Vraag & Antwoord

OS Windows

XP Startup Foutmeldingen

4 antwoorden
  • Hi, Sinds een paar dagen duurt het, nadat ik onder XP-Pro heb ingelogd, ongeveer twee-en-halve minuut, voordat alle startup-activiteiten zijn afgerond. Ik heb in de startup geen progs toegevoegd, wel heb ik afgelopen zaterdag de laatste 10/12 XP patches gedownload en installed. Daarna heb ik met RegSeeker de registry opgeschoond. Ik weet niet, of éen van deze twee acties, of allebei, dit probleem heeft (hebben) veroorzaakt, maar als ik in de Systeem logfile kijk, zie ik heel wat foutmeldingen. Weet iemand, waar al die foutmeldingen door worden veroorzaakt, of ze de lange opstarttijd tot gevolg hebben en hoe ik ze eventueel op kan lossen? Ik heb voor de zekerheid ook een Hijack toegevoegd. Iedereen alvast hartstikke bedankt voor eventuele oplossingen en/of hulp. Groetjes, Marcel Foutmeldingen Type gebeurtenis: Fout Bron van gebeurtenis: DCOM Categorie van gebeurtenis: Geen Gebeurtenis-ID: 10005 Datum: 15-2-2005 Tijd: 11:40:12 Gebruiker: NT AUTHORITY\SYSTEM Computer: MARCELDEJONG Beschrijving: DCOM kreeg foutmelding 'De servicedatabase is vergrendeld. ' bij het starten van de winmgmt-service met de argumenten '' om de server {8BC3F05E-D86B-11D0-A075-00C04FB68820} te starten Zie Help en ondersteuning op http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp voor meer informatie. ------------------ Type gebeurtenis: Fout Bron van gebeurtenis: DCOM Categorie van gebeurtenis: Geen Gebeurtenis-ID: 10005 Datum: 15-2-2005 Tijd: 11:40:12 Gebruiker: NT AUTHORITY\SYSTEM Computer: MARCELDEJONG Beschrijving: DCOM kreeg foutmelding 'De servicedatabase is vergrendeld. ' bij het starten van de EventSystem-service met de argumenten '' om de server {1BE1F766-5536-11D1-B726-00C04FB926AF} te starten Zie Help en ondersteuning op http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp voor meer informatie. ------------------- Type gebeurtenis: Fout Bron van gebeurtenis: DCOM Categorie van gebeurtenis: Geen Gebeurtenis-ID: 10005 Datum: 15-2-2005 Tijd: 11:40:12 Gebruiker: MARCELDEJONG\Happy_Marcel Computer: MARCELDEJONG Beschrijving: DCOM kreeg foutmelding 'De servicedatabase is vergrendeld. ' bij het starten van de StiSvc-service met de argumenten '' om de server {A1F4E726-8CF1-11D1-BF92-0060081ED811} te starten Zie Help en ondersteuning op http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp voor meer informatie. --------------------- Type gebeurtenis: Fout Bron van gebeurtenis: DCOM Categorie van gebeurtenis: Geen Gebeurtenis-ID: 10005 Datum: 15-2-2005 Tijd: 11:40:12 Gebruiker: MARCELDEJONG\Happy_Marcel Computer: MARCELDEJONG Beschrijving: DCOM kreeg foutmelding 'De servicedatabase is vergrendeld. ' bij het starten van de netman-service met de argumenten '' om de server {BA126AE5-2166-11D1-B1D0-00805FC1270E} te starten Zie Help en ondersteuning op http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp voor meer informatie. -------------------- Type gebeurtenis: Fout Bron van gebeurtenis: Service Control Manager Categorie van gebeurtenis: Geen Gebeurtenis-ID: 7016 Datum: 15-2-2005 Tijd: 11:40:16 Gebruiker: n.v.t. Computer: MARCELDEJONG Beschrijving: De WebClient-service heeft een ongeldige status 87 gerapporteerd. Zie Help en ondersteuning op http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp voor meer informatie. ------------------ Type gebeurtenis: Fout Bron van gebeurtenis: Service Control Manager Categorie van gebeurtenis: Geen Gebeurtenis-ID: 7022 Datum: 15-2-2005 Tijd: 11:40:16 Gebruiker: n.v.t. Computer: MARCELDEJONG Beschrijving: De WebClient-service is bij het starten vastgelopen. Zie Help en ondersteuning op http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp voor meer informatie. ------------------ Type gebeurtenis: Waarschuwing Bron van gebeurtenis: Tcpip Categorie van gebeurtenis: Geen Gebeurtenis-ID: 4226 Datum: 15-2-2005 Tijd: 11:46:13 Gebruiker: n.v.t. Computer: MARCELDEJONG Beschrijving: TCP/IP heeft de beveiligingslimiet bereikt van het aantal gelijktijdige verbindingspogingen via TCP. Zie Help en ondersteuning op http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp voor meer informatie. Gegevens: 0000: 00 00 00 00 01 00 54 00 ......T. 0008: 00 00 00 00 82 10 00 80 ....?..? 