Vraag & Antwoord

OS Windows

Hoog CPU gebruik

7 antwoorden
  • In windows taskmanager zie ik dat mijn cpu gebruik 99% is. Dit wordt enkel en alleen door het proces: explorer.exe veroorzaakt. Duidelijk ook te merken aan andere programma's, die lopen zeer traag of geheel niet. Ik sluit alle lopende programma's af (behalve mijn browser ivm forumbericht)maar dat verandert niets. Explorer.exe is van windows verkenner, maar die heb ik helemaal niet gebruikt (gebruik PD explorer). Begrijp het niet, ergens moet er iets draaien dat explorer.exe gebruikt maar ik zie en zou niet weten wat. Wie kan helpen? peterwillem
  • Hoi, Download www.hitmanpro.nl en scan daarmee je hele pc eens. Download daarna www.ccleaner.com en schoon je pc op. Laat me even weten of het geholpen heeft Freek
  • Als je in Windows Taakbeheer het process eens killed. Komt het daarna weer terug? Spyware? virussen? Misschien net een Windows Update gedaan?
  • Bedankt, Hitman pro vindt ik geen prettig progje, kreeg er veel moeilijkheden door. Gebruik echter wel bijna alle antiespyware en malware die in Hitman pro ook zitten en dat heeft ng niet veel opgeleverd.(welliswaar al weer een tijdje teru dus misschien moet ik het weer eens doen. Dat clean programma heb ik ook al eens gebruikt maar ook al een paar weken geleden. Het proces "killen" heb ik eens gedaan maar dan vedwijnt alles van mijn scherm en kan ik alleen nog maar resetten. Ga nu mijn pc herstarten, dan is dit probleem weer even weg en vervolgens de eerder genoemde operaties uitvoeren. peterwillem
  • Het explorer process is zo ongeveer je "front end" om het zo maar te noemen, je grafische omgeving. Als je het afsluit sluit je je frontend en start ie weer automatisch omdat het alternatief een prompt zou zijn....(als ie niet terug komt kan je hem weer opstarten door je ctrl+alt+del tedrukken en dan bij aplicaties een nieuwe taak te starten met de naam explorer) Het kan ook je windows explorer zijn, maar omdat je zegt dat alles vedwijnd als je het alfsluit weet je dat het om het eerste gaat, anders zijn er ook meer dan 1... [url=http://www.liutilities.com/products/wintaskspro/processlibrary/explorer/]hier linkje[/url] Ik denk niet dat het process explorer zelf het probleem is maar dat er een onderliggend probleem is.
  • Plaats anders is een hijacklog, dan kunnen ze daar naar kyken. explorer.exe zorgt ook voor de iconen en zo die op je bureaublad staan. als je die killt, krijg je dus een leeg scherm.
  • OK bedankt. Antwoord nu via mijn laptop, mijn desktop is druk bezig met spyware, virus scannen etc. Overigens nog steeds geen hoge cpu gebruik door explrer daarop. Denk ook aan een onderliggend programma of proces dat plotseling door nog onbekende oorzaak geactiveerd wordt. Zal als het weer voorkomt het explr proces afsluiten en dan als er alleen een leegscherm overblijft via Ctr AlDel de zaak weer bij zien te krijgen. Dacht trouwens dat ik dat al eens geprobeerd heb maar dat dat toen ook niet werkte. De hijack log komt er aan ,maar die zit op mijn desktop zal proberen hem h op de laptop te krijgen. peterwillem Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 13:16:35, on 11-8-2006 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\csrss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\PROGRA~1\Maxtor\OneTouch\Utils\OneTouch.exe C:\WINDOWS\system32\PowerDesk8\Matrox.PowerDesk.PDeskNet.exe C:\Program Files\Acronis\TrueImage\TrueImageMonitor.exe C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe C:\Program Files\ASUS\PC Probe II\Probe2.exe C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcAppFlt.exe C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\PROGRA~1\MICROS~3\wcescomm.exe C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo UnInstaller Platinum 2\UIWatcher.exe C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe C:\Program Files\ArcSoft\Media Card Companion\MCC Monitor.exe C:\Program Files\SEC\Natural Color\NaturalColorLoad.exe C:\Program Files\VCOM\PowerDesk\pddlghlp.exe C:\PROGRA~1\MICROS~3\rapimgr.exe C:\WINDOWS\system32\LVComS.exe C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe C:\WINDOWS\System32\alg.exe C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESMgr.exe C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\OUTLOOK.EXE C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe C:\Program Files\VCOM\PowerDesk\PDExplo.exe C:\Program Files\WinZip\WINZIP32.EXE C:\Program Files\Hijack this\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search.copernic.com/explorer17/?l=DUT&e= R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: PCTools Site Guard - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdsg.