Vraag & Antwoord

Programmeren

DataReport maken in Visual Basic (ODBC)

Hallo, Ik heb in Visual Basic 6.0 een datareport gemaakt, d.m.v. een data-environment. En in de data-environment de connection-source ingesteld. Dit werkt! Maar ik wil via mijn project van het actieve record een rapport maken. Dus dat er alleen van het actieve record dat in het form van het project staat, dat actieve record een rapport van gemaakt wordt. Hoe kan ik dit maken in het bestaande connection-source? Misschien een andere manier? Nu heb ik in mijn boek gelezen dat je ook een rapport kunt maken met een gegevens bron via een de ODBC –gegevensbron. Nu weet ik niet hoe ik een ODBC gegevensbron moet opzetten. Code van een gegevensbron opzetten heb ik, nl.: [code:1:6bd795b3ef]Dim cn As ADODB.Connection Dim rs As ADODB.Recordset Private Sub cmdPreview_Click() a$ = "'" + Form1.Txtunieknummer + "*" + "'" Set rs = cn.Execute ("SELECT*From data WHERE [unieknummer] like " & a$ & ") Msgbox “Recordset populated.” End Sub Private Sub Form_Load() Set cn = New ADODB.Connection Cn.Open “DSN=Data” End Sub Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) Rs.Close Cn.Close End Sub[/code:1:6bd795b3ef] Kan iemand misschien helpen met zo’n ODBC –gegevensbron opzetten? Ik heb geen ervaring met ODBC, dus ik weet niet of het moeilijk is… En of je een voorbeeldje kunt sturen? E-mail adres: evb_ernie@hotmail.com

Anoniem
erwinvb