0010: 01 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ------------------------ Logfile of HijackThis v1.99.0 Scan saved at 12:47:40, on 15-2-2005 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe C:\WINDOWS\StartupMonitor.exe C:\Program Files\Creative\SBAudigy2ZS\DVDAudio\CTDVDDET.EXE C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe C:\Program Files\ASUS\Probe\AsusProb.exe C:\Program Files\Common Files\ACD Systems\EN\DevDetect.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\AllChars\AllChars.exe C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe C:\U.S.R.TurboGWLAN\USRWLANG.exe C:\Program Files\MailWasher Pro\MailWasher.exe C:\Program Files\SpywareGuard\sgbhp.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe C:\PROGRA~1\Symantec\NORTON~1\GHOSTS~2.EXE C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE E:\Installs\Beveiliging\HijackThis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.com R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = \blank.htm R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:\Program Files\SpywareGuard\dlprotect.dll O2 - BHO: EarthLink Popup Blocker - {4B5F2E08-6F39-479a-B547-B2026E4C7EDF} - C:\Program Files\EarthLink Toolbar\Pnel.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll O2 - BHO: EarthLink ScamBlocker V2 - {66252F33-BE30-4188-9199-63F2AC8BA137} - C:\Program Files\EarthLink Toolbar\EScamBlk.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O2 - BHO: SpoofStick BHO - {CBA74CDA-DF78-4AD9-954E-3B15D0A993DE} - C:\Program Files\CoreStreet\SpoofStick\SpoofStickBHO.dll O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O3 - Toolbar: SpoofStick - {4D46ED77-1429-4CF6-8F63-C84B5D710BAF} - C:\Program Files\CoreStreet\SpoofStick\SpoofStick.dll O3 - Toolbar: EarthLink Toolbar - {D7F30B62-8269-41AF-9539-B2697FA7D77E} - C:\Program Files\EarthLink Toolbar\Pnel.dll O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE O4 - HKLM\..\Run: [SBDrvDet] C:\Program Files\Creative\SB Drive Det\SBDrvDet.exe /r O4 - HKLM\..\Run: [PtiuPbmd] Rundll32.exe ptipbm.dll,SetWriteBack O4 - HKLM\..\Run: [Ptipbmf] rundll32.exe ptipbmf.dll,SetWriteCacheMode O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe O4 - HKLM\..\Run: [Run StartupMonitor] StartupMonitor.exe O4 - HKLM\..\Run: [zSPGuard] c:\program files\pjw\spguard\spguard.exe /s /r O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDET] C:\Program Files\Creative\SBAudigy2ZS\DVDAudio\CTDVDDET.EXE O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Probe] C:\Program Files\ASUS\Probe\AsusProb.exe O4 - HKLM\..\Run: [Device Detector] DevDetect.exe -autorun O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - Startup: MailWasherPro.lnk = C:\Program Files\MailWasher Pro\MailWasher.exe O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: AllChars.lnk = C:\Program Files\AllChars\AllChars.exe O4 - Global Startup: SpywareGuard.lnk = C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe O4 - Global Startup: U.S. Robotics 802.11g Wireless Network Utility.lnk = ? O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: Download met LeechGet - file://C:\Program Files\LeechGet 2004\\AddUrl.html O8 - Extra context menu item: Download met LeechGet Wizard - file://C:\Program Files\LeechGet 2004\\Wizard.html O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_AddToList.html O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_HSPrint.html O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Preview.html O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Print.html O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html O8 - Extra context menu item: Verwerk met LeechGet (Parse) - file://C:\Program Files\LeechGet 2004\\Parser.html O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {01FE8D0A-51AD-459B-B62B-85E135128B32} (DD_v4.DDv4) - http://www.drivershq.com/DD_v4.CAB O16 - DPF: {0A5FD7C5-A45C-49FC-ADB5-9952547D5715} (Creative Software AutoUpdate) - http://www.creative.com/su/ocx/15009/CTSUEng.cab O16 - DPF: {3AF4DACE-36ED-42EF-9DFC-ADC34DA30CFF} (PatchInstaller.Installer) - file://X:\content\include\XPPatchInstaller.CAB O16 - DPF: {8B1BC605-C593-4865-8F5B-05517F0CD0BB} (MSSecurityAdvisorCD Class) - file://X:\Content\include\msSecUcd.cab O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab O16 - DPF: {DE591B16-A452-11D6-AED1-0001030A4E46} (PBGNX Control) - https://gto.postbank.nl/GTO/PBGNX.cab O16 - DPF: {E87F6C8E-16C0-11D3-BEF7-009027438003} (Persits