Vraag & Antwoord

OS Windows

system32/services.exe registerfout?Daarna allerlei fouten!

2 antwoorden
  • Ik krijg een foutmelding van het bestand c:/windows/system32/services.exe met het nummer 1073741819. Daarna nog een minuut de tijd om mijn computer opnieuw op te starten! Bij het opstarten heb ik deze foutmelding meerdere malen opnieuw gehad. Ik heb hitmanpro 2, sophos antivirus, uniblue speedupmycomputer gedraaid, deze gaven vele infecties en hebben deze (als het goed is) allemaal verwijderd. Inmiddels kan mijn geluidskaart niet meer gevonden worden, kunnen enkele programma's niet goed draaien en is de computer heel erg traag. Heb de stappen die genomen moeten worden voor het maken van een hijackthis file gedaan en dit is mijn logfile: Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA) Scan saved at 9:29:33, on 16-5-2007 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Creative\Sound Blaster Live! 24-bit\Surround Mixer\CTSysVol.exe C:\WINDOWS\system32\Rundll32.exe C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe C:\WINDOWS\vsnpstd.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe C:\Program Files\Uniblue\SpeedUpMyPC\SpeedUpMyPC.exe C:\Program Files\Sophos\AutoUpdate\ALMon.exe C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe C:\Program Files\Sophos\Sophos Anti-Virus\SAVAdminService.exe C:\Program Files\Sophos\AutoUpdate\ALsvc.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Hijack This\hijackthis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.nu.nl/index.jsp R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer aangeboden door @Home R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = proxy:8080 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen R3 - URLSearchHook: (no name) - - (no file) O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.1.2.7.dll O2 - BHO: (no name) - {51248DEA-04B5-4AD8-AC08-547371D86740} - C:\WINDOWS\system32\byxwwut.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program Files\Creative\Sound Blaster Live! 24-bit\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r O4 - HKLM\..\Run: [P17Helper] Rundll32 P17.dll,P17Helper O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe O4 - HKLM\..\Run: [load] msupdate.exe O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [snpstd] C:\WINDOWS\vsnpstd.exe O4 - HKLM\..\Run: [YeppStudioAgent] C:\Program Files\Samsung\SamsungMediaStudio4.1\SamsungMediaStudioAgent.exe O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k O4 - HKLM\..\RunServices: [load] msupdate.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [p2p networking] p2pnetworking.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [Uniblue SpeedUpMyPC] C:\Program Files\Uniblue\SpeedUpMyPC\SpeedUpMyPC.exe -s O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - Global Startup: AutoUpdate Monitor.lnk = C:\Program Files\Sophos\AutoUpdate\ALMon.exe O8 - Extra context menu item: Download all links using BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm O8 - Extra context menu item: Download all videos using BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm O8 - Extra context menu item: Download link using &BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdpb.dll (file missing) O9 - Extra button: (no name) - {9819CC0E-9669-4D01-9CD7-2C66DA43AC6C} - (no file) O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\system32\Shdocvw.dll O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://start.home.nl/ O16 - DPF: {4ED9DDF0-7479-4BBE-9335-5A1EDB1D8A21} - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcinsctl/nl/4,0,0,90/mcinsctl.cab O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab O16 - DPF: {7B297BFD-85E4-4092-B2AF-16A91B2EA103} (WScanCtl Class) - http://www3.ca.com/securityadvisor/virusinfo/webscan.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab O16 - DPF: {BCC0FF27-31D9-4614-A68E-C18E1ADA4389} - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcgdmgr/nl/1,0,0,23/mcgdmgr.cab O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game09.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab O16 - DPF: {DEB21AD3-FDA4-42F6-B57D-EE696A675EE8} (IPSUploader Control) - http://asp07.photoprintit.de/microsite/defaults/activex/IPSUploader.cab O20 - Winlogon Notify: byxwwut - C:\WINDOWS\SYSTEM32\byxwwut.dll O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE O23 - Service: dlbt_device - Dell - C:\WINDOWS\system32\dlbtcoms.exe O23 - Service: LicCtrl Service (LicCtrlService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\runservice.exe (file missing) O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\PROSetWired\NCS\Sync\NetSvc.exe O23 - Service: Sophos Anti-Virus status reporter (SAVAdminService) - Sophos Plc - C:\Program Files\Sophos\Sophos Anti-Virus\SAVAdminService.exe O23 - Service: Sophos Anti-Virus (SAVService) - Sophos Plc - C:\Program Files\Sophos\Sophos Anti-Virus\SavService.exe O23 - Service: Spyware Doctor Auxiliary Service (sdAuxService) - Unknown owner - C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe O23 - Service: Spyware Doctor Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe O23 - Service: Sophos AutoUpdate Service - Sophos Plc - C:\Program Files\Sophos\AutoUpdate\ALsvc.exe O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe -- End of file - 9281 bytes
  • Klinkt als het sasser virus, probeer de removaltool van Norton eens : http://www.symantec.com/security_response/writeup.jsp?docid=2004-050114-1706-99 (in de veilige modus)

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.