Vraag & Antwoord

OS Windows

Outlook 2010

besturings systeem Windows 7 Ultimate 64 incl Windows Mobile. Voorheen gebruikte ik Outlook 2007, en synchroniseerde met mij PDA HX4700, WM 2003 het ging prima, met Outlook 2010 lukt het niet meer wel verbinding geen synchronisatie. Weet iemand raad, deze foutmelding krijg ik wel: Thanks, Frits ************** Tekst van uitzondering ************** System.Exception: OutlookInfo has not been initialized! bij Microsoft.WindowsMobile.WmdHost.OutlookInfo.OpenMessageStore() bij Microsoft.WindowsMobile.IOutlookInfo.OpenMessageStore() bij Microsoft.WindowsMobile.DeviceCenter.ContactList.BinaryToContacts(Byte[] binary) bij Microsoft.WindowsMobile.DeviceCenter.ContactList.LoadContacts(RegistryKey registryKey, String registryValueFull, String registryValueExcluded, String registryValueName) bij Microsoft.WindowsMobile.DeviceCenter.ContactsDataTypeSettings.LoadActiveSyncSettings() bij Microsoft.WindowsMobile.DeviceCenter.DataTypeSettings.Create(MainHost mainHost, DataType dataType) bij Microsoft.WindowsMobile.DeviceCenter.ChooseContentToSync.LoadDataTypes() bij Microsoft.WindowsMobile.DeviceCenter.ChooseContentToSync..ctor(MainHost mainHost) bij Microsoft.WindowsMobile.DeviceCenter.ChooseContentToSyncFolderItem.OnClick(Object sender, AnimatedControlEventArgs e) bij Microsoft.WindowsMobile.DeviceCenter.TextFolderItemWrapper.TextFolderItemWrapper_Click(Object sender, AnimatedControlEventArgs e) bij AnimationLibrary.AnimatedControl.OnClick(Object sender, AnimatedControlEventArgs e) bij AnimationLibrary.AnimatedControl.BubbleClick(MouseEventArgs e) bij AnimationLibrary.AnimationHost.AnimationHost_MouseUp(Object sender, MouseEventArgs e) bij System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks) bij System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m) bij System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m) bij System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam) ************** Geladen assembly's ************** mscorlib Assembly-versie: 2.0.0.0 Win32-versie: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900) CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v2.0.50727/mscorlib.dll ---------------------------------------- Microsoft.WindowsMobile.DeviceManager Assembly-versie: 6.1.0.0 Win32-versie: 6.1.6965.0 CodeBase: file:///C:/Windows/WindowsMobile/Microsoft.WindowsMobile.DeviceManager.DLL ---------------------------------------- Microsoft.WindowsMobile.Common Assembly-versie: 6.1.0.0 Win32-versie: 6.1.6965.0 CodeBase: file:///C:/Windows/WindowsMobile/Microsoft.WindowsMobile.Common.DLL ---------------------------------------- System Assembly-versie: 2.0.0.0 Win32-versie: 2.0.50727.4928 (NetFXW7QFE.050727-4900) CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll ---------------------------------------- System.Windows.Forms Assembly-versie: 2.0.0.0 Win32-versie: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900) CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll ---------------------------------------- System.Drawing Assembly-versie: 2.0.0.0 Win32-versie: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900) CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll ---------------------------------------- System.Configuration Assembly-versie: 2.0.0.0 Win32-versie: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900) CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll ---------------------------------------- System.Xml Assembly-versie: 2.0.0.0 Win32-versie: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900) CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll ---------------------------------------- Microsoft.WindowsMobile.Rapi Assembly-versie: 6.1.0.0 Win32-versie: 6.1.6965.0 CodeBase: file:///C:/Windows/WindowsMobile/Microsoft.WindowsMobile.Rapi.DLL ---------------------------------------- mscorlib.resources Assembly-versie: 2.0.0.0 Win32-versie: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900) CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v2.0.50727/mscorlib.dll ---------------------------------------- Microsoft.WindowsMobile.DeviceManager.resources Assembly-versie: 6.1.0.0 Win32-versie: 6.1.6965.0 CodeBase: file:///C:/Windows/WindowsMobile/nl/Microsoft.WindowsMobile.DeviceManager.resources.DLL ---------------------------------------- Microsoft.WindowsMobile.DeviceCenter Assembly-versie: 6.1.0.0 Win32-versie: 6.1.6965.0 CodeBase: file:///C:/Windows/WindowsMobile/Microsoft.WindowsMobile.DeviceCenter.DLL ---------------------------------------- AnimationLibrary Assembly-versie: 6.1.0.0 Win32-versie: 6.1.6965.0 CodeBase: file:///C:/Windows/WindowsMobile/AnimationLibrary.DLL ---------------------------------------- Accessibility Assembly-versie: 2.0.0.0 Win32-versie: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900) CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll ---------------------------------------- Microsoft.WindowsMobile.DeviceCenter.resources Assembly-versie: 6.1.0.0 Win32-versie: 6.1.6965.0 CodeBase: file:///C:/Windows/WindowsMobile/nl/Microsoft.WindowsMobile.DeviceCenter.resources.DLL ---------------------------------------- System.Windows.Forms.resources Assembly-versie: 2.0.0.0 Win32-versie: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900) CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_nl_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll ---------------------------------------- ************** JIT-foutopsporing ************** Als u JIT-foutopsporing wilt inschakelen, moet in het configuratiebestand voor deze toepassing of computer (machine.config) de waarde jitDebugging in het gedeelte system.windows.forms zijn ingesteld. De toepassing moet ook zijn gecompileerd terwijl foutopsporing was ingeschakeld. Bijvoorbeeld: <configuration> <system.windows.forms jitDebugging="true" /> </configuration> Wanneer JIT-foutopsporing is ingeschakeld, worden onverwerkte uitzonderingen naar het JIT-foutopsporingsprogramma gestuurd dat op de computer is geregistreerd en worden niet door dit dialoogvenster verwerkt.

Anoniem
fatman