Vraag & Antwoord

OS Windows

scherm bevriest

2 antwoorden
  • Sinds enkele dagen gebeurt het steeds vaker dat mijn scherm bevriest. Ik kan dan niks meer, behalve uit en aanzetten. Ik heb een notebook (Medion P4, 512 Ram) Sinds vanavond neemt de frequentie ook toe. Hieronder een hijacklog. Misschien levert dit iets op? Of zou het koeling kunnen zijn. Meestal gebeurt het na ongeveer 10 minuten. Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 23:08:55, on 29-6-2005 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe C:\WINDOWS\Dit.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe C:\Program Files\Winamp\winampa.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe C:\Program Files\Shareaza\Shareaza.exe C:\Program Files\Sitecom\Sitecom Wireless Network PC Card 54G WL-112\Installer\WINXP\WLANUTL.exe C:\Program Files\palmOne\HOTSYNC.EXE C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE C:\WINDOWS\System32\gearsec.exe C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe C:\Documents and Settings\Mart\Mijn documenten\hijackthis\HijackThis.exe C:\Documents and Settings\Mart\Mijn documenten\hijackthis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [Dit] Dit.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [SpySweeper] C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe /0 O4 - HKCU\..\Run: [Shareaza] "C:\Program Files\Shareaza\Shareaza.exe" -tray O4 - Startup: HotSync Manager.lnk = C:\Program Files\palmOne\HOTSYNC.EXE O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O4 - Global Startup: Sitecom WL-112 Utility.lnk = C:\Program Files\Sitecom\Sitecom Wireless Network PC Card 54G WL-112\Installer\WINXP\WLANUTL.exe O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {4D7F48C0-CB49-4EA6-97D4-04F4EACC2F3B} - http://sib1.od2.com/common/Member/ClientInstall/10.01.0004/OCI/setup.exe O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab O16 - DPF: {75D1F3B2-2A21-11D7-97B9-0010DC2A6243} (SecureLogin.SecureControl) - http://secure2.comned.com/signuptemplates/ActiveSecurity.cab O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE O23 - Service: Gear-beveiligingsvoorziening (GEARSecurity) - GEAR Software - C:\WINDOWS\System32\gearsec.exe O23 - Service: iPod-voorziening (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Unknown owner - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  • dit moet je hier posten Beveiliging & privacy

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.