Vraag & Antwoord

Programmeren

(VB6) Meerdere kolommen in een listbox?

4 antwoorden
  • Ik probeer meerdere kolommen in een listbox te vullen, maar krijg dit niet voor elkaar. Kolommen toevoegen is simpel: list.colums = 2 bijvoorbeeld. Maar met additem krijg ik het niet voor elkaar de tweede kolom te vullen. Met additem kan je enkel de regel als index opgeven. Dus wat is nu de code om "Hoi" in kolom 1 te zetten en "BlueLagoon" in kolom 2? (Even ter voorbeeld). Heb verschillende boeken doorgebladerd... geven wel op dat je meerdere kolommen kan maken maar hoe je die moet vullen is niet bekend...<P>Alvast bedankt!<P>BlueLagoon
  • Met een gewone listbox zal het niet lukken.<P>De verschillende kolommen in de listbox dienen om gegevens die niet meer in de listbox gaan naast elkaar te zetten. Met andere woorden: i.p.v. een verticale schuifbalk krijg je nu een horizontale.<P>Probeer het zelf maar eens uit. Zet op een form een listbox met 2 of 3 kolommen. En zet de volgende code in het form: for i=1 to 100 list1.additem str(i) next i<P>Wat jij wil doen kan wel met een listview. Meer hierover lees je in de helpfile (MSDN)<P>Je hebt de MSDN library niet? Geen probleem, ze is gratis ter beschikking op het internet. Ga gewoon even langs bij microsoft.
  • Een ListView is leuk, maar niet in VB :smile: (comctrl32.ocx, 1~2 MB :smile:<P>------------------ <A HREF="http://www.x2software.net/" TARGET=_blank>X2 Software</A> (jawel, ik heb een domein aangeschaft!) Email: <A HREF="mailto:mark@x2software.net">mark@x2software.net</A>
  • Private Declare Function SendMessageArray _ Lib &quot;user32&quot; _ Alias &quot;SendMessageA&quot; ( _ ByVal hwnd As Long, _ ByVal wMsg As Long, _ ByVal wParam As Long, _ lParam As Any) As Long Private Const LB_SETTABSTOPS = &amp;H192 ' Create 3 tab stops in our list box (gives 4 columns), then populate the tabs ' with some values Private Sub Command1_Click() Dim i As Integer ReDim LBTab(1 To 3) As Long LBTab(1) = 30 LBTab(2) = 70 LBTab(3) = 110 ' Set tab stops, params are Hwnd of list box, number of tabs in array, tab settings array SendMessageArray List1.hwnd, LB_SETTABSTOPS, 3, LBTab(1) ' Populate listbox with some test data - use vbtab to separate columns For i = 1 To 10 List1.AddItem &quot;Item&quot; &amp; i &amp; vbTab &amp; &quot;Item&quot; &amp; (i * 5) &amp; vbTab &amp; &quot;item&quot; &amp; (i * 11) &amp; vbTab &amp; &quot;item&quot; &amp; (i * 19) Next End Sub

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.