Vraag & Antwoord

Anders (hardware)

Uitbreidingskaart voor PenPbios

In apparatenbeheer krijg ik de volgende foutmelding:<P>Systeemuitbreiding voor PenP-Bios:<P>Melding: “Dit apparaat veroorzaakt een bronconflict” (Code 15). <P>Als u dit conflict wilt oplossen, klikt u op de probleemoplosser: Hardware en volgt u de instructies op het scherm.<P>Na dit te doen een alle mogelijkheden na te lopen is de eindconclusie: De probleemoplosser kan dit probleem niet oplossen …<P>Daar zit je dan met je goede gedrag.<P>Het stuurprogramma (VMM32.VXD( ConfigMG.vxd) te vinden door “machine.inf” aan te klikken, is volgens de melding juist geïnstalleerd.<P>Wie heeft dit probleem al eens eerder bij de hand gehad en met succes opgelost? Bij voorbaat dank <P>Een mede HCC-er ( wat een grote PC-family !!!)<P>Hans Vijlbrief email: j.h.vijlbrief@hcnet.nl