Vraag & Antwoord

OS Windows

Geen antivirus update onder XP

Anoniem
Belsat
10 antwoorden
 • Hallo!

  Hoewel dit over anti-Virus gaat denk ik toch dat het een Windows probleempje is:

  Van de week ontdekte ik dat mijn virus database van AVG al sinds Maart niet was ge-update. Als ik dit probeer komt een foutmelding dat geen contact kan worden gemaakt met "de server".

  Wèl kan ik internetten, facebook, E-mailen. Met een tweede XP installatie (dual boot) op dezelfde computer kan ik wèl de antivirus updates ophalen. Dus aan de hardware ligt het niet.

  Ik heb inmiddels AVG vervangen door Avast en heb daarbij precies dezelfde verschijnselen…

  Wat kan hier het probleem zijn en hoe is dit op te lossen??

  Vriendelijk dank, Henk
 • Draai in ieder geval eens MBAM in de Veilige modus
 • http://www.idealsoftware.nl/MBAM/ Eerst updaten en een log maken en posten.


  http://free.antivirus.com/hijackthis/ Daarna ook een log maken en posten. Een expert daarin kan je dan wellicht verder helpen.
 • Hallo, ik heb MBAM geinstalleerd, ge-update en getracht te draaien in veilige modus. Maar na 6 seconden stopt het en verdwijnt van 't beeld… Dit tig maal geprobeerd zonder succes, ook niet in normale modus. Met Avast wel 2 malwares gevonden en verwijderd.

  Met Ccleaner alles opgeschoond, ook register. De LAN chip in de BIOS uitgeschakeld, opgestart en daarna opnieuw ingeschakeld en door Windows laten vinden.

  Het oorspronkelijke probleem (geen update virus definities) blijft onveranderd en MBAM wil niet draaien. Verder alles volkomen normaal…, zoals in beginposting gemeld.

  Iemand nog een idee?

  Ciao, Henk
 • avg is echt helemaal verwijderd voor je avast installeerde?
  draait er een firewall mee cq naast antivirus nog iets anders aan beschermingssoftware?
  waarom de tip van dragon (nog) niet gedaan inzake hijackthis??
 • Hello again!

  Hierbij respectievelijk: AVG is zover ik weet goed verwijderd, het probleem doet zich voor met of zonder Windows firewall, voor zover ik weet geen andere bescherming dan nu dus Avast.

  En hier de gevraagde Hijackthis log, ben benieuwd wat de experts er uit opmaken :-)

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
  Scan saved at 14:53:52, on 31/05/2010
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\Program Files\Cobian Backup 8\cbService.exe
  C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost 2003\GhostStartService.exe
  C:\Program Files\Microsoft LifeCam\MSCamS32.exe
  C:\Program Files\SPAMfighter\sfus.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Cobian Backup 8\cbInterface.exe
  C:\Program Files\SPAMfighter\SFAgent.exe
  C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
  C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AcroRd32.exe
  D:\Install\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.5.5126.1836\swg.dll
  O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [Cobian Backup 8 interface] "C:\Program Files\Cobian Backup 8\cbInterface.exe" -service
  O4 - HKLM\..\Run: [SPAMfighter Agent] "C:\Program Files\SPAMfighter\SFAgent.exe" update delay 60
  O4 - HKLM\..\Run: [LifeCam] "C:\Program Files\Microsoft LifeCam\LifeExp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [VX3000] C:\WINDOWS\vVX3000.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Startup: e-Backup 1.42 Scheduler.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki… - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_2EC7709873947E87.dll/cmsidewiki.html
  O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab
  O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O22 - SharedTaskScheduler: Browseui preloader - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
  O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: Cobian Backup 8 service (CobBMService) - Luis Cobian - C:\Program Files\Cobian Backup 8\cbService.exe
  O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  O23 - Service: GhostStartService - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost 2003\GhostStartService.exe
  O23 - Service: Google Desktop Manager 5.7.806.10245 (GoogleDesktopManager-061008-081103) - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
  O23 - Service: Google Update Service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: SPAMfighter Update Service - SPAMfighter ApS - C:\Program Files\SPAMfighter\sfus.exe


  End of file - 8096 bytes


  Alvast heel veel dank voor de moeite, Henk
 • @The Dragon & Derkdejong.

  En nu, ouwe rotten ??? ;-) Toch maar Windows opnieuw installeren?

  Ciao, Henk
 • er staan verschillende progjes bij die ik niet ken, dus is het lastig oordelen. zo op het oog lijkt me niks mis…..
  spamfighter, bonjour, hp-zaken geven soms problemen op xp.
  daarom: misschien moest je eens via start-uitvoeren-typ: msconfig -enter-tabblad opstarten alle vinkjes verwijderen behalve je avast.
  (geen nood: je kan ze later via dezelfde weg weer terugzetten als je dingen per se wilt laten mee opstarten).
  als het nu wel lukt kun je, via geleidelijk terugzetten van vinkjes, een boosdoener achterhalen.
  en wat wellicht ook dienstig is: zet ie via internetopties-tabblad geavanceerd eens terug op de standaardinstellingen.
 • Bedankt voor je advies, derkdejong! Ik zal eens beginnen met de laatste tip re IE. De procedure met msconfig is mij bekend; ik dacht niet dat er veel verdachts tussen zit. Tenminste niet onder tabblad "Startup". Of bedoel je ook de items onder "services" ? M.u.v. de Microsoft items, neem ik dan aan :-)

  Ciao, Henk
 • tja, met denken dat iets wel goed is kom je minder ver dan met "meten is weten"…
  ik zou toch maar eens beginnen met dat startup-tabblad……

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.