Vraag & Antwoord

Programmeren

[VB6] Access Database Maken vanuit VB met ADOX

1 antwoord
  • Hallo Allen, Ik ben bezig om vanuit mijn programma een Access 2000 database te maken. Het maken van de database met tabellen en kolommen werkt goed, maar ik krijg de kolom eigenschappen niet goed. Ik kan het type van de kolom bepalen, maar daar houd het zo'n beetje op... Wat ik dus wil, is dat ik ook alle andere eigenschappen van een kolom kan instellen... Ik heb nu de volgende code: [code:1:298f3d8f74]On Error GoTo ErrorCreateDB Dim Cat As New ADOX.Catalog Dim Tbl(10) As ADOX.Table Dim Idx() As ADOX.Index Dim msgErrR As Integer Dim sCnn As String sCnn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Jet OLEDB:Engine Type=5;Data Source=C:\temp\create database\Test.mdb" Cat.Create sCnn '----------* Table Definition of ConsolKeys *---------- Set Tbl(0) = New ADOX.Table Tbl(0).ParentCatalog = Cat With Tbl(0) .Name = "ConsolKeys" .Columns.Append "Label", adVarWChar, 12 .Columns("Label").Properties("Nullable").Value = False .Columns.Append "M1", adInteger .Columns("M1").Properties("Nullable").Value = False .Columns("M1").Properties("Default").Value = "0" .Columns.Append "Type", adVarWChar, 12 .Columns("Type").Properties("Nullable").Value = False End With '----------* Index Definitions of ConsolKeys *---------- ReDim Idx(0) Set Idx(0) = New ADOX.Index Idx(0).Name = "PrimaryKey" Idx(0).PrimaryKey = True Idx(0).Unique = True Idx(0).Columns.Append "M1" Tbl(0).Indexes.Append Idx(0) Cat.Tables.Append Tbl(0) Set Cat = Nothing Exit Sub ErrorCreateDB: msgErrR = MsgBox(" Error No. " & Err & " " & vbCrLf & Error, vbCritical + vbAbortRetryIgnore, "Code Gen Error") Select Case msgErrR Case Is = vbAbort If Not (Cat Is Nothing) Then Set Cat = Nothing End If Exit Sub Case Is = vbRetry Resume Next Case Is = vbIgnore Resume End Select[/code:1:298f3d8f74]Nou moet ik (Volgens mij) bij [code:1:298f3d8f74].Columns("Type").Properties("Nullable").Value = False[/code:1:298f3d8f74] "Nullable" vervangen door de eigenschap naam die ik wil instellen.... Maar ik kan die namen nergens vinden.... Als iemand mij kan vertellen waar ik die kan vinden hoor/lees ik dat heel graag.... Alvast bedankt....

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.