Vraag & Antwoord

OS Windows

Bureaublad verplaatsen, en herinstallatie problemen

Hallo, Door een vastloper was ik uiteindelijk genoodzaakt Win XP Home opnieuw op mijn computer (genaamd: P2000) te installeren. Ik heb een hele tijd getobd om de bestanden te redden en tenslotte heb ik veel belangrijke bestanden via Knoppix op CD's kunnen zetten, maar uiteindelijk viel de schade mee, want de meeste mappen met data bleven gewoon staan. Wat me later wel opviel is dat er bij "Documents en Settings" waarin de map met mijn data (die R. Bornkamp heette) stond, een nieuwe map was aangemaakt die R. Bornkamp.P2000 heette en die zo op het oog hetzelfde bevat(te) wat de map R. Bornkamp bevatte, behalve de data. Is dat een gebruikelijke procedure of een "freak accident"? Kan ik de 2e map (R.Bornkamp.P2000) gewoon wissen? Een, voor mij, ander raar verschijnsel is dat het bureaublad nu ineens in de map R.Bornkamp.P2000 gevestigd is. Dat lijkt me een ongewenste toestand. Maar hoe kan ik dat bureaublad weer in de oude map terugkrijgen? En een derde verschijnsel wat er waarschijnlijk mee samenhangt is dit: opdat ze gemakkelijk bereikbaar zouden zijn had ik mijn data-mappen (downloads, Word, Excel en zo) allemaal ondergebracht in "Mijn documenten", de map die onder "Bureaublad" hangt. Die mappen zijn daar verdwenen, maar zijn wel terug te vinden in "Documents and Settings> R.Bornkamp>Documenten van R. Bornkamp". Onder het "nieuwe"bureaublad zijn nu een stel "lege" mappen aangemaakt en onder "Documents and Settings> R.Bornkamp.P2000 zijn die lege mappen weer terug te vinden bij "Mijn documenten". Kan ik deze chaos nog in goede banen leiden, zo ja, hoe? Alvast bedankt voor elke suggestie, Rob

Anoniem
r.bornkamp