Vraag & Antwoord

OS Windows

Hulp&ondersteuning/systeemherstel is niet benaderbaar/ve

1 antwoord
  • Hallo, door ruimtegebrek op de C: moest ik opruimen en heb daarbij het een en ander verwijderd uit de mappen: C:\Documents and Settings\joop\Local Settings\Temp C:\Documents and Settings\joop\Local Settings\Application Data\Identities deze laatste map was plots leeg.... systeemherstel bleek ook niet meer te werken/benaderbaar via: start>H&O>systeemherstel start>alleprog.>bureau-acc>systeemwerkset>systeemherstel start>uitvoeren>%systemroot%\system32\restore\rstrui.exe krijg wel dialoogvenster van SysHerstel maar is leeg/wit. ook het verbinden met windowsupdate of enige andere msnLIVE! of hotmail of service kan niet meer, browser opent wel en geeft onderin "gereed" aan maar pagina blijft blanco maar andere paginas openen wel weer gewoon. Inloggen op abnamro kan ook niet meer. MSNMessenger werkt wel. weet iemand raad/hulp? Met vriendelijke groet, Mars p.s. ik heb ook even een HJTlog aangemaakt... Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 20:35:02, on 17-4-2009 Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16827) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe C:\WINDOWS\CTHELPER.EXE C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe C:\Program Files\Logitech\QuickCam\Quickcam.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\ANYCOM\Blue USB-200-250\BTConWizard.exe C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe C:\Program Files\Compact Wireless-G USB Adapter Wireless Network Monitor\WLService.exe C:\PROGRA~1\MICROS~4\rapimgr.exe C:\Program Files\Compact Wireless-G USB Adapter Wireless Network Monitor\WUSB54GC.exe C:\Program Files\Common Files\Logishrd\LQCVFX\COCIManager.exe C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe C:\WINDOWS\system32\restore\rstrui.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.com/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file) O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE O4 - HKLM\..\Run: [ConWizard] C:\Program Files\ANYCOM\Blue USB-200-250\BTConWizLauncher.exe -pairwiz O4 - HKLM\..\Run: [SpeakerManager] C:\Program Files\ANYCOM\Blue USB-200-250\BTConWizLauncher.exe -conman O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [LogitechQuickCamRibbon] "C:\Program Files\Logitech\QuickCam\Quickcam.exe" /hide O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe" O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [SetDefaultMIDI] MIDIDEF.EXE /s:'Creative SoundFont Synthesizer' /w:'SB Audigy' (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [SetDefaultMIDI] MIDIDEF.EXE /s:'Creative SoundFont Synthesizer' /w:'SB Audigy' (User 'Default user') O4 - S-1-5-18 Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe (User 'SYSTEM') O4 - .DEFAULT Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe (User 'Default user') O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: Bluetooth.lnk = ? O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm O9 - Extra button: Anti-Virus voor internet statistieken - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\INetRepl.dll O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\INetRepl.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Mobiele favorieten maken... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\INetRepl.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {0A5FD7C5-A45C-49FC-ADB5-9952547D5715} (Creative Software AutoUpdate) - http://www.creative.com/su/ocx/15031/CTSUEng.cab O16 - DPF: {14C1B87C-3342-445F-9B5E-365FF330A3AC} (Hewlett-Packard Online Support Services) - http://h50203.www5.hp.com/HPISWeb/Customer/cabs/HPISDataManager.CAB O16 - DPF: {215B8138-A3CF-44C5-803F-8226143CFC0A} (Trend Micro ActiveX Scan Agent 6.6) - http://eu-housecall.trendmicro-europe.com/housecall/applet/html/native/x86/win32/activex/hcImpl.cab O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx2.mail.live.com/mail/w1/resources/MSNPUpld.cab O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1157754896280 O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://partyflock.nl/components/ImageUploader4.cab O16 - DPF: {7FC1B346-83E6-4774-8D20-1A6B09B0E737} (Windows Live Photo Upload Control) - http://karinina38.spaces.live.com/PhotoUpload/MsnPUpld.cab O16 - DPF: {A18962F6-E6ED-40B1-97C9-1FB36F38BFA8} (Aurigma Image Uploader 3.5 Control) - http://partyflock.nl/components/ImageUploader3.cab O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - http://cdn2.zone.msn.com/binFramework/v10/ZIntro.cab56649.cab O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game11.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O16 - DPF: {EDFCB7CB-942C-4822-AF14-F0B687409848} (Image Uploader Control) - http://cache.hyves-static.net/statics/Aurigma/ImageUploader4.cab O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/mcfscan/2,2,0,5231/mcfscan.cab O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://www.chat-united.com/controls/msnchat45.cab O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://www.creative.com/su/ocx/15026/CTPID.cab O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe O23 - Service: Avira AntiVir Personal - Free Antivirus Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe O23 - Service: Avira AntiVir Personal - Free Antivirus Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - Unknown owner - (no file) O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe O23 - Service: hdlSrv - Unknown owner - C:\Program Files\M-Systems Utility\hdlSrv.exe O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe O23 - Service: WUSB54GCSVC - GEMTEKS - C:\Program Files\Compact Wireless-G USB Adapter Wireless Network Monitor\WLService.exe O24 - Desktop Component 0: (no name) - file:///C:/DOCUME~1/joop/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif -- End of file - 10571 bytes

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.