Vraag & Antwoord

OS Windows

Geen beeld op de beamer

4 antwoorden
  • Wie kan me helpen. Mijn Laptop heb ik aangesloten op de beamer. Bij het opstarten geeft de beamer wel het opstartscherm tot en met het eerste beeld van Windows XP SP1. Als het beeld welkom komt geeft de beamer in een keer een blauw beeld. Ik heb de resolutie al verlaagd naar 800x600 maar helaas geen beeld. Fn - F8 geeft bij een lage resolutie een flits op het beamerbeeld. Het betreft hier een Asus Laptop, geheugen 224 MB RAM. Hieronder de Hijack log: Logfile of HijackThis v1.98.2 Scan saved at 22:02:56, on 20-3-2005 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsrte.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdui.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\ATK0100\Hcontrol.exe C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe C:\Program Files\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe C:\Progra~1\ASUS\Power4 Gear\BatteryLife.exe C:\WINDOWS\System32\sistray.EXE C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe C:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsshld.exe c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsescn.exe C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe C:\WINDOWS\ATK0100\ATKOSD.exe C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Program Files\Asus\Asus ChkMail\ChkMail.exe C:\Program Files\Asus\ASUS Hotkey\Hotkey.exe C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsftsn.exe C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe C:\Documents and Settings\Daan Smolders\Mijn documenten\Hijackthis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.keske.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.asus.com.tw R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = brdmgr.hasdb.nl:8080 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: McAfee VirusScan - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsshl.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O4 - HKLM\..\Run: [Hcontrol] C:\WINDOWS\ATK0100\Hcontrol.exe O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Live Update] C:\Program Files\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe O4 - HKLM\..\Run: [Power_Gear] C:\Progra~1\ASUS\Power4 Gear\BatteryLife.exe 1 O4 - HKLM\..\Run: [SiS Tray] C:\WINDOWS\System32\sistray.EXE O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe O4 - HKLM\..\Run: [gzaylyqt] C:\WINDOWS\System32\hhpztu.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [VSOCheckTask] "c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcmnhdlr.exe" /checktask O4 - HKLM\..\Run: [VirusScan Online] "c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsshld.exe" O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcupdate.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - Global Startup: ASUS ChkMail.lnk = C:\Program Files\Asus\Asus ChkMail\ChkMail.exe O4 - Global Startup: Hotkey.lnk = C:\Program Files\Asus\ASUS Hotkey\Hotkey.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.asus.com.tw O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1105952614593 O18 - Filter: text/html - {8FB5CD97-8F55-435D-85EC-19A3E162A3EA} - C:\Documents and Settings\Daan Smolders\Local Settings\Application Data\microsoft\internet explorer\V0.26.dat Bedankt, Jan.
  • speel met de Fn toetsen, bij veel notebooks moet je Fn met nog een andere toets gebruiken. (ik heb nu een Dell X300 en die werkt in 1 keer, dus kan je niet excat helpen welke combi, verschilt ook per merk)
  • Het vreemde is dat bij de veilige modus wel het beeld weergegeven wordt. Wordt er ergens iets geladen wat het beeld tegen houdt? Kunnen we hier iets mee? Vriendelijk groetend, Jan.
  • O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm deze kan je fixen in hjt (is m$ spyware) ik heb 2 verschillende laptops waar spelen met fn +f4 of +f5 wel het beeld moet komen zo aan de eerste woorden is hij al zichtbaar, maar pas bij de laatste switch niet?

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.