Vraag & Antwoord

Programmeren

file openen in VB

2 antwoorden
  • Hoi, ik ben een java-man maar wil es wat van Visual Basic zien. Heb gezocht op internet maar kon zo gauw niet vinden hoe: ik een file kan openen m.b.v. een dialog-box. Iemand? Tnx, Haike
  • Om te beginnen moet je rechtsklikken op je componententoolbox (links op je scherm) en kiezen voor components... Uit de lijst kies je voor Microsoft Common Dialog Control. Plaats een control op je Form. Plaats ook een button (of wat j e maar wilt) op je Form en dubbelklik daarop. Je komt in het code scherm en je ziet een stukje code [code:1:3e77bdb45c]Private Sub Command1_Click() End Sub[/code:1:3e77bdb45c] Als je nu (zonder de haakjes) 'CommonDialog1.' intoetst krijg je een hoop opties te zien. Makkelijkst is om gewoon 'showopen' te kiezen, dan krijg je een 'Open' dialoog te zien. Stel je wilt bijvoorbeeld een tekstbestand laden in een tekstbox, dan plaats je ook een textbox op je form. Zet de multiline property van de tekstbox op True (kan niet via code) en zet de scrollbars property op 1 (kan ook niet via code). De code wordt dan: [code:1:3e77bdb45c]Option Explicit Private Sub Command1_Click() Dim TextLine As String ' Tijdelijke variabele Text1.Text = "" ' Maak textbox leeg CommonDialog1.ShowOpen ' Toon het dialoog venster If CommonDialog1.FileName <> "" Then ' Als er een bestand gekozen is Open CommonDialog1.FileName For Input As #1 ' Open het gekozen bestand Do While Not EOF(1) ' Zolang er nog tekens zijn Line Input #1, TextLine ' Lees een hele regel Text1.Text = Text1.Text & TextLine ' regel naar textbox Text1.Text = Text1.Text & vbCrLf ' Ga naar volgende regel Loop Close #1 ' Sluit het bestand End If End Sub[/code:1:3e77bdb45c] Uiteraard kun je met het CommonDialog control allerlei zaken instellen zoals filters (*.txt, *.bat) en allerlei soorten vlaggen. Zie hiervoor de MSDN library. Ik geloof dat http://www.msdn.microsoft.com/library/ je wel verder kan helpen als je die cd's niet hebt. [img:3e77bdb45c]http://www.smilies.nl/laugh1.gif[/img:3e77bdb45c]

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.