Vraag & Antwoord

Programmeren

Float naar char*

Anoniem
None
10 antwoorden
 • Ik heb een code op gametutorials.com gevonden, maar die heb ik wat aangepast maar nu werkt die niet. Hier is de source:
  [code:1:40034b3144]
  int startupClient(unsigned short port, const char* serverName);

  void shutdownClient(int clientSocket);

  #include <winsock2.h>
  #include <stdio.h>

  void main() {
  printf("Welcome to redKlyde's Networking Tutorials!\n");
  printf("Tutorial #5 : Multiple Hosts - ClientSide\n\n");

  int mySocket;

  mySocket = startupClient(7654, "localhost");

  if (mySocket == -1) {
  shutdownClient(mySocket);
  return;
  }

  int nBytes;

  float buffer;

  for (;;) {

  unsigned long messageSize = sizeof(buffer);

  messageSize = htonl(messageSize);

  if ((nBytes = send(mySocket, (char*)&messageSize, sizeof(messageSize), 0)) == SOCKET_ERROR) {
  printf("Send Failed!\n");
  }
  messageSize = ntohl(messageSize);

  if ((nBytes = send(mySocket, (char*)buffer, messageSize, 0)) == SOCKET_ERROR) {
  printf("Send Failed!\n");
  }
  }

  shutdownClient(mySocket);
  }

  int startupClient(unsigned short port, const char* serverName) {
  int error;

  WSAData wsaData;

  if ((error = WSAStartup(MAKEWORD(2, 2), &wsaData)) == SOCKET_ERROR) {
  printf("Could Not Start Up Winsock!\n");
  return -1;
  }

  int mySocket = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);

  if (mySocket == SOCKET_ERROR) {
  printf("Error Opening Socket!\n");
  return -1;
  }

  struct hostent *host_entry;

  if ((host_entry = gethostbyname(serverName)) == NULL) {
  printf("Could not find host!\n");
  }

  struct sockaddr_in server;

  server.sin_family = AF_INET;
  server.sin_port = htons(port);
  server.sin_addr.s_addr = *(unsigned long*) host_entry->h_addr;

  if (connect(mySocket, (sockaddr*)&server, sizeof(server)) == SOCKET_ERROR) {
  printf("Error connecting to server!\n");
  }

  printf("Client Started\n");

  return mySocket;
  }

  void shutdownClient(int clientSocket) {

  closesocket(clientSocket);

  WSACleanup();

  printf("Client Shutdown\n");
  }
  [/code:1:40034b3144]

  En dan geeft die de fout:
  [code:1:40034b3144]
  error C2440: 'type cast' : cannot convert from 'float' to 'char *'
  There is no context in which this conversion is possible
  [/code:1:40034b3144]
  Op deze regel:
  [code:1:40034b3144]
  if ((nBytes = send(mySocket, (char*)buffer, messageSize, 0)) == SOCKET_ERROR) {
  [/code:1:40034b3144]

  Alvast bedankt :)
 • Moet dat niet zijn: (char*)(&float) omdat een float geen pointer naar een geheugenwaarde is, maar zelf de waarde is. Met & ervoor (of erachter?) krijgt je het adres van deze float, vervolgens kan je dat waarschijnlijk wel casten naar een char*. Denk ik.
 • Ik denk dat de foutmelding het al zegt: je kan geen string maken van een float. Misschien wel als je Real gebruikt oid.
 • Ok, zal het proberen, maar het is de bedoeling om een waarde in float te versturen.

  EDIT: Het werkt niet :(
 • Wat wil je eigenlijk versturen? De precieze 8 (4?) bytes zoals je float in het geheugen staat, of de string: "3.543345"?
 • Precies wat in het geheugen staat.
 • Dit:

  [code:1:d4ca9de696]#include <stdio.h>

  void test(char* enzo, int length) {
  int i;
  printf("size is %i\n", length);
  for (i=0; i<length; i++) {
  printf("char %i is %i\n", i, (int)(unsigned char)(enzo[i]));
  }
  }

  int main() {
  float dus;
  dus = 35234.33;
  test((char*)(&dus), sizeof(double));
  return 0;
  }[/code:1:d4ca9de696]

  wat sterk lijkt op wat ik zei, werkt:

