Vraag & Antwoord

Programmeren

ik heb de volgende code achter mijn string staan: #$D#$A

Hallo, ik heb de volgende code achter mijn string staan: qUpdateItem.SQL.Text := ' UPDATE Loginfo SET ProjectID = 2, CategoryID = 5, /... .../ Owner = 'kkerstjens' WHERE ID = 357'#$D#$A. Deze string verkrijg ik als volgt: er komt op de server een XML-string binnen, deze zet ik met een TClientDataSet om naar een gewone DATASET. Die hij doorgeeft naar een andere UNIT. In deze unit wordt dmv de FUpdateItem.First; while not FUpdateItem.eof do begin iID := FUpdateItem.FieldByName('ID').AsInteger; etc... FUpdateItem.Next; end; alle variabelen worden nu toegekent aan een waarde uit de dataset. DIT ALLES WERKT WEL.... Nu wil ik de qUpdateItem.SQL.Text vullen op de volgende manier: qUpdateItem.SQL.Text :=format( ' UPDATE Loginfo '+ ' SET '+ ' ProjectID = %d, '+ ' CategoryID = %d '+ ' Owner = ''%s'', '+ ' WHERE ID = %d',[iProjectID, iCategoryID, sOwner, iID]); qUpdateItem.EXECSQL; Bij/na de EXEC geeft hij de foutmelding. Als ik op de qUpdateItem.SQL.[b:747e8f3159]Text[/b:747e8f3159] ga staan, en ik doe <CTRL>+F7. Dan krijg je de waarde van de qUpdateItem.SQL.Text. Deze query kopieer ik in ACCESS. Ik haal de eerste en de laatste ( ' ) quote weg. En de #$D#$A, dan voert hij de query ZONDER fouten uit. Dus de query klopt. Nou wil ik ook dan door DELPHI zelf, misschien met behulp van een functie. Dat hij de #$D#$A weghaalt. Mijn vraag is: [b:747e8f3159]WEET IEMAND HOE????[/b:747e8f3159] Natuurlijk hoop ik dat iemand me kan helpen....... Met vriendelijke groet, Kevin Kerstjens ak Th3 R1ddl3r the_riddler@wish.nl