Vraag & Antwoord

Programmeren

Code geeft steeds foutmelding

7 antwoorden
  • Onderstaande code geeft steeds de foutmelding: Regel 8 Teken 1 ')' wordt verwacht Code 800A03EE Ik heb al verschillende dingen geprobeerd, maar niets helpt. [code:1:a4ce2e07b7] Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set objTextFile = objFSO.CreateTextFile("c:\software.tsv", True) strComputer = "." Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _ & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2") Set colSoftware = objWMIService.ExecQuery ("SELECT * FROM Win32_Product") objTextFile.WriteLine "Caption" & vbtab & _ "Description" & vbtab & "Identifying Number" & vbtab & _ "Install Date" & vbtab & "Install Location" & vbtab & _ "Install State" & vbtab & "Name" & vbtab & _ "Package Cache" & vbtab & "SKU Number" & vbtab & "Vendor" & vbtab _ & "Version" For Each objSoftware in colSoftware objTextFile.WriteLine objSoftware.Caption & vbtab & _ objSoftware.Description & vbtab & _ objSoftware.IdentifyingNumber & vbtab & _ objSoftware.InstallDate & vbtab & _ objSoftware.InstallLocation & vbtab & _ objSoftware.InstallState & vbtab & _ objSoftware.Name & vbtab & _ objSoftware.PackageCache & vbtab & _ objSoftware.SKUNumber & vbtab & _ objSoftware.Vendor & vbtab & _ objSoftware.Version Next objTextFile.Close[/code:1:a4ce2e07b7]
  • in deze regel: & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2") wordem er 1 openingshaakje gebruikt maar 2 sluitingshaakjes. ik ken de taal verder niet die je gebruikt, maar het lijkt me logisch dat er nog een extra haakje moet komen in die regel.
  • [quote:bac78c3d42="januz"]in deze regel: & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2") wordem er 1 openingshaakje gebruikt maar 2 sluitingshaakjes.[/quote:bac78c3d42]Er zit verschil tussen een } en de ) hoor ;)
  • ja, nu zie ik het ook. toen niet :) foutje maar dan is er nog steeds een haakje te weinig
  • Moet er dus een extra ) achter de hierboven genoemde regel?
  • [quote:463bed7a0c="gwbosma"]Moet er dus een extra ) achter de hierboven genoemde regel?[/quote:463bed7a0c]Nee hoor. Ik vermoed dat je probleem wordt veroorzaakt doordat je tussen alle regels code witregels hebt staan. Verwijder die eens, en dan zal het script werken.
  • Die witregels komen door het plakken op dit forum. De originele code heeft geen witregels, maar nog wel steeds de foutmelding...

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.