Vraag & Antwoord

Programmeren

link naar functie in main-functie

Hey Hoe moet ik een link leggen naar mijn functie in mijn main-functie? Zie hier de code: include <stdio.h> #include <string.h> struct gegevens { char naam; }; struct datum { int dag; int maand; int jaar; }; struct gegevens leesin(struct gegevens gegeven1) { printf("geef de naam: "); scanf("%c", &gegeven1.naam); return (gegeven1); }; struct datum berekening() { struct datum datum1={datum1.dag, datum1.maand, datum1.jaar}; struct datum datum2={datum2.dag, datum2.maand, datum2.jaar}; int aantal; struct gegevens gegeven1; printf("geef de huidige datum: "); scanf("%d/%d/%d", &datum1.dag, &datum1.maand, &datum1.jaar); printf("geef de geboortedatum: "); scanf("%d/%d/%d", &datum2.dag, &datum2.maand, &datum2.jaar); aantal = datum1.jaar - datum2.jaar; if(aantal > 1) { printf("%c is %d jaren oud", gegeven1.naam, aantal); } else { printf("%c is %d jaar oud", gegeven1.naam, aantal); } } void main() { struct gegevens gegeven1; gegeven1 = leesin(gegeven1); aantal = berekening(); } Met vriendelijke groeten Nele