Vraag & Antwoord

OS Windows

Melding rundll32.exe

12 antwoorden
 • Hallo, Sinds een paar dagen krijg ik bij het afsluiten van mijn computer de melding dat rundll32.exe nog loopt en dat het wordt beëindigd. Het schermpje geeft de optie om het programma 'nu te beëindigen" alle niet opgeslagen informatie gaat dan verloren. Ik zie een blauw balkje lopen en als ik dat gewoon door laat gaan, krijg ik de melding dat het programma niet reageert en ik het alsnog kan beëindigen. Dan sluit de computer pas af. Telkens weer krijg ik deze melding bij het afsluiten van mijn computer. Het enige dat ik de afgelopen dagen heb gedaan is geprobeerd software te installeren ( Spam Inspector van Giant) maar deze uiteindelijk verwijderd omdat ik die niet ingesteld kreeg met mijn mailprog PocoMail. Ik heb mijn comp. gescan met HijackThis. Uitkomst: Logfile of HijackThis v1.97.7 Scan saved at 11:57:23, on 4-3-2004 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe C:\Program Files\Intel\Intel Application Accelerator\iaantmon.exe C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\outpost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe C:\Program Files\Intel\Intel Application Accelerator\iaanotif.exe C:\WINDOWS\anvshell.exe C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\Surround Mixer\CTSysVol.exe C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE C:\WINDOWS\System32\CTHELPER.EXE C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe C:\Program Files\Creative\MediaSource\RemoteControl\RcMan.exe C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe C:\Program Files\PocoMail3\Poco.exe C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe C:\Program Files\Avant Browser\iexplore.exe C:\Documents and Settings\Ruurd\Bureaublad\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - (no file) O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - (no file) O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: (no name) - {58A83E4F-477A-4A3F-BF9B-B65BC2BD5598} - (no file) O4 - HKLM\..\Run: [IAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Application Accelerator\iaanotif.exe O4 - HKLM\..\Run: [TCASUTIEXE] TCAUDIAG.EXE -off O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [anvshell] anvshell.exe O4 - HKLM\..\Run: [LiveNote] livenote.exe O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\Surround Mixer\CTSysVol.exe O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDet] C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE O4 - HKLM\..\Run: [AsioReg] REGSVR32.EXE /S CTASIO.DLL O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe /WAITSERVICE O4 - HKLM\..\Run: [Outpost Firewall] C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\outpost.exe /waitservice O4 - HKLM\..\Run: [RunDLL] rundll32.exe "C:\WINDOWS\System32\bridge.dll",Load O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe O4 - HKCU\..\Run: [RemoteCenter] C:\Program Files\Creative\MediaSource\RemoteControl\RcMan.exe O4 - Startup: Mstream.lnk = ? O4 - Startup: PocoMail.lnk = C:\Program Files\PocoMail3\Poco.exe O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie.htm O8 - Extra context menu item: Alle links in deze pagina openen... - C:\Program Files\Avant Browser\OpenAllLinks.htm O8 - Extra context menu item: Blokkeer alle plaatjes afkomstig van dezelfde server - C:\Program Files\Avant Browser\AddAllToADBlackList.htm Kan iemand mij verder helpen? Hartelijk dank. Ruurd
 • Ruurd, Staat wel wat spyware op. Post even je volledige log aub voor we aan het werk gaan.
 • Hallo M@rc ( leuke naam trouwens!) Dit is alles wat ik in mijn log had: Logfile of HijackThis v1.97.7 Scan saved at 11:57:23, on 4-3-2004 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe C:\Program Files\Intel\Intel Application Accelerator\iaantmon.exe C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\outpost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe C:\Program Files\Intel\Intel Application Accelerator\iaanotif.exe C:\WINDOWS\anvshell.exe C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\Surround Mixer\CTSysVol.exe C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE C:\WINDOWS\System32\CTHELPER.EXE C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe C:\Program Files\Creative\MediaSource\RemoteControl\RcMan.exe C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe C:\Program Files\PocoMail3\Poco.exe C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe C:\Program Files\Avant Browser\iexplore.exe C:\Documents and Settings\Ruurd\Bureaublad\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - (no file) O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - (no file) O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: (no name) - {58A83E4F-477A-4A3F-BF9B-B65BC2BD5598} - (no file) O4 - HKLM\..