Vraag & Antwoord

Programmeren

[VB6] Access Database raadplegen

2 antwoorden
  • Dag volk, Ik heb een database (voorbeeld.mdb) op mijn server zitten (netwerkje). De database is beveiligd met een wachtwoord. Hoe kan ik in VB6 de database openen voor wijzigingen?? Ik heb in MSDN wat gevonden, maar ik snap er niet zoveel van (odbc instellen e.d.). Heeft een van jullie een voorbeeld of een referentie?? Uitleg mag natuurlijk ook :cool: Thx in Advance, Yoleri
  • [code:1:4491360e92] public ADODB.Connection Public Function OpenDatabase pstrConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source= "pad naar jouw databasevoorbeeld.mdb" & ";Jet OLEDB:Database Password=" & pstrPassword 'Hier het password in zetten. Set pconConnection = New ADODB.Connection pconConnection.Open pstrConnectionString End Function [/code:1:4491360e92] De database is nu geopend. Als je tabellen wilt benaderen kun je daarvoor de methods van dit connectieobject gebruiken. Om records te verwijderen zou je dit kunnen doen: [code:1:4491360e92] dim adoRst as ADODB.Recordset dim strSql as String strSql = "DELETE * FROM tabel " & _ "WHERE RecordID = " & CStr(lngID) pconConnection.Execute strSql [/code:1:4491360e92] Ook kun je het recordsetobject gebruiken, uiteraard in combinatie met de connection. Bijv om records toe te voegen: [code:1:4491360e92] dim adoRst as ADODB.Recordset Set adoRst = New ADODB.Recordset With adoRst .Open "Tabel", pconConnection, adOpenKeyset, adLockOptimistic, adCmdTable pconConnection.BeginTrans .AddNew 'Hier je eigen velden en waarden. .Fields("Nr") = lngNummer .Fields("Naam") = strNaam .Fields("Adres") = strAdres 'etc .Update 'eventuele verdere acties pconConnection.CommitTrans 'Nu kan geen rollback meer gedaan worden. .close End With Set adoRst = Nothing [/code:1:4491360e92] Gebruik van transakties is niet noodzakelijk, maar als je meerdere akties in één sequence uitvoert wel aan te raden. In geval van een fout is het dan makkelijk om een rollback te doen. success

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.