Vraag & Antwoord

OS Windows

afsluiten pc duurt langer na gebruik

7 antwoorden
  • Als ik mijn pc (OS Windows 2000) afsluit, zonder dat ik iets uitgeprint heb, duurt het afsluiten ongeveer 20 seconden. Heb ik echter tijdens het werken iets uitgeprint, dan kan het afsluiten wel 3 minuten duren. Iemand enig idee, waar dit door komt (het is geen ernstig, maar wel een irritant probleem). Bedankt alvast. :D
  • Kijk eens in de event log, of er meldingen staan m.b.t. de print spooler
  • geef je misschien tig keer de opdracht dat hij moet printen zodat hij nog een berg taken moet verwijderen als je afsluit??? of controleer eens een keer op spyware met ad-aware, kan je downloaden op [url=www.lavasoft.de]www.lavasoft.de[/url] btw: wel eerst updaten, dan een smart system scan
  • En misschien heb je daarnaast nog veel processen draaien. Die moet hij ook nog afsluiten. Dat had ik in het verleden ook met w2k. Tel daarbij eventuele openstaande print opdrachten bij, en het word een drama.
  • remcog; download even hijackthis van volgende url: [url]http://v.jameson.home.att.net/hijackthis.zip[/url] open het programma --> klik op scan --> klik op save log --> er verschijnt een nieuw scherm met de logfile --> kopieer de tekst van dit venster en plak het hier op dit forum in een bericht we kunnen dan even kijken wat er voor processen er op je pc draaien en je misschien verder helpen..
  • Heb ik ook last van gehad. Als ik iets geprint had en ik drukte op ctrl+alt+del dan stond daar ongeveer 4x hppnt14 ofziets in. Als ik deze taken beëindigd had was het probleem opgelost. Ik heb er nu geen last meer van omdat dit gebeurde op win98se....later heb ik winxp pro op die pc gezet en geen last meer gehad van dit gebeuren. Dus misschien dat het aan de print drivers lag.
  • Remco stuurde mij onderstaande log-file.. kan iemand helpen hier naar te kijken? (Volgens mij zit er niets verdachts bij) - edit: behalve dan dat deze pc ingestraald is door de google toolbar..- ---------- Exact gedaan, wat je vroeg... geen flauw idee, wat ik er mee moet. Jij hopelijk wel. Hier komt het... Logfile of HijackThis v1.97.7 Scan saved at 20:43:14, on 16-2-2004 Platform: Windows 2000 SP3 (WinNT 5.00.2195) MSIE: Internet Explorer v5.00 SP3 (5.00.2920.0000) Running processes: C:\WINNT\System32\smss.exe C:\WINNT\system32\winlogon.exe C:\WINNT\system32\services.exe C:\WINNT\system32\lsass.exe C:\WINNT\system32\svchost.exe C:\WINNT\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE C:\WINNT\System32\svchost.exe C:\WINNT\system32\regsvc.exe C:\WINNT\system32\MSTask.exe C:\WINNT\system32\stisvc.exe C:\WINNT\system32\ZoneLabs\vsmon.exe C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe C:\WINNT\system32\svchost.exe C:\WINNT\Explorer.EXE C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\CloneCDTray.exe C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE C:\WINNT\system32\internat.exe C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zonealarm.exe C:\WINNT\System32\svchost.exe D:\Qualcomm2\Eudora\Eudora.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\temp3\hijackthis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.hccnet.nl/ R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd={SUB_PRD}&clcid={SUB_CLSID}&pver={SUB_PVER}&ar=home R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.msn.com R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: (no name) - {029CA12C-89C1-46a7-A3C7-82F2F98635CB} - C:\Program Files\Kontiki\bin\bh309190.dll O2 - BHO: (no name) - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINNT\system32\dla\tfswshx.dll O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O3 - Toolbar: (no name) - {ACB1E670-3217-45C4-A021-6B829A8A27CB} - (no file) O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1033,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\system32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [RealTray] C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDElbyCDFL] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\CloneCDTray.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINNT\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE /min O4 - HKCU\..\Run: [internat.exe] internat.exe O4 - Startup: Snelkoppeling naar AVGUARD.lnk = C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O4 - Global Startup: ZoneAlarm.lnk = C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zonealarm.exe O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Get It With Kontiki - res://C:\Program Files\Kontiki\bin\bh309190.dll/201 O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html O9 - Extra button: Related (HKLM) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links (HKLM) O9 - Extra button: Real.com (HKLM) O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.msn.nl O14 - IERESET.INF: MS_START_PAGE_URL=http://www.msn.nl O16 - DPF: {33564D57-0000-0010-8000-00AA00389B71} - http://download.microsoft.com/download/F/6/E/F6E491A6-77E1-4E20-9F5F-94901338C922/wmv9VCM.CAB O16 - DPF: {90C9629E-CD32-11D3-BBFB-00105A1F0D68} (InstallShield International Setup Player) - http://www.installengine.com/engine/isetup.cab O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab ----------

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.