Vraag & Antwoord

Programmeren

Exe opstarten vanaf een opstartdikette

4 antwoorden
  • Ik wil graag,middels een menu,een exe opstarten vanaf een opstartdikette.Ben zover dat ik wel een menu in het config.sys kan maken,maar hoe het verder moet is mij nog niet duidelijk. Ik denk iets met het autoexec.bat,maar ik weet niets van dos,dus als iemand mij een duidelijk voorbeeld kan geven is mijn dank zeer groot. Greetz
  • Helpt dit: http://www.geocities.com/politalk/dos/bootmenu.htm
  • Mijn kennis van dos is te beperkt om iets met die site aan te vangen,ik heb er wel de codes om kleur aan het menu te geven gevonden :) De exe best. die ik wil laden zijn hanoi.exe en schuifv.exe en die staan op de opstartdiskette. Het menu staat inmiddels wel in Config.sys maar er moet nog iets bij en ook in het Autoexec.bat. Zie hier onder en hopelijk weet iemand de oplossing. Config.sys [menu] menuitem=CD, Computer opstarten met cd-rom-ondersteuning. menuitem=NOCD, Computer opstarten zonder cd-rom-ondersteuning. menuitem=HELP, Help-bestand weergeven. menuitem=HANOI, Hanoi. menuitem=SCHUIFV, Schuifv. menudefault=CD,30 menucolor=7,0 [CD] device=himem.sys /testmem:off device=oakcdrom.sys /D:mscd001 device=btdosm.sys device=flashpt.sys device=btcdrom.sys /D:mscd001 device=aspi2dos.sys device=aspi8dos.sys device=aspi4dos.sys device=aspi8u2.sys device=aspicd.sys /D:mscd001 [NOCD] device=himem.sys /testmem:off [HELP] device=himem.sys /testmem:off [HANOI] [SCHUIFV] [COMMON] files=10 buffers=10 dos=high,umb stacks=9,256 devicehigh=ramdrive.sys /E 2048 lastdrive=z device=display.sys con=(ega,,1) country=031,850,country.sys install=mode.com con cp prepare=((850) ega.cpi) install=mode.com con cp select=850 install=keyb.com us,,keyboard.sys Autoexec.bat @ECHO OFF set EXPAND=YES SET DIRCMD=/O:N set LglDrv=27 * 26 Z 25 Y 24 X 23 W 22 V 21 U 20 T 19 S 18 R 17 Q 16 P 15 set LglDrv=%LglDrv% O 14 N 13 M 12 L 11 K 10 J 9 I 8 H 7 G 6 F 5 E 4 D 3 C cls call setramd.bat %LglDrv% set temp=c:\ set tmp=c:\ path=%RAMD%:\;a:\;%CDROM%:\ copy command.com %RAMD%:\ > NUL set comspec=%RAMD%:\command.com copy extract.exe %RAMD%:\ > NUL copy leesmij.txt %RAMD%:\ > NUL :ERROR IF EXIST ebd.cab GOTO EXT echo Plaats de opstartdiskette nr. 2 van Windows 98 echo. pause GOTO ERROR :EXT %RAMD%:\extract /y /e /l %RAMD%: ebd.cab > NUL echo De diagnostische hulpprogramma's zijn geladen in station %RAMD%. echo. IF "%config%"=="NOCD" GOTO QUIT IF "%config%"=="HELP" GOTO HELP LH %ramd%:\MSCDEX.EXE /D:mscd001 /L:%CDROM% echo. GOTO QUIT :HELP cls call help.bat echo De computer wordt nu opnieuw opgestart en dan verschijnt het opstartmenu. echo. echo. echo. echo. echo. echo. echo. echo. echo. echo. restart.com GOTO QUIT :QUIT echo Typ HELP en druk op ENTER voor help. echo. rem clean up environment variables set CDROM= set LglDrv=
  • Mijn dos-kennis is inmiddels erg ver gezakt en met bootmenu's heb ik nooit wat gedaan, dus zoveel weet ik er ook niet van. Van wat ik op die site zie moet je alleen nog een paar regels toevoegen aan je autoexec.bat, namelijk: [code:1:4f6635fdfc]:HANOI a:\hanoi.exe GOTO QUIT :SCHUIFV a:\schuifv.exe GOTO QUIT[/code:1:4f6635fdfc]

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.