Vraag & Antwoord

Programmeren

Visual-Basic - Word vraagje

4 antwoorden
  • Hallo, Ik heb op http://www.femda.nl/ een cursus gevonden hoe je een brief kan maken dat gebaseerd is op een sjabloon met dialoog vensters. Dit is geprogrameerd in Visual Basic. Maar ik kom er niet helemaal uit. In de laatste les wordt de Noordenwind database van access gebruikt voor adres gegevens. Het is nu de bedoeling dat je de adres gegevens uit de database word gehaald en in de brief wordt geplaatst. Zodra ik nu de naam aanklik op het tabblad NAW gegevens krijg ik de volgende foutmelding: Fout 13 tijdens uitvoering. Typen komen niet overeen: In de volgende procedure zit een fout ( vet gedrukt ) De database van noordenwind staat op mijn D schijf. Private Sub lstNAW_AfterUpdate() Const strDBmap As String = _ "D:\Program Files\Microsoft Office\Office\Voorbeelden\Noordenwind.mdb" Dim cnn As ADODB.Connection Dim rs As ADODB.Recordset Dim strConn As String strConn = _ "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & strDBmap Set cnn = New ADODB.Connection cnn.Open strConn Set rs = New ADODB.Recordset With rs .CursorType = adOpenDynamic .LockType = adLockOptimistic .Open "Werknemers", cnn, , , adCmdTable Do Until .EOF [b:7912551066]If Me.lstNAW.Column = rs!Achternaam & ", " & rs!Voornaam Then[/b:7912551066] Me.txtAdresblok = _ rs!Voornaam & " " & rs!Achternaam & vbCrLf & _ rs!Adres & vbCrLf & _ rs!Plaats & vbCrLf Exit Do End If .MoveNext Loop .Close End With Set rs = Nothing Set cnn = Nothing End Sub Wie kan mij hiermee helpen ? Het sjabloon met de fout is te downloaden op http://home.hccnet.nl/jurgen.landzaat/sjabloon/
  • Zijn de access velden van het type "tekst".
  • Ja de access velden zijn van het type tekst
  • [quote:3cfe026858="Landzaat"] [b:3cfe026858]If Me.lstNAW.Column = rs!Achternaam & ", " & rs!Voornaam Then[/b:3cfe026858] [/quote:3cfe026858] Ik denk dat de fout hier zit: If [b:3cfe026858]Me.lstNAW.Column[/b:3cfe026858] = rs!Achternaam & ", " & rs!Voornaam Then Geeft het commando [i:3cfe026858]Me.lstNAW.Column[/i:3cfe026858] wel de stringwaarde terug die je wilt hebben?

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.