  [code:1:d4ca9de696]size is 4
  char 0 is 71
  char 1 is 9
  char 2 is 162
  char 3 is 84[/code:1:d4ca9de696]

  Edit: ik zei in m'n eerste reactie: (char*)(&float) maar bedoelde natuurlijk (char*)(&buffer)…
 • Het werkt niet (of ik doe het verkeerd), maar dit is de code:

  [b:d28b603a67]Client:[/b:d28b603a67]
  [code:1:d28b603a67]
  int startupClient(unsigned short port, const char* serverName);

  void shutdownClient(int clientSocket);

  #include <winsock2.h>
  #include <stdio.h>
  #include <iostream.h>

  void main() {
  printf("Welcome to redKlyde's Networking Tutorials!\n");
  printf("Tutorial #5 : Multiple Hosts - ClientSide\n\n");

  int mySocket;

  mySocket = startupClient(7654, "localhost");

  if (mySocket == -1) {
  shutdownClient(mySocket);
  return;
  }

  int nBytes;

  float buffer = 213;

  for (;;) {

  unsigned long messageSize = sizeof(buffer);

  messageSize = htonl(messageSize);

  if ((nBytes = send(mySocket, (char*)&messageSize, sizeof(messageSize), 0)) == SOCKET_ERROR) {
  printf("Send Failed!\n");
  }
  messageSize = ntohl(messageSize);

  if ((nBytes = send(mySocket, (char*)(&buffer), messageSize, 0)) == SOCKET_ERROR) {
  printf("Send Failed!\n");
  }
  }

  shutdownClient(mySocket);
  }

  int startupClient(unsigned short port, const char* serverName) {
  int error;

  WSAData wsaData;

  if ((error = WSAStartup(MAKEWORD(2, 2), &wsaData)) == SOCKET_ERROR) {
  printf("Could Not Start Up Winsock!\n");
  return -1;
  }

  int mySocket = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);

  if (mySocket == SOCKET_ERROR) {
  printf("Error Opening Socket!\n");
  return -1;
  }

  struct hostent *host_entry;

  if ((host_entry = gethostbyname(serverName)) == NULL) {
  printf("Could not find host!\n");
  }

  struct sockaddr_in server;

  server.sin_family = AF_INET;
  server.sin_port = htons(port);
  server.sin_addr.s_addr = *(unsigned long*) host_entry->h_addr;

  if (connect(mySocket, (sockaddr*)&server, sizeof(server)) == SOCKET_ERROR) {
  printf("Error connecting to server!\n");
  }

  printf("Client Started\n");

  return mySocket;
  }

  void shutdownClient(int clientSocket) {

  closesocket(clientSocket);

  WSACleanup();

  printf("Client Shutdown\n");
  }
  [/code:1:d28b603a67]

  [b:d28b603a67]Server:[/b:d28b603a67]
  [code:1:d28b603a67]
  #include <winsock2.h>
  #include <stdio.h>

  int startupServerForListening(unsigned short port);

  void shutdownServer(int socket);

  HANDLE threadHandle;

  HANDLE mutexHandle;

  FD_SET masterSet;

  bool gQuitFlag = false;

  void acceptingThreadProcedure(int* serverSocket) {

  int mySocket = *serverSocket;

  for (;;) {

  unsigned int clientSocket = accept(mySocket, 0, 0);

  if (clientSocket == SOCKET_ERROR) {

  printf("Accept Failed!\n");

  gQuitFlag = true;

  return;

  } else {


  WaitForSingleObject(mutexHandle, INFINITE);

  FD_SET(clientSocket, &masterSet);

  ReleaseMutex(mutexHandle);

  printf("client on %d connected\n", clientSocket);
  }
  }
  }


  void main() {
  printf("Welcome to redKlyde's Networking Tutorials!\n");
  printf("Tutorial # 5 : Multiple Hosts - ServerSide\n\n");

  int serverSocket;

  serverSocket = startupServerForListening(7654);

  if (serverSocket == -1) {
  printf("Network Startup Failed!\nProgram Terminating\n");
  return;
  }

  mutexHandle = CreateMutex(NULL, false, NULL);
  if (mutexHandle == NULL) {
  printf("Error creating mutex\n");
  shutdownServer(serverSocket);
  return;
  }

  int threadId;
  threadHandle = CreateThread(NULL, 0, (LPTHREAD_START_ROUTINE)acceptingThreadProcedure, &serverSocket, 0, (LPDWORD)&threadId);
  if (threadHandle == NULL) {
  printf("Could not start acceptance thread\n");
  shutdownServer(serverSocket);
  return;
  }

