Vraag & Antwoord

OS Windows

Opgegeven bestand?

11 antwoorden
 • Hallo allemaal Ik heb gisteravond mijn pc nalaten kijken op fouten op de c schijf En zinsdien als ik op start krijg ik een tabbladje tezien met dit : Er is een fout opgetreden tijdens het laden van : C:\WINDOWS\SYSTEM32\BRIDGE.DLL kan opgegeven bestand niet vinden. Ik heb pentium3 xp Weet iemand het wat dit is en wat ik kan doen? Alvast bedankt Jan
 • Bridge.dll is spywarerelated. Open de registereditor (start->uitvoeren->typ regedit) en navigeer naar de sleutel HKEY_LOKAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run. Verwijder daar de verwijzing naar Bridge.dll. Maak wel eerst een backup van het register. Of download [url=http://www.spywareinfo.com/~merijn/files/HijackThis.exe]HijackThis[/url]. Run het programma, klik op scan. Klik nu op Save Log en plaats het logbestand in je volgende post.
 • Beste Heesch Ik heb het gedaan hoor en heb daar in ook die bridje verwijderd. Maar misschien zit er nog iets in wat niet goed is dus mocht je zin hebben en tijd kijk dan eventjes hier in : Logfile of HijackThis v1.97.7 Scan saved at 9:55:26, on 1-5-2004 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 6\DragToDisc\DrgToDsc.exe C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 6\AudioCentral\RxMon.exe C:\WINDOWS\gtwatch.exe C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\Program Files\Novell\iFolder\trayapp.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\webshots.scr C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IMApp.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 6\AudioCentral\Playlist.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe C:\Program Files\MailWasher Pro\MailWasher.exe C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IncMail.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\OPScan.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Documents and Settings\Administrator\Mijn documenten\download\hijack\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.google.com/ie R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.google.com R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/ R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd={SUB_PRD}&clcid={SUB_CLSID}&pver={SUB_PVER}&ar=home R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.google.com/ie R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://www.google.com/keyword/%s R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,Shellnext = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=runonce&pver=6.0&plcid=0x0413 O2 - BHO: (no name) - {000006B1-19B5-414A-849F-2A3C64AE6939} - C:\WINDOWS\bi.dll O2 - BHO: (no name) - {71ED4FBA-4024-4bbe-91DC-9704C93F453E} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {83DE62E0-5805-11D8-9B25-00E04C60FAF2} - C:\WINDOWS\2_0_1browserhelper2.dll (file missing) O2 - BHO: (no name) - {9C691A33-7DDA-4C2F-BE4C-C176083F35CF} - C:\WINDOWS\System32\bridge.dll (file missing) O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [NAV CfgWiz] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CfgWiz.exe /GUID NAV /CMDLINE "REBOOT" O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe O4 - HKLM\..\Run: [Fortis Secure Layer Config] cseinst.exe -o-h O4 - HKLM\..\Run: [RoxioEngineUtility] "C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\System\EngUtil.exe" O4 - HKLM\..\Run: [RoxioDragToDisc] "C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 6\DragToDisc\DrgToDsc.exe" O4 - HKLM\..\Run: [RoxioAudioCentral] "C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 6\AudioCentral\RxMon.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Gtwatch] C:\WINDOWS\gtwatch.exe O4 - HKLM\..\Run: [Belt] C:\WINDOWS\Belt.exe O4 - HKLM\..\Run: [UserFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit O4 - HKCU\..\Run: [IncrediMail] C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IncMail.exe /c O4 - Startup: Webshots.lnk = C:\Program Files\Webshots\Launcher.exe O4 - Global Startup: Novell iFolder.lnk = C:\Program Files\Novell\iFolder\trayapp.exe O8 - Extra context menu item: &Add animation to IncrediMail Style Box - C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\resources\WebMenuImg.htm O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console (HKLM) O9 - Extra button: Onderzoek (HKLM) O16 - DPF: {33564D57-0000-0010-8000-00AA00389B71} - http://download.microsoft.com/download/F/6/E/F6E491A6-77E1-4E20-9F5F-94901338C922/wmv9VCM.CAB O16 - DPF: {5D9E4B6D-CD17-4D85-99D4-6A52B394EC3B} (WSDownloader Control) - http://www.webshots.com/samplers/WSDownloader.ocx O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?38069.904525463 O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O16 - DPF: {F00F4763-7355-4725-82F7-0DA94A256D46} (IMDownloader Class) - http://www2.incredimail.com/contents/setup/downloader/imloader.cab Alvast bedankt Jan