\Run: [IAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Application Accelerator\iaanotif.exe O4 - HKLM\..\Run: [TCASUTIEXE] TCAUDIAG.EXE -off O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [anvshell] anvshell.exe O4 - HKLM\..\Run: [LiveNote] livenote.exe O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\Surround Mixer\CTSysVol.exe O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDet] C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE O4 - HKLM\..\Run: [AsioReg] REGSVR32.EXE /S CTASIO.DLL O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe /WAITSERVICE O4 - HKLM\..\Run: [Outpost Firewall] C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\outpost.exe /waitservice O4 - HKLM\..\Run: [RunDLL] rundll32.exe "C:\WINDOWS\System32\bridge.dll",Load O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe O4 - HKCU\..\Run: [RemoteCenter] C:\Program Files\Creative\MediaSource\RemoteControl\RcMan.exe O4 - Startup: Mstream.lnk = ? O4 - Startup: PocoMail.lnk = C:\Program Files\PocoMail3\Poco.exe O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie.htm O8 - Extra context menu item: Alle links in deze pagina openen... - C:\Program Files\Avant Browser\OpenAllLinks.htm O8 - Extra context menu item: Blokkeer alle plaatjes afkomstig van dezelfde server - C:\Program Files\Avant Browser\AddAllToADBlackList.htm O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie2.htm O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Markeren - C:\Program Files\Avant Browser\Highlight.htm O8 - Extra context menu item: Toevoegen aan Reclame Black List - C:\Program Files\Avant Browser\AddToADBlackList.htm O8 - Extra context menu item: Zoeken - C:\Program Files\Avant Browser\Search.htm O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'imon.dll' missing O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab O16 - DPF: {0E5F0222-96B9-11D3-8997-00104BD12D94} (PCPitstop Utility) - http://www.pcpitstop.com/pcpitstop/PCPitStop.CAB O16 - DPF: {54B52E52-8000-4413-BD67-FC7FE24B59F2} (EARTPatchX Class) - http://simcity.ea.com/update/EARTPX.cab O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2003120501/housecall.antivirus.com/housecall/xscan53.cab O16 - DPF: {78960E0E-0B0C-11D4-8997-00104BD12D94} (AV Class) - http://www.pcpitstop.com/antivirus/PCPAV.CAB O16 - DPF: {9059F30F-4EB1-4BD2-9FDC-36F43A218F4A} (Microsoft RDP Client Control (redist)) - http://www.vvkso-ict.com/tsweb/msrdp.cab O16 - DPF: {C36661D7-3590-45B1-80B5-520839E94DAD} (MaxisSimCity4PatcherX Control) - http://simcity.ea.com/update/MaxisSimCity4PatcherX.cab O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O16 - DPF: {DE22A7AB-A739-4C58-AD52-21F9CD6306B7} (CTAdjust Class) - http://download.microsoft.com/download/7/E/6/7E6A8567-DFE4-4624-87C3-163549BE2704/clearadj.cab O16 - DPF: {DE591B16-A452-11D6-AED1-0001030A4E46} (PBGNX Control) - https://gto.postbank.nl/GTO/PBGNX.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{70BE05C3-359A-4DB2-AFF1-FE2F98B7D8F9}: NameServer = 194.109.6.66,194.109.9.99 O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D7CF7D73-6D9C-4A8A-B698-AD47C811E15C}: NameServer = 194.109.104.104 194.109.6.66 Ik heb trouwens een scan gedaan met AdAware en krijg geen melding van SpyWare!
 • Spyware of toch nog wat restanten van spyware staan er op, en eentje zorgt voor die vervelende melding: O4 - HKLM\..\Run: [RunDLL] rundll32.exe "C:\WINDOWS\System32\bridge.dll",Load Sluit alle open vensters, run HijackTHis nog een keer en laat volgende items repareren: O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - (no file) O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - (no file) O3 - Toolbar: (no name) - {58A83E4F-477A-4A3F-BF9B-B65BC2BD5598} - (no file) O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE O4 - HKLM\..\Run: [RunDLL] rundll32.exe "C:\WINDOWS\System32\bridge.dll",Load O4 - Startup: Mstream.lnk = ? Zorg dat alle verborgen bestanden weergegeven worden. Reboot de pc in veilige modus en verwijder het volgende (indien nog aanwezig): het bestand UpdReg.EXE in de map C:\WINDOWS\ het bestand bridge.dll in de map C:\WINDOWS\System32\
 • Hartelijk dank M@arc, Ik ga meteen aan de slag en laat je weten hoe het gegaan is. groeten Ruurd ps. O4 - Startup: Mstream.lnk = ? is mijn snelkoppeling naar mijn ADSL-verbinding, moet zijn MXstream, daar blijf ik dus maar wijselijk van af.
