Vraag & Antwoord

Programmeren

Visual Basic Access

Anoniem
Laurens
7 antwoorden
 • Is er iemand die weet hoe je in access een formulier moet maken waarmee je een nieuwe tabel kan maken, en dat de naam van de tabel opgegeven kan worden in het formulier.
  Ook zou ik willen weten hoe je een formulier kunt maken waarmee je een willekeurige tabel(eentje die je zelf kunt kiezen, niet een standaard) kunt vullen met gegevens?
 • Hiervoor gebruik je dus of de formulieren van Access zelf, of de formulieren van VB, of HTML gecombineert met ASP.

  Een tabel aanmaken of het vullen ervan doe je met behulp van de taal, en die zul je eerst moeten beheersen.
 • Het komt mij een beetje vreemd over om telkens een nieuwe tabel aan te maken.

  De standaard werkwijze in access is:
  1.: Maak eerst een nieuwe tabel aan
  2.: Definieer de veldnamen en eigenschappen in die tabel
  3.: Maak (eventueel met behulp van de wizzard nieuw formulier) een fornulier aan op basis van die tabel.

  met het formulier kun je dan de records in de tabel aanmaken of wijzigen.

  Kijk om te beginnen eens in de help files van access.

  (alle begin is moeilijk)

  Wim
 • Het probleem is dat ik wel een code heb om een nieuwe tabel te maken, maar deze functioneert niet goed. Dus zoek in naar een code die wel goed werkt!
 • Het komt mij een beetje vreemd over om telkens een nieuwe tabel aan te maken.

  Dit is om dan de losse tabellen te kunnen exporteren
 • [code:1:97394c0c78]Private Sub Knop_Click()
  On Error GoTo foutje
  Dim naam As String
  Dim dbs As Database, rst As Recordset
  Set dbs = CurrentDb

  DoCmd.RunSQL "CREATE TABLE " & Me![Serienummer] & " (Serienummer TEXT, Datum DATE, Plaats TEXT);"
  Set rst = dbs.OpenRecordset(Me![Serienummer], dbOpenDynaset)
  rst.AddNew
  rst![Serienummer] = Me![Serienummer]
  rst![Datum] = Me![Datum]
  rst![Plaats] = Me![Plaats]
  rst.Update
  rst.Close
  Set dbs = Nothing
  MsgBox "Tabel aangemaakt"
  Exit Sub

  foutje:
  If Err.Number = 3010 Then
  MsgBox "Tabel bestaat al", vbOKOnly, "Foutje"
  Else
  MsgBox "Error: " & Err.Number & " " & Err.Description
  End If
  Set dbs = Nothing
  End Sub
  [/code:1:97394c0c78]

  Plaats de code in het formulier en koppel een knop aan de code
  eventueel de veldnamen aanpassen.

  Waarom niet een record selecteren en dan exporteren?
  naar wat voor een bestandtype wil je exporteren?

  succes,
  Wim
 • Ik weet het niet zeker, maar zou het kunnen dat
  Dim dbs As Database, rst As Recordset
  niet herkend wordt in visual basic access??

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.