Vraag & Antwoord

Anders (hardware)

MaXtOr s-ata 3.5 series seatools check

4 antwoorden
  • Hallo allemaal, >Windows Vista Ult.< Ik heb van alles geprobeerd met de software van maxtor/seagate om mijn hardeschijf te checken maar het werkt niet. Als ik de windows versie van seatools gebruik kan hij de schijven vinden en dan vink ik er 1 aan en klik test en dan krijg ik dit: Zie het einde van dit bericht voor meer informatie over het aanroepen van JIT-foutopsporing (Just In Time) in plaats van dit dialoogvenster. ************** Tekst van uitzondering ************** System.NotSupportedException: De opgegeven padindeling wordt niet ondersteund. bij System.Security.Util.StringExpressionSet.CanonicalizePath(String path, Boolean needFullPath) bij System.Security.Util.StringExpressionSet.CreateListFromExpressions(String[] str, Boolean needFullPath) bij System.Security.Permissions.FileIOPermission.AddPathList(FileIOPermissionAccess access, AccessControlActions control, String[] pathListOrig, Boolean checkForDuplicates, Boolean needFullPath, Boolean copyPathList) bij System.Security.Permissions.FileIOPermission..ctor(FileIOPermissionAccess access, AccessControlActions control, String[] pathList, Boolean checkForDuplicates, Boolean needFullPath) bij System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy) bij System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options) bij System.IO.StreamWriter.CreateFile(String path, Boolean append) bij System.IO.StreamWriter..ctor(String path, Boolean append, Encoding encoding, Int32 bufferSize) bij System.IO.StreamWriter..ctor(String path, Boolean append, Encoding encoding) bij Microsoft.VisualBasic.FileIO.FileSystem.WriteAllText(String file, String text, Boolean append, Encoding encoding) bij Microsoft.VisualBasic.MyServices.FileSystemProxy.WriteAllText(String file, String text, Boolean append) bij SeaToolsforWindows.UtilityFunctions.LogToFile(String filename, String message, deviceStruct device) bij SeaToolsforWindows.frmSTXMain.Run_Script(Byte testFunction, String script) bij SeaToolsforWindows.frmSTXMain.InquiryIdentifyToolStripMenuItem_Click(Object sender, EventArgs e) bij System.Windows.Forms.ToolStripItem.RaiseEvent(Object key, EventArgs e) bij System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.OnClick(EventArgs e) bij System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleClick(EventArgs e) bij System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleMouseUp(MouseEventArgs e) bij System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEventInteractive(EventArgs e, ToolStripItemEventType met) bij System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEvent(EventArgs e, ToolStripItemEventType met) bij System.Windows.Forms.ToolStrip.OnMouseUp(MouseEventArgs mea) bij System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.OnMouseUp(MouseEventArgs mea) bij System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks) bij System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m) bij System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m) bij System.Windows.Forms.ToolStrip.WndProc(Message& m) bij System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.WndProc(Message& m) bij System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m) bij System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m) bij System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam) ************** Geladen assembly's ************** mscorlib Assembly-versie: 2.0.0.0 Win32-versie: 2.0.50727.312 (rtmLHS.050727-3100) CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll ---------------------------------------- SeaToolsforWindows Assembly-versie: 1.1.0.7 Win32-versie: 1.1.0.7 CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Seagate/SeaTools%20for%20Windows/SeaToolsforWindows.exe ---------------------------------------- Microsoft.VisualBasic Assembly-versie: 8.0.0.0 Win32-versie: 8.0.50727.312 (rtmLHS.050727-3100) CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll ---------------------------------------- System.Windows.Forms Assembly-versie: 2.0.0.0 Win32-versie: 2.0.50727.312 (rtmLHS.050727-3100) CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll ---------------------------------------- System Assembly-versie: 2.0.0.0 Win32-versie: 2.0.50727.312 (rtmLHS.050727-3100) CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll ---------------------------------------- System.Drawing Assembly-versie: 2.0.0.0 Win32-versie: 2.0.50727.312 (rtmLHS.050727-3100) CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll ---------------------------------------- System.Runtime.Remoting Assembly-versie: 2.0.0.0 Win32-versie: 2.0.50727.312 (rtmLHS.050727-3100) CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll ---------------------------------------- System.Xml Assembly-versie: 2.0.0.0 Win32-versie: 2.0.50727.312 (rtmLHS.050727-3100) CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll ---------------------------------------- SeagateDriveControls Assembly-versie: 1.0.0.0 Win32-versie: 1.0.0.0 CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Seagate/SeaTools%20for%20Windows/SeagateDriveControls.DLL ---------------------------------------- SpawnCLR Assembly-versie: 1.0.2658.20708 Win32-versie: CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Seagate/SeaTools%20for%20Windows/SpawnCLR.DLL ---------------------------------------- msvcm80 Assembly-versie: 8.0.50727.762 Win32-versie: 8.00.50727.762 CodeBase: file:///C:/Windows/WinSxS/x86_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.762_none_10b2f55f9bffb8f8/msvcm80.dll ---------------------------------------- mscorlib.resources Assembly-versie: 2.0.0.0 Win32-versie: 2.0.50727.312 (rtmLHS.050727-3100) CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll ---------------------------------------- System.Windows.Forms.resources Assembly-versie: 2.0.0.0 Win32-versie: 2.0.50727.312 (rtmLHS.050727-3100) CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_nl_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll ---------------------------------------- ************** JIT-foutopsporing ************** Als u JIT-foutopsporing wilt inschakelen, moet in het configuratiebestand voor deze toepassing of computer (machine.config) de waarde jitDebugging in het gedeelte system.windows.forms zijn ingesteld. De toepassing moet ook zijn gecompileerd terwijl foutopsporing was ingeschakeld. Bijvoorbeeld: <configuration> <system.windows.forms jitDebugging="true" /> </configuration> Wanneer JIT-foutopsporing is ingeschakeld, worden onverwerkte uitzonderingen naar het JIT-foutopsporingsprogramma gestuurd dat op de computer is geregistreerd en worden niet door dit dialoogvenster verwerkt. En als ik hem vanuit dos opstart via een floppy kan hij mijn schijven niet vinden? Wat moet ik doen.
  • Neem gewoon de (boot) cd of floppy versie van powermax, dan heb je niks met windows te maken. http://www.tacktech.com/display.cfm?ttid=287#maxtor
  • Ik heb de test gedaan van powermax test 2 gaf hij een fout en hij gaf een diagnostic code : cagfa77c en dat ik dan naar maxtor moet mailen. Heeft iemand hier ervaring mee
  • Zover ik heb begrepen, zou deze test gedaan moeten worden met SeaTools. Daarna check je deze [url=http://www.seagate.com/www/en-us/support/troubleshooting_assistance/]Troubleshooting Assistance.[/url] En check je de [url=http://www.seagate.com/www/en-us/support/warranty_&_returns_assistance/]Warranty and Returns Assistance.[/url] Had je de problemen met je harddisk al gemeld bij je leverancier?

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.