Vraag & Antwoord

Programmeren

Data Access Objects voor VBA in Excel 97 macro's gebruiken

Ik loop tegen het volgende probleem aan in Excel 97. Wellicht dat ik moet overstappen op een hogere Excel versie. Het gaat om het volgende. Via ODBC toegang wil ik gegevens raadplegen uit diverse Foxpro of DBase tabellen met behulp van een eigengemaakt functie in Excel. Ik probeer zonder gebruik te maken van het Data menu, menukeuze Externe gegevens ophalen, Nieuwe query maken, gegevens uit een Foxpro tabel in te lezen in Excel. Het gaat hierbij altijd om de opgezochte waarde van een databaseveld waarbij ik door middel van een parameter van de eigengemaakte functie het bestandspad kan opgeven waar de betreffende tabel zich fysiek op de computer of op het netwerk bevindt. Omdat het bestandspad telkens op een andere locatie kan staan heb ik niets aan de methode beschreven in de vorige alinea. In Visual Basic kan ik gebruik maken van DAO, maar het lukt mij niet om van DAO gebruik te maken in VBA in de Excel Macro's. Volgens de installatie CD van Office Professional heb ik de optie Data Access Objects (DAO) voor VBA wel geïnstalleerd. Het lukt mij echter niet om hier gebruik van te maken in een eigengemaakte functie ondergebracht in het onderdeel Macro's van Excel. Het gaat om de onderstaande commando's bijvoorbeeld: Private dbWorkspace As Workspace Private dbDatabase As Database Private dbTable As Recordset Set dbWorkspace =DBEngine.Workspaces(0) Gereserveerde worden als Workspace, Database worden niet herkend in VBA in Excel 97. Wie kan hulp bieden en uitleggen wat ik fout aanpak.

Anoniem
nicwilms