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.03.0000.1005\en-xu\stmain.dll O2 - BHO: PCTools Browser Monitor - {B56A7D7D-6927-48C8-A975-17DF180C71AC} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdpb.dll O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\nl\msntb.dll O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\nl\msntb.dll O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [Matrox PowerDesk 8] C:\WINDOWS\system32\PowerDesk8\Matrox.PowerDesk.exe /silent O4 - HKLM\..\Run: [MaxtorOneTouch] C:\PROGRA~1\Maxtor\OneTouch\Utils\OneTouch.exe O4 - HKLM\..\Run: [TrueImageMonitor.exe] C:\Program Files\Acronis\TrueImage\TrueImageMonitor.exe O4 - HKLM\..\Run: [Acronis Scheduler2 Service] "C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] LogiTray.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [DiskeeperSystray] "C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkIcon.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Launch PC Probe II] "C:\Program Files\ASUS\PC Probe II\Probe2.exe" 1 O4 - HKLM\..\Run: [LogitechGalleryRepair] ISStart.exe O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe" O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\PROGRA~1\MICROS~3\wcescomm.exe" O4 - HKCU\..\Run: [UIWatcher] C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo UnInstaller Platinum 2\UIWatcher.exe O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized O4 - Startup: Dialog Helper.lnk = C:\Program Files\VCOM\PowerDesk\pddlghlp.exe O4 - Startup: Diskeeper 9 Professional Edition Registration.lnk = C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\ESIRegister.exe O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe O4 - Global Startup: Monitor.lnk = C:\Program Files\ArcSoft\Media Card Companion\MCC Monitor.exe O4 - Global Startup: NaturalColorLoad.lnk = ? O8 - Extra context menu item: &Clean Traces - C:\Program Files\DAP\Privacy Package\dapcleanerie.htm O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\Program Files\DAP\dapextie.htm O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\Program Files\DAP\dapextie2.htm O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdpb.dll O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\INetRepl.dll O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\INetRepl.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Mobiele favorieten maken - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\INetRepl.dll O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {01010E00-5E80-11D8-9E86-0007E96C65AE} (SupportSoft SmartIssue) - O16 - DPF: {01012101-5E80-11D8-9E86-0007E96C65AE} (SupportSoft Script Runner Class) - O16 - DPF: {1F2F4C9E-6F09-47BC-970D-3C54734667FE} - O16 - DPF: {4ED9DDF0-7479-4BBE-9335-5A1EDB1D8A21} - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcinsctl/4,0,0,101/mcinsctl.cab O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab O16 - DPF: {CE28D5D2-60CF-4C7D-9FE8-0F47A3308078} - O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing) O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll O23 - Service: Acronis Scheduler2 Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe O23 - Service: ewido anti-spyware 4.0 guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe O23 - Service: ForceWare Intelligent Application Manager (IAM) - Unknown owner - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcAppFlt.exe O23 - Service: Forceware Web Interface (ForcewareWebInterface) - Unknown owner - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe" -k runservice (file missing) O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe O23 - Service: ForceWare user log service (nSvcLog) - NVIDIA - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.