Vraag & Antwoord

OS Windows

hulp bij hjackthis

Anoniem
gerben1
4 antwoorden
 • Ik heb weer een pc jte te pakken met de nodige rommel. Adware en Spybot gedraaid maar er blijft nog wat rommel achter.

  Graag even wat hulp bij het volgende bestand:

  Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 10:31:20, on 6-10-2004
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Symantec_Client_Security\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe
  C:\Program Files\Symantec_Client_Security\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\syshelper.exe
  C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Controls\TFncKy.exe
  C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Logitech\QCDriver\LVCOMS.EXE
  C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe
  C:\WINDOWS\System32\hphmon04.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  C:\Program Files\Sierra Wireless Inc\Network Adapter Manager\Network Adapter Manager.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe
  C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\vptray.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Documents and Settings\Wim Joosten\Application Data\aaii.exe
  C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe
  C:\Documents and Settings\Wim Joosten\Local Settings\Temp\Tijdelijke map 1 voor hijackthis.zip\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.joosten.com/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - Default URLSearchHook is missing
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize
  O4 - HKLM\..\Run: [TFncKy] TFncKy.exe /Type 20
  O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TouchED] C:\Program Files\TOSHIBA\TouchED\TouchED.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMS] C:\Program Files\Common Files\Logitech\QCDriver\LVCOMS.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon04] C:\WINDOWS\System32\hphmon04.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD04] "C:\Program Files\HP Photosmart 11\hphinstall\UniPatch\hphupd04.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AirCardEnabler] C:\Program Files\Sierra Wireless Inc\Network Adapter Manager\Network Adapter Manager.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows DLL host] "C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\winupd\winupd32.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [MicrosoftUpdate] syshelper.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MSNMSGRS] C:\swe.bat
  O4 - HKLM\..\Run: [MSNMSGRE] C:\swef.bat
  O4 - HKLM\..\Run: [MSNMSGRR] C:\swin.bat
  O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\vptray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MSNMSGRS1] C:\swed.bat
  O4 - HKLM\..\Run: [sais] c:\program files\180solutions\sais.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [Windows DLL host] "C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\winupd\winupd32.exe"
  O4 - HKLM\..\RunServices: [MicrosoftUpdate] syshelper.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [Windows DLL host] "C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\winupd\winupd32.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [MicrosoftUpdate] syshelper.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Alae] C:\Documents and Settings\Wim Joosten\Application Data\aaii.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\2.bin\mwsoemon.exe
  O4 - HKCU\..\RunServices: [Windows DLL host] "C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\winupd\winupd32.exe"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [MicrosoftUpdate] syshelper.exe
  O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Real.com (HKLM)
  O9 - Extra button: Messenger (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger (HKLM)
  O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://public.windupdates.com/get_file.php?bt=ie&p=ec608128e2ad8f54737eb7b602fec8de8a8bd4a94fdc797de43ead5088c0a7684bdbcf75a4aa956db74a9ba101cfe00ab573b3a7:207ac61af97ce07411e61a49d18a3129
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1096976248519
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

  Alvast bedankt.
 • meer iets voor beveiliging en pricacy…
 • Je hebt gelijk. Verkeerder forum gepakt. sorry.
 • Kan je die log eens herplaatsen naar beveiliging en privacy? Dan help ik je wel.. want er staat toch wel rotzooi op. :D

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.