  Sleep(100);


  FD_ZERO(&masterSet);

  for (;;) {
  if (gQuitFlag) {
  break;
  }


  WaitForSingleObject(mutexHandle, INFINITE);

  FD_SET pollingSet = masterSet;

  // unlock the mutex
  ReleaseMutex(mutexHandle);

  if (pollingSet.fd_count == 0) {
  continue;
  }

  timeval waitTime;
  waitTime.tv_sec = 0;
  waitTime.tv_usec = 0;

  int result = select(pollingSet.fd_count, &pollingSet, NULL, NULL, &waitTime);

  if (result == 0) {
  continue;
  }

  if (result == SOCKET_ERROR) {
  printf("Error in select()\n");
  continue;
  }

  for (unsigned int i = 0; i < pollingSet.fd_count; i++) {

  unsigned int clientSocket = pollingSet.fd_array[i];

  int nBytes;

  float buffer;

  unsigned long messageSize;

  nBytes = recv(clientSocket, (char*)&messageSize, sizeof(messageSize), 0);

  if (nBytes == SOCKET_ERROR) {

  int error = WSAGetLastError();

  if (error == WSAECONNRESET) {

  WaitForSingleObject(mutexHandle, INFINITE);

  FD_CLR(clientSocket, &masterSet);

  ReleaseMutex(mutexHandle);

  closesocket(clientSocket);

  printf("client on %d disconnected\n", clientSocket);

  continue;

  } else {

  printf("Recv Failed!\n");
  gQuitFlag = true;
  break;

  }
  }

  if (nBytes == 0) {

  WaitForSingleObject(mutexHandle, INFINITE);

  FD_CLR(clientSocket, &masterSet);

  ReleaseMutex(mutexHandle);

  closesocket(clientSocket);

  printf("client on %d disconnected\n", clientSocket);

  continue;
  }

  messageSize = ntohl(messageSize);

  nBytes = recv(clientSocket, (char*)(&buffer), messageSize, 0);

  if (nBytes == SOCKET_ERROR) {
  printf("Recv Failed!\n");
  gQuitFlag = true;
  break;
  }

  printf("Message Received from client on %d : %s\n", clientSocket, buffer);
  }
  }

  shutdownServer(serverSocket);

  printf("Press Enter to Exit …\n");
  getchar();
  }

  int startupServerForListening(unsigned short port) {

  int error;

  WSAData wsaData;

  if ((error = WSAStartup(MAKEWORD(2, 2), &wsaData)) == SOCKET_ERROR) {
  printf("Could Not Start Up Winsock!\n");
  return -1;
  }

  int mySocket = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);

  if (mySocket == SOCKET_ERROR) {
  printf("Error Opening Socket!\n");
  return -1;
  }

  struct sockaddr_in server;

  server.sin_family = AF_INET;
  server.sin_port = htons(port);
  server.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;

  if (bind(mySocket, (sockaddr*)&server, sizeof(server)) == SOCKET_ERROR) {
  printf("Bind Failed!\n");
  closesocket(mySocket);
  return -1;
  }

  if (listen(mySocket, 5) == SOCKET_ERROR) {
  printf("Listen Failed!\n");
  closesocket(mySocket);
  return -1;
  }

  printf("Server Started\n");

  return mySocket;
  }


  void shutdownServer(int socket) {

  WaitForSingleObject(threadHandle, INFINITE);
  CloseHandle(threadHandle);
  CloseHandle(mutexHandle);

  closesocket(socket);

  WSACleanup();

  printf("Server Shutdown\n");
  }
  [/code:1:d28b603a67]

  Ik heb bij de client als voorbeeld 213 gedaan, want als ik 213.125 doe bvb dan crasht de server. En als ik het zo laat, staat er in de server:
  [b:d28b603a67]Message received from client on 84: <null>[/b:d28b603a67]
 • Je hebt een float (buffer) en je wilt die printen met printf("%s")? Da's vreemd he :wink:
 • Het werkt, echt heel erg bedankt :D. Ik heb het veranderd naar %f (niet zo slim %S ;)).

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.