Vraag & Antwoord

Programmeren

Access database openen in VB.Net met ADODB.connection

1 antwoord
  • Ik snap niets van de nieuwe ado.net, dus heb ik maar een reference toegevoegd naar de ADO 2.7 lib. In mijn code moet ik records overzetten van de ene tabel naar de andere. Dat doe ik door eerst een nieuw record te maken in de ene tabel en die te vullen met de gegevens van een record uit de andere, om die daarna te verwijderen. Maar daar gaat het in de eerste instantie niet om: Ik krijg een error bij mijn connection en ik weet niet hoe ik het probleem moet oplossen: [color=red:ca86c3775f]An unhandled exception of type 'System.NullReferenceException' occurred in FacCheck.exe Additional information: Object reference not set to an instance of an object.[/color:ca86c3775f] In de code hieronder worden de regels door het forum afgebroken, ze kloppen wel in mijn programma. [color=green:ca86c3775f] If MsgBox("records verwerken?", MsgBoxStyle.YesNo) = MsgBoxResult.Yes Then Dim connString As String connString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;data source='H:\creaties\pda\check\werkinfo.mdb'" Dim conn As ADODB.Connection conn.Open(connString) Dim rs1 As ADODB.Recordset rs1.Open("registraties", conn, ADODB.CursorTypeEnum.adOpenDynamic, ADODB.LockTypeEnum.adLockOptimistic) rs1.MoveFirst() Dim myInsertQuery As String Dim myDeleteQuery As String Do While Not rs1.EOF rs1.Find("object='PH-HWH'") myInsertQuery = "INSERT INTO uitgelezen (datum, naam, plaats, object, taken, afstand, duur) VALUES('" & rs1.Fields(1).Value & "','" & rs1.Fields(2).Value & "','" & rs1.Fields(3).Value & "','" & rs1.Fields(4).Value & "','" & rs1.Fields(5).Value & "','" & rs1.Fields(6).Value & "','" & rs1.Fields(7).Value & "')" conn.Execute(myInsertQuery) myDeleteQuery = "DELETE FROM registraties WHERE Nummering='" & rs1.Fields(0).Value & "'" conn.Execute(myDeleteQuery) Loop conn.Close() End If [/color:ca86c3775f] Wie kan mij helpen?

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.