & Antwoord

Anders (hardware)

blokkade bij wegschrijven geheugen

Anoniem
None
8 antwoorden
 • Bij het opstarten krijg ik vrij regelmatig berichten in een rood omlijnd venster dat bepaalde zaken niet kunnen worden weggeschreven naar het geheugen.
  Wordt dan gevraagd het programma te beeindigen. Dat zijn minimaal 5 schermpjes na elkaar.
  Als ik telkens op OK klik, kan ik nog wel verder werken daarna.
  Zijn dit de eerste tekenen van het overlijdensbericht van mijn 4 jaar oude PC?
 • Tja, er is wel iets aan het stuk gaan. Vermoedelijk je hardeschijf, maar het kan ook je ram geheugen zijn.
  RAM eerst testen met memtest lijkt mij
  www.memtest86.com

  Als dat goed door de test komt, HDD testen. Maar dan moet je wel Merk en model weten. Bij de fabrikant kun je dan een (non destructief) test tooltje downloaden en runnen.
 • Welke exacte foutmelding krijg je dan?

  Het zou ook het wisselbestand kunnen zijn wat is gefragmenteerd, vaak ontstaat dat doordat windows dat beheerd, ook indien de mimimale en maximale waarde niet hetzelfde is.

  Je zou die op 0 kunnen zetten, rebooten en deze een vaste waarde geven, bij 512mb intern is 500mb voldoende, hoe meer intern, hoe kleiner die kan zijn en visa versa.

  Neem aan dat je XP gebruikt.

  Hier lees je waar je wat kunt doen en hoe, lees ook het stukje over de registersleutel.

  http://www.windowscorner.com/index.php?page=Wisselbestand
 • Bedankt voor alle reacties. Zodra de foutmeldingen zich weer voordoen, zal ik het opschrijven en toezenden.
 • Ik gebruik WXP-2.
  In een venster komt de volgende melding:
  [i:c2e7de60f7]Sdtrayapp: exe-Toepass.fout:
  De instructie op ox7c92ac22 verwijst naar geheugen op ox77206576.
  De lees/schrijfbewerking (read) op het geheugen is mislukt.[/i:c2e7de60f7]

  Na OK te hebben ingedrukt, verschijnt een schermpje met:
  [i:c2e7de60f7]Runtime-error[/i:c2e7de60f7]

  Na bij beiden OK te hebben ingedrukt, verschijnen 8 schermpjes met andere verwijzigingen.
 • hoeft geen hardware probleem te zijn.

  Eerder een brakke windows.
 • Eerder een brakke Spyware Doctor van PC tools.

  Deïnstalleer die eens en haal eventueel het opstaritem met Hijachthis weg en probeer het nogmaals.

  Laat ook een Hijackthis log achter bij een geschikt forum/sectie.
 • Ik heb PC Tools Doctor verwijderd. Heb niet kunnen constateren dat Hijacthis in opstartprogramma staat.
  Onderstaand HJ-logfile, hoor graag.

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 23:15:44, on 9-11-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16544)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
  C:\WINDOWS\System32\ezSP_Px.exe
  C:\WINDOWS\Twain_32\SlimU2TA\HotKey.exe
  C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  C:\program files\voipbuster.com\voipbuster\voipbuster.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
  C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\wcescomm.exe
  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
  C:\Program Files\sony\usbsircs\usbsircs.exe
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zapro.exe
  C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\rapimgr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
  C:\WINDOWS\System32\PAStiSvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe
  C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.nu.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.615.5858\swg.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ezShieldProtector for Px] C:\WINDOWS\System32\ezSP_Px.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] "RUNDLL32.EXE" C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKey] C:\WINDOWS\Twain_32\SlimU2TA\HotKey.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] "C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\isuspm.exe" -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] "C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe" /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] C:\WINDOWS\system32\dumprep 0 -k
  O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup
  O4 - HKCU\..\Run: [VoipBuster] "C:\program files\voipbuster.com\voipbuster\voipbuster.exe" -nosplash -minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\wcescomm.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgw.exe /RUNONCE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Remocon Driver.lnk = ?
  O4 - Global Startup: ZoneAlarm Pro.lnk = C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zapro.exe
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Mobiele favorieten maken - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: Xstream Radio - {7A0815F1-6B65-4e3a-B198-709807B4042A} - C:\Program Files\XstreamRadio 3.02\RadioHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Xstream Radio - {7A0815F1-6B65-4e3a-B198-709807B4042A} - C:\Program Files\XstreamRadio 3.02\RadioHelper.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.club-vaio.sony-europe.com
  O15 - Trusted Zone: *.sony-europe.com
  O15 - Trusted Zone: *.sonystyle-europe.com
  O15 - Trusted Zone: *.vaio-link.com
  O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.nl/scanforvirus/kavwebscan_unicode.cab
  O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll
  O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/download/scanner/wlscbase9602.cab
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~4\GOEC62~1.DLL
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  O23 - Service: Google Desktop Manager 5.1.709.19590 (GoogleDesktopManager-091907-194040) - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Retrospect Launcher (RetroLauncher) - Unknown owner - G:\Dantz\Retrospect 7.0\retrorun.exe (file missing)
  O23 - Service: Retrospect Helper - EMC Dantz - C:\Program Files\Dantz\Retrospect 7.0\rthlpsvc.exe
  O23 - Service: Sony TV Tuner Controller - Sony Corporation - C:\Program Files\sony\giga pocket\halsv.exe
  O23 - Service: Sony TV Tuner Manager - Sony Corporation - C:\Program Files\sony\giga pocket\RM_SV.exe
  O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\Sptisrv.exe
  O23 - Service: STI Simulator - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\PAStiSvc.exe
  O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  O23 - Service: VAIO Media Music Server (VAIOMediaPlatform-MusicServer-AppServer) - Sony Corporation - C:\Program Files\sony\vaio media music server\SSSvr.exe
  O23 - Service: VAIO Media Music Server (HTTP) (VAIOMediaPlatform-MusicServer-HTTP) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\vaio media platform\sv_httpd.exe
  O23 - Service: VAIO Media Music Server (UPnP) (VAIOMediaPlatform-MusicServer-UPnP) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\vaio media platform\UPnPFramework.exe
  O23 - Service: VAIO Media Photo Server (VAIOMediaPlatform-PhotoServer-AppServer) - Sony Corporation - C:\Program Files\sony\photo server\appsrv\PhotoAppSrv.exe
  O23 - Service: VAIO Media Photo Server (HTTP) (VAIOMediaPlatform-PhotoServer-HTTP) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\sony shared\vaio media platform\SV_Httpd.exe
  O23 - Service: VAIO Media Photo Server (UPnP) (VAIOMediaPlatform-PhotoServer-UPnP) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\sony shared\vaio media platform\UPnPFramework.exe
  O23 - Service: VAIO Media Video Server (VAIOMediaPlatform-VideoServer-AppServer) - Sony Corporation - C:\Program Files\sony\giga pocket\GPVSvr.exe
  O23 - Service: VAIO Media Video Server (HTTP) (VAIOMediaPlatform-VideoServer-HTTP) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\sony shared\vaio media platform\SV_Httpd.exe
  O23 - Service: VAIO Media Video Server (UPnP) (VAIOMediaPlatform-VideoServer-UPnP) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\sony shared\vaio media platform\UPnPFramework.exe
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs Inc. - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (WebrootSpySweeperService) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe


  End of file - 11372 bytes

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.