 • Nou daar ben ik dan al weer........... Ik heb precies gedaan wat je geadviseerd hebt. Heb na de fix van HijackThis de computer in de vrije modus opgestart ( F5 indrukken bij mij tijdens het opstarten!). Toen de verborgen mappen weer laten geven en daar vond ik het bestand UpdReg.EXE niet maar wel in de map System32 de file bridge.dll. Die heb ik dus ook verwijderd. Het ziet er naar uit dat ik de vervelende melding nu kwijt ben. Hartelijk dank voor de hulp M@arc, ik ben weer gered. groeten Ruurd
 • Graag gedaan :wink:
 • Heb gebruik gemaakt van de adviezen van M@rc. Een vraag aan hem of een andere specialist op dit gebied om mijn log van Hijack te willen beoordelen ! Hierbij gaat mijn log-file. Bij voorbaat mijn dank.Logfile of HijackThis v1.97.7 Scan saved at 12:35:31, on 6-3-2004 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgcc32.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE\opware32.exe C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe C:\Program Files\Classic PhoneTools\CapFax.EXE C:\Program Files\Winamp\winampa.exe C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe C:\WINDOWS\Dit.exe C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe C:\PROGRA~1\ZONELA~1\ZONEAL~1\zlclient.exe C:\Program Files\FSG\DialerDetect\dd.exe C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe C:\WINDOWS\DitExp.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgserv.exe C:\PROGRA~1\NO995A~1\NORTON~1\GHOSTS~2.EXE C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\PROGRA~1\NO995A~1\SPEEDD~1\nopdb.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe C:\Documents and Settings\jan erkens\Mijn documenten\CWSHREDDER\HijackThis.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startnederland.nl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = , F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\System32\userinit.exe O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: Copernic Agent - {F2E259E8-0FC8-438C-A6E0-342DD80FA53E} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.DLL O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O4 - HKLM\..\Run: [AVG_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgcc32.exe /STARTUP O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [Omnipage] C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE\opware32.exe O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Portfolio] C:\Program Files\Microsoft Works\WksSb.exe /AllUsers O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s O4 - HKLM\..\Run: [CapFax] C:\Program Files\Classic PhoneTools\CapFax.EXE O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe O4 - HKLM\..\Run: [GhostStartTrayApp] C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [Dit] Dit.exe O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k O4 - HKLM\..\Run: [RealTray] C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\PROGRA~1\ZONELA~1\ZONEAL~1\zlclient.exe O4 - Startup: Dialer Detect.lnk = C:\Program Files\FSG\DialerDetect\dd.exe O4 - Global Startup: hp instant support.lnk = C:\Program Files\hp instant support\bin\matcli.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Search Using Copernic Agent - C:\Program Files\Copernic Agent\Web\SearchExt.htm O9 - Extra 'Tools' menuitem: Launch Copernic Agent (HKLM) O9 - Extra button: Copernic Agent (HKLM) O9 - Extra button: Real.com (HKLM) O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.aldi.com O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab O16 - DPF: {19E28AFC-EAE3-4CE5-AC83-2407B42F57C9} (MSSecurityAdvisor Class) - http://download.microsoft.com/download/0/5/c/05c905f4-dd30-427d-a3de-373c3e5552fc/msSecAdv.cab?1070551793437 O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab O16 - DPF: {3E68E405-C6DE-49FF-83AE-41EE9F4C36CE} (Office Update Installation Engine) - http://office.microsoft.com/officeupdate/content/opuc.cab O16 - DPF: {597C45C2-2D39-11D5-8D53-0050048383FE} (OPUCatalog Class) - http://office.microsoft.com/productupdates/content/opuc.cab O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab O16 - DPF: {72C23FEC-3AF9-48FC-9597-241A8EBDFE0A} (InstallShield International Setup Player) - http://ftp.hp.com/pub/automatic/player/isetupML.cab O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?37896.0545833333 O16 - DPF: {C1BAC744-8F0B-11D0-89E7-00C0A8295197} (Cameractl Class) - http://www.crtvg.es/camweb/camera.cab O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O16 - DPF: {F5192746-22D6-41BD-9D2D-1E75D14FBD3C} - http://216.65.38.226/crack.CAB O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{69AC1EC6-0E2E-47E3-8647-5BC024300C7F}: NameServer = 194.134.5.5 194.134.0.97
 • Ziet er vrij goed uit volgens mij. Sluit alle open vensters, run HijackTHis nog een keer en laat volgende items repareren: R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = , F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\System32\userinit.exe O16 - DPF: {F5192746-22D6-41BD-9D2D-1E75D14FBD3C} - http://216.65.38.226/crack.CAB
 • Voor mensen met problemen van afsluiten van hun pc. Mensen bij wie de rundll32.exe blijft "hangen". Ik had ook last van bridge.dll, echt heeeeel vervelend. Voor die mensen heb ik een link naar het programma Bazooka. Het spoorde binnen een mum van tijd mijn spyware op. Ik hoop dat jullie er iets aan hebben. http://www.kephyr.com/spywarescanner/index.html?source=appvisit Pukkie X 8)
 • Problemen opgelost ! Dank aan M@arc en de eerste vragensteller,want deze was de link naar de oplossing van hetzelfde probleem als waar ik mee zat. De reactie van Pukkie is leuk,maar de link werkt helaas niet. Gr.snekre
 • Jammer dat de link niet werkte :oops: . Maar als je zoekt met Google naar Bazooka en je geeft ook nog als zoekterm spyware, dan kun je gewoonweg niet missen. Gelukkig zijn de problemen de wereld uit. Maar dat ellendige bestand bridge.dll kan je behoorlijk met 16-bit applicaties in problemen brengen. Een gewoon setup.exe bestand doet helemaal niets als je het aanklinkt. Maar genoeg geklaagd. Het probleem is opgelost. Mede dankzij M@rc. Anders had ik nooit gezocht naar bridge.dll Pukkie X 8)

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.