Vraag & Antwoord

Vragen in de categorie Programmeren

C++, Delphi, Basic, Fortran. Welke taal u ook (nog niet) beheerst, stel hier uw vragen.

Programmeren

wachten op google chrome

Al enige tijd start google chrome niet goed op. Er komt een scherm dat vraagt om te wachten of de pagina af te sluiten. Hij blijft maar laden. Ik heb al mijn privé data verwijderd via Click&Clean. Het helpt niet. …

Anoniem 1 28 oktober 2016 14:32
Programmeren

simpel programma schrijven, hoe begin ik eraan

hoi, eens even kort uitleggen wat ik nodig heb: een programma waarmee ik via een webcam een foto kan nemen, deze opslaan in een soort database samen met enkele velden informatie. ik doe dit nu handmatig, neem een foto, verander …

Anoniem 1 28 oktober 2016 14:32
Programmeren

DOS script om bestanden te backuppen

Ik wil via een batchbestand met script op mijn Windows 7 bureaublad bestanden backuppen (kopïëren) naar een ander locatie. Hiervoor heb ik een simpel DOS scriptje gemaakt, wat op zich netjes kopieert. Probleem is echter, dat het aantal bestanden in …

Anoniem 1 28 oktober 2016 14:32
Programmeren

Stoppen of doorgaan?

Hallo, Ik ben 14 en beheers HTML , PHP , en een beetje CSS Ik wil later miss wel zon beroep gaan doen. Maar heeft dat wel zin? Ik weet niet of het goed is. Alvast bedankt, Han

Anoniem 1 28 oktober 2016 14:32
Programmeren

interactief processchema maken

Hoi, ik wil een programma waarin je zelf een leidingsysteem kunt maken met afsluiters, tanks en pompen. Als je een afsluiter kiest om open of dicht te gaan moet het corresponderende leidingdeel ook van kleur veranderen om zo het flowpad …

Anoniem 1 28 oktober 2016 14:32
Programmeren

Wat is "raw identity"?

Ik wil graag weten wat er precies bedoeld wordt met deze term. De context is: "Use this section to specify raw identities you want to install on the device." Ik denk dat het iets uit de programmeerwereld is, want ik …

Anoniem 1 28 oktober 2016 14:32
Programmeren

Text bestand aanpassen automatisch

Hey Medeleden, Heb een heleboel .txt bestanden die allemaal dezelfde handelingen nog moeten ondergaan. Onderstaand is een gedeelte van z'n bestand. [b:21c4d9b74f][TEIL][/b:21c4d9b74f] LFDNR=1 KOM.NAME= BEZEICH=Rm OD4 (1 van 1) POSNR=A FELDNR=[b:21c4d9b74f]06[/b:21c4d9b74f] HOLZART=00 RLAENGE=761 FLAENGE=751 FHOHE=57 RHOHE=57 FBREITE=80 RBREITE=82 TEILID=1282 FARBTEXT=[b:21c4d9b74f]Creme[/b:21c4d9b74f] …

Anoniem 1 28 oktober 2016 14:32
Programmeren

Ontbreken Crystal Reports in References en Components in VB6

Hallo, Ik heb Crystal Reports geïnstalleerd via de CD van Microsoft Visual Studio 6.0, maar ondanks de aanwezigheid van Crystl32.ocx en alle dependencies in WINDOWS\System 32 verschijnt Crystal Reports niet in References en/of components. Als ik Crystl32.ocx registreer via regsvr32.exe …

Anoniem 1 28 oktober 2016 14:32
Programmeren

Bestand kopiëren

Hallo, Ik wil in VB6 een bestand naar een ander bestand schrijven in omgekeerde volgorde van de regels, dus de laatste regel bovenaan etc. Hoe kan ik dat het beste doen? Heeft iemand de geschikte code daarvoor?Ik lees alle regels …

Anoniem 1 28 oktober 2016 14:32
Programmeren

access Is Null Or Is Not Null

Ik heb ergens gezien dat je bij het maken van een querie bij Criteria kunt invullen : Is Null Or Is Not Null. Ik krijg het met geen mogelijkheid voor elkaar om alle resultaten uit een tabel te tonen, ongeacht …

Anoniem 1 28 oktober 2016 14:32
Programmeren

grafisch VB-6 (verschil in grootte bij tekenen lijnen)

Hallo, Een vraag over Visual Basic: Gegeven: Ik heb een programma dat op het scherm grafische figuren tekent. Die grafische figuren zijn rechte lijnen bestaande uit 2 coördinaten, (X1 + Y1) èn (X2 + Y2). Die lijnen zijn gedefinieerd als …

Anoniem 1 28 oktober 2016 14:32
Programmeren

Java Swing, datum in label

Ik probeer de datum van vandaag in een label of textfield te krijgen, maar het lukt gewoon niet. Inconsistente variabelen, mag geen int of string zijn, ik heb van alles al voorbij zien komen aan foutmeldingen, maar tot nu toe …

Anoniem 1 28 oktober 2016 14:32
Programmeren

Sommige keys werken niet in MS-DOS

Ik heb een nogal ingewikkeld probleem. OpSys; Windows7 home Ik programmeer met de extended clipper language (www.xHarbour.org) Ik kan met het commando cc = Inkey(0) de waarde van de key in een ascii getal opvragen. Als ik een a intyp …

Anoniem 1 28 oktober 2016 14:32
Programmeren

Xcopy kopieert elke dag alles

Met behulp van Xcopy wil ik dagelijks een kopie maken van een heleboel bestanden en mappen. Alleen de gewijzigde. Ik wil ook dat de wijzigingen van vandaag in een aparte map (met als naam de datum van vandaag) komen. Voor …

Anoniem 1 28 oktober 2016 14:32
Programmeren

cmd-screen blijft open staan

Om GIMP (een freeware fotobewerkingsprogramma) in het Nederlands te krijgen moet je het programma opstarten via een bat-file met daarin een variabele voor de taal. Tot zover geen probleem, het programma start op in het Nederlands, echter de cmd-screen blijft …

Anoniem 1 28 oktober 2016 14:32
Programmeren

OllyDbg of PeExplorer Debugger(s)

Hallo, Ik wil van een programma de assemblercode onderzoeken. Dat heb ik gedaan met OllyDbg en PeExplorer. vraag: -sommige stukken code "zie" ik niet in de debugger(s) ? bv van een plugin.... die wordt [u:499a9d7655]niet[/u:499a9d7655] tijdens het opstarten geladen maar …

Anoniem 1 28 oktober 2016 14:32