Software XUpload) - http://212.19.198.130/combi/usercontrols/part/upload/XUpload.ocx O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://www.creative.com/su/ocx/15010/CTPID.cab O23 - Service: Adobe LM Service - Unknown - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service - Unknown - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe O23 - Service: GhostStartService - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\NORTON~1\GHOSTS~2.EXE O23 - Service: InCD Helper - Ahead Software AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 - Kerio Technologies - C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: SoundMAX Agent Service - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe O23 - Service: Ulead Burning Helper - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe
  • je zit in het verkeerde subforum met je vraag . deze vraag had je moeten stellen in veiligheid
  • Hi Plextor, Hoezo in subforum Veiligheid? Het gaat toch om foutmeldingen tijdens opstarten XP? Het kan natuurlijk een veiligheids-issue zijn, maar dat is niet zeker. Maar goed, moet ik de thread alsnog in Veiligheid zetten? Groetjes, Marcel
  • Heb inmiddels op het net een mogelijkheid gevonden, om het inloggen te loggen. Dit kan via een register-aanpassing (en waarschijnlijk op nog veel meer manieren). Voor degenen, die het eventueel interessant vinden, zie hier de aanpassing: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon Voeg hier een nieuwe REG_DWORD waarde toe met als naam "UserEnvDebugLevel" en geef deze de hex-waarde "0x10002". Na inloggen is de user logfile te vinden in \windows\Debug\UserMode\Userenv.log ================================================================================== Ik hoopte op deze manier de oorzaak van de lange logintijd te kunnen tracen, maar als ik naar onderstaand stukje logfile kijk, dan zie ik wel de gap van ruim twee minuten, maar heb ik nog geen idee, wat de oorzaak is. Het programma nvsvc32, dat na ruim 2 min. verder gaat, is onderdeel van nVidia Forecware en daar heb ik inderdaad recentelijk een nieuwe versie van geinstalleerd. Dus ben ik een versie teruggegaan, maar helaas, hetzelfde resultaat. Nog een versie terug bleef hetzelfde probleem geven, dus helaas hoef ik daar de oplossing niet te zoeken. Is er iemand, die hier verstand van heeft en mij kan helpen??? USERENV(230.234) 16:23:40:687 LibMain: Process Name: C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe USERENV(25c.260) 16:23:41:062 LibMain: Process Name: C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\agent.exe USERENV(244.248) 16:23:41:078 LibMain: Process Name: C:\WINDOWS\StartupMonitor.exe USERENV(2f8.2fc) 16:23:41:750 LibMain: Process Name: C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe USERENV(32c.324) 16:23:43:156 LibMain: Process Name: C:\Program Files\MailWasher Pro\MailWasher.exe USERENV(32c.324) 16:23:43:156 ImpersonateUser: Failed to impersonate user with 5. USERENV(32c.324) 16:23:43:156 GetUserNameAndDomain Failed to impersonate user USERENV(32c.324) 16:23:43:156 GetUserDNSDomainName: Computer is running standalone. No DNS domain name available. USERENV(32c.324) 16:23:43:171 ImpersonateUser: Failed to impersonate user with 5. USERENV(32c.324) 16:23:43:171 GetUserNameAndDomain Failed to impersonate user USERENV(32c.324) 16:23:43:171 GetUserDNSDomainName: Computer is running standalone. No DNS domain name available. USERENV(114.7f8) 16:25:47:625 LibMain: Process Name: C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe USERENV(364.368) 16:25:50:984 LibMain: Process Name: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe USERENV(420.424) 16:25:52:765 LoadUserProfile: Yes, we can impersonate the user. Running as self USERENV(420.424) 16:25:52:765 ========================================================= USERENV(420.424) 16:25:52:765 LoadUserProfile: Entering, hToken = <0x4e0>, lpProfileInfo = 0x7fcf8 USERENV(420.424) 16:25:52:765 LoadUserProfile: lpProfileInfo->dwFlags = <0x9> USERENV(420.424) 16:25:52:765 LoadUserProfile: lpProfileInfo->lpUserName = <LocalService> USERENV(420.424) 16:25:52:765 LoadUserProfile: NULL central profile path USERENV(420.424) 16:25:52:765 LoadUserProfile: NULL default profile path USERENV(420.424) 16:25:52:765 LoadUserProfile: NULL server name

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.