 • Jan, Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en laat volgende items repareren: [b:d7f5ab406a] R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://www.google.com/keyword/%s O2 - BHO: (no name) - {000006B1-19B5-414A-849F-2A3C64AE6939} - C:\WINDOWS\bi.dll O2 - BHO: (no name) - {71ED4FBA-4024-4bbe-91DC-9704C93F453E} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {83DE62E0-5805-11D8-9B25-00E04C60FAF2} - C:\WINDOWS\2_0_1browserhelper2.dll (file missing) O2 - BHO: (no name) - {9C691A33-7DDA-4C2F-BE4C-C176083F35CF} - C:\WINDOWS\System32\bridge.dll (file missing) O4 - HKLM\..\Run: [Belt] C:\WINDOWS\Belt.exe [/b:d7f5ab406a] Als je dit gedaan hebt [url=http://service1.symantec.com/SUPPORT/tsgeninfo.nsf/docid/2001052409420406]start je de computer op in veilige modus[/url]. Zorg dat alle [url=http://www.xtra.co.nz/help/0,,4155-1916458,00.html]verborgen bestanden weergegeven worden[/url], en verwijder de volgende bestanden of mappen indien aanwezig: C:\WINDOWS\Belt.exe <---dit bestand Nadien scan je nog eens met Ad-Aware. Instructies vind je op http://forum.computertotaal.nl/phpBB2/viewtopic.php?p=767351#767351 groeten Marc.
 • Net te laat :oops:
 • Zo bedankt hoor alles is weer goed maar de : O4 - HKLM\..\Run: [Belt] C:\WINDOWS\Belt.exe Heb ik nog niet weg gehaald want zins kort als ik mijn pc aan doet gaat vanzelf het internet aan dat doet wanadoo zelf (is dus nieuw) Misschien is dat wat hier boven staat van wanadoo Maar de rest is goed gegaan hoor Nogmaals bedankt
 • Belt.exe is spyware: Abetterinternet adware related. Ik zou hem toch maar weghalen.....
 • Zo dan heb het weggehaald Ik hoop dat het nu goed is Logfile of HijackThis v1.97.7 Scan saved at 18:59:01, on 1-5-2004 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 6\DragToDisc\DrgToDsc.exe C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 6\AudioCentral\RxMon.exe C:\WINDOWS\gtwatch.exe C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE C:\Program Files\Novell\iFolder\trayapp.exe C:\WINDOWS\webshots.scr C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IMApp.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 6\AudioCentral\Playlist.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe C:\Program Files\MailWasher Pro\MailWasher.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\OPScan.exe C:\Documents and Settings\Administrator\Mijn documenten\download\hijack\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [NAV CfgWiz] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CfgWiz.exe /GUID NAV /CMDLINE "REBOOT" O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe O4 - HKLM\..\Run: [Fortis Secure Layer Config] cseinst.exe -o-h O4 - HKLM\..\Run: [RoxioEngineUtility] "C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\System\EngUtil.exe" O4 - HKLM\..\Run: [RoxioDragToDisc] "C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 6\DragToDisc\DrgToDsc.exe" O4 - HKLM\..\Run: [RoxioAudioCentral] "C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 6\AudioCentral\RxMon.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Gtwatch] C:\WINDOWS\gtwatch.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit O4 - HKCU\..\Run: [IncrediMail] C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IncMail.exe /c O4 - Startup: Webshots.lnk = C:\Program Files\Webshots\Launcher.exe O4 - Global Startup: Novell iFolder.lnk = C:\Program Files\Novell\iFolder\trayapp.exe O8 - Extra context menu item: &Add animation to IncrediMail Style Box - C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\resources\WebMenuImg.htm O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console (HKLM) O9 - Extra button: Onderzoek (HKLM) O16 - DPF: {33564D57-0000-0010-8000-00AA00389B71} - http://download.microsoft.com/download/F/6/E/F6E491A6-77E1-4E20-9F5F-94901338C922/wmv9VCM.CAB O16 - DPF: {5D9E4B6D-CD17-4D85-99D4-6A52B394EC3B} (WSDownloader Control) - http://www.webshots.com/samplers/WSDownloader.ocx O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?38069.904525463 O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O16 - DPF: {F00F4763-7355-4725-82F7-0DA94A256D46} (IMDownloader Class) - http://www2.incredimail.com/contents/setup/downloader/imloader.cab Bedankt Jan
 • Ziet er goed uit Jan. Hou het zo. groeten,
 • Bedankt marc Groetjes Jan
 • Graag gedaan :wink:

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.