Vraag & Antwoord

Programmeren

[VBA] Document gebaseerd op template runt code maar één keer

Hoi allen, Ik ben bezig met een Word-Document en VBA. Als er een vinkje aangeklikt word, dan moeten er een aantal tekstjes veranderen, een paar dingen verwijderd worden ed. Als het vinkje weer wordt gewist moet alles weer omgedraaid worden. Tot nu toe werkt alles geweldig en had ik niet te klagen. Nu moet er echter een template van gemaakt worden (opslaan als, document template). Als ik dit template maak, en ik maak op basis van het template een nieuw document, werkt de code nog maar één keer. Dat wil zeggen, de eerste keer doet hij gewoon wat hij moet doen en daarna reageert het document helemaal niet meer op het vinkje. De code: [code:1:d572d3765a] Private Sub CheckBox12_Click() 'Action which pops up when checkbox IA is clicked (checkbox12) 'Check if user didn't activated reading layout runagain: If ActiveWindow.View.ReadingLayout = True Then GoTo viewmode 'If not, execute first steps. Else 'Check if program runned earlier If ModinitialiseIA.earlierchk = False Then ' Check if value is changed to empty, then start modInitialiseIA.backtonromal If CheckBox12.Value = False Then ModinitialiseIA.BacktoNormal ' If value is changed to checkt, start modInitialiseIA.SettoIA Else ModinitialiseIA.SettoIA End If End If End If 'After changing document, set focus to first table, first cell ActiveDocument.Tables(1).cell(Row:=1, Column:=3).Range.Select Exit Sub 'If reading layout is activated, change it. viewmode: MsgBox "U werkt momenteel in de Read-Mode. We zullen dit nu eerst veranderen, daarna gaan we door. Klik op OK om door te gaan. ", vbExclamation, "Internal Audit" ActiveWindow.View.Type = wdPrintView GoTo runagain End Sub [/code:1:d572d3765a] Het vreemde is, dat hij bij de tweede klik niet eens in de checkbox12_click() terecht komt, ik heb er nog een breakpoint op gezet maar hij reageert er helemaal niet op. Als ik in het templatefile zelf werk doet hij het wel gewoon goed. Ik gebruik Micrsoft Word 2003. Alvast bedankt! Groet Jelle[/code]

Anoniem
jellewouters