Vraag & Antwoord

Programmeren

3D programmeren met Visual Basic

Anoniem
Bart van Delft
5 antwoorden
 • Hoi allemaal,

  ik heb laatst een boek gekocht om 3d-games te maken met visual basic. Helaas geeft windows telkens een foutmelding, zelfs bij de programma's die op cd bijgleverde cd staan. Een van de programmacode's staat hieronderaan (hier wordt nog geeneens 3d bij gebruikt, maar je hebt toch directx 8.0 nodig), maar werkt niet helemaal.

  Ik heb het idee dat ik het verkeerd aanpak, want ik start visual basic vanuit MS Words, en kan niet kiezen voor een '.exe - file' zoals in het boek (en andere boeken over visual basic) staat. Moet ik VB anders opstarten? Of heb ik een ander programma nodig?. Hier is de code:

  (half in het engels,half in het nederlands, eigen vertaling)

  Dim Dx As DirectX8 'Inclusief DirectX
  Dim D3D As Direct3D8 'Direct3D
  Dim D3DDevice As Direct3DDevice8 'Verwijzing naar Hardware
  Dim bRunning As Boolean 'Running or Not
  Private Declare Function GetTickCount Lib "kernel32" () As Long 'Framerate berekening
  Dim LastTimeCheckFPS As Long 'Checkt laatste tijd
  Dim FramesDrawn As Long 'Number of times drawn
  Dim FrameRate As Long 'Tegenwoordig tempo van beelden weergave, aantal beelden per seconde
  Private Sub Form_Load()
  Me.Show 'Show form
  bRunning = Initialise() 'Roept initialise die terugkomt met true of false
  Do While bRunning
  DoEvents
  'IF …. then loop to calculate Frame Rate
  If GetTickCount - LastTimeCheckFPS >= 1000 Then
  LastTimeCheck = GetTickCount
  FrameRate = FramesDrawn 'Framecount
  FramesDrawn = 0 'Reset
  Me.Caption = "FPS: " & FrameRate 'Display FPS in caption
  End If
  FramesDrawn = FramesDrawn + 1 'Total number of frames
  Loop 'Will loop until bRunning is set to false
  On Error Resume Next
  Set D3DDevice = Nothing
  Set D3D = Nothing
  Set Dx = Nothing
  Unload Me
  End
  End Sub
  'Begin functie initialize hier:
  Public Function Initialize() As Boolean
  'Return true or false
  On Error GoTo ErrHandler
  Dim DispMode As D3DDISPLAYMODE 'Play mode
  Dim D3DWindow As D3DPRESENT_PARAMETERS 'Viewport
  Set Dx = New DirectX8 'DirectX object
  Set D3D = Dx.Direct3DCreate() 'Create Direct3D Interface
  D3D.GetAdapterDisplayMode D3DADAPTER_DEFAULT, DispMode 'Get current Mode
  D3DWindow.Windowed = 1 'Set to Windowed Mode 0 = geen windowmode
  D3DWindow.SwapEffect = D3DSWAPEFFECT_COPY_VSYNC 'Refresh as Monitor Does
  D3DWindow.BackBufferFormat = DispMode.Format 'Use Screen Format Just Received
  Set D3DDevice = D3D.CreateDevice(D3DADAPTER_DEFAULT, D3DDEVTYPE_HAL, Form1.hwnd, D3DCREATE_SOFTWARE_VERTEXPROCESSING, D3DWindow)
  Initialize = True 'If success set to true
  Exit Function
  ErrHandler:
  Initialize = False 'If failed, set to fals
  End Function
  Public Sub Render()
  D3DDevice.Clear 0, ByVal 0, D3DCLEAR_TARGET, &HCCCCFF, 1#, 0
  D3DDevice.BeginScene
  'Plaats rendering code hier!
  D3DDevice.EndScene
  D3DDevice.Present ByVal 0, ByVal 0, 0, ByVal 0 'Update to Screen, ByVal _ sends 0 instead of nothing
  End Sub

  Hopelijk kan iemand mij hiermee helpen :-?

  Alvast bedankt!

  Bart
 • Beste kerel,

  je wilt toch niet zeggen dat je VBA gebruikt he?? :lol:

  Dat is een VB achtige macro-taal die bij MS-Word zit ja, die heeft lang niet alle mogelijkheden van de gewone VB. Die zul je dus moeten kopen in de winkel.

  Of een iets oudere versie op een beurs, scheelt een hoop poen.
 • Tja, dat had ik kunnen weten, maar waarom zegt dat @#GRRR#@ boek dat dan niet? Nou moet ik [i:d7e385d296]nog[/i:d7e385d296] meer geld uitgeven…. zucht…. :(

  Maar wel heel erg bedankt :)
 • Stuur me maar een mailtje, ik kan je wel aan VB helpen.
 • Minder illegaal (lijkend) is http://msdn.microsoft.com/vbasic/downloads/tools/cce/default.asp
  Daar haal je een volledige versie van vb5 maar zonder de mogelijkheid om executables te maken

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.