Vraag & Antwoord

Programmeren

vb 6.0 koppelen aan acces 2002 dtb

Anoniem
Opoe
4 antwoorden
 • Ik heb een vb6 programma dat (asci)bestanden laadt in een textbox.
  Nu is het aantal bestanden zo groot geworden dat het wat onoverzichtelijk wordt.
  Nu doe ik het zo:
  klik op een item in een listbox en het bestand wordt geladen in de textbox
  (bestandsnaam is gelijk aan de text van het geselecteerde item in de listbox).

  Nu wil ik het zo doen dat de bestanden of alleen de tekst van de bestanden in de database komen.
  dus 2 tabellen[naam,inhoud]

  Maar hoe maak ik nu een connectie tussen de database en het programma
  en hoe kan ik de tekst het beste in de textbox krijgen?
  dmv query: select inhoud where naam = listbox.text?

  wie kan me hier mee helpen?
  alvast bedankt
 • Option Explicit
  Public gevonden As String

  Dim cnnADO As New ADODB.Connection
  Dim cmdADO As New ADODB.Command
  Dim rsADO As New ADODB.Recordset

  Dim verkortenaam As String
  Dim wachtwoord As String
  Public Sub verbinden()

  ' verbinding tot stand brengen
  cnnADO.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
  cnnADO.ConnectionString = "c:Program filesfm3000Dbalgemeen.mdb"
  cnnADO.Open

  ' opdrachtregel samenstellen
  cmdADO.ActiveConnection = cnnADO
  cmdADO.CommandText = "select * from fmuser"

  ' recordset configureren en openen
  rsADO.CursorLocation = adUseClient
  rsADO.CursorType = adOpenDynamic
  rsADO.LockType = adLockPessimistic
  rsADO.Open cmdADO
 • Bedankt voor je reactie, maar tot zo ver was het me ook gelukt met een acces97 dtb en vb5. Nu alleen het probleem nog:

  wat te doen als je een wachtwoord op de dtb zet
  hoe de tekst uiteindelijk uit de dtb in het tekstvak krijgen

  ik hoop dat iemand me hier mee kan helpen
 • Oké, ik hoop dat het onderstaande is wat je bedoelt.

  dit is een oud prigje van mij en ik zette alles in modules. De submodule hieronder zoekt een naam en wachtwoord in een database tabel en als die overeenkomen worden enkele gegevens naar geheugenvelden overgezet. Die velden voorafgegaand aan mem kunnen dus evenzogoed tekstvelden zijn.

  Public Sub LeesRecord()
  gevonden = "nee"

  Do While rsADO.EOF <> True
  If verkortenaam = (rsADO!Verknaam) And wachtwoord = (rsADO!wachtwoord) Then
  gevonden = "ja"
  memUsernum = (rsADO!Usernum)
  memNivo = (rsADO!Nivo)
  memNaam = (rsADO!Naam)
  memBedrnr = (rsADO!Bedrnr)
  memFiliaalnr = (rsADO!Filiaalnr)
  memJaar = (rsADO!Jaar)
  memDagboek = (rsADO!Dagboek)
  memPeriode = (rsADO!Periode)
  memLocatienr = memBedrnr & memFiliaalnr
  With rsADO
  rsADO!inlog = Now 'zodra de gebruiker inlogt wordt de tijd opgeslagen
  .Update
  .Close
  End With
  Exit Do
  Else
  If rsADO.EOF Then
  Exit Do
  Else
  rsADO.MoveNext
  End If
  End If
  Loop
  End Sub

  Is dit niet wat je zoekt dan lees ik het wel weer.


Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.