Vraag & Antwoord

OS Windows

DOS prompt en commando

Anoniem
None
11 antwoorden
 • Goedenavond,

  Ik probeer in het DOS scherm de opdracht ipconfig/all , maar dan verschijn de melding "ipconfig/all wordt niet herkend als een interne of externe opdracht, programma of batchbestand".
  Dit zou eigenlijk toch moeten werken. Wat doe ik verkeerd?

  Douwe Bakker
 • spatie vergeten voor de /
 • met of zonder spatie. het blijft hetzelfde
 • kijk eens in de folder c:\windows\system32 of daar ipconfig.exe staat. zo ja, open dan een command window en geeft "path"

  je krijgt dan zoiets te zien:

  [code:1:9052cd6d26]PATH=C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32
  \WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files (x86)\Calibre2\;C:\Program Files (x86)
  \Microsoft SQL Server\100\Tools\Binn\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\
  Tools\Binn\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\DTS\Binn\;C:\Program Files
  (x86)\GmoteServer\bin\vlc[/code:1:9052cd6d26]

  kijk daar of "C:\Windows\system32" tussen staat.

  Als een van deze twee ontbreekt, is dat je probleem
 • Moet het niet zijn
  spatie achter de / dus vóór de a van all?
 • Probeer winipcfg eens.
 • Om mee te beginnen heeft het [b:6ef511410e]/[/b:6ef511410e] teken een naam. Namelijk slash. En zou je inderdaad zoals derkdejong al zei, een spatie kunnen typen voor de slash. Voorbeelden daarover staat onder andere op http://ss64.com/nt/ipconfig.html
  Overigens werkt bij mij in Windows 7 home editie het ipconfig/all commando ook zonder spaties.

  Check verder op Microsoft Community deze question 'ipconfig' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file.
 • In de map C:\windows\system32 staat inderdaad ipconfig.exe
  Als ik dan path intoets krijg ik:

  C:\WINDOWS\system32>ipconfig

  Windows IP-configuratie


  Ethernet-adapter LAN-verbinding:

  Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: lan
  IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.2.9
  Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
  Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.2.254

  C:\WINDOWS\system32>path
  PATH=%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;C:\Program Fi
  les\QuickTime\QTSystem\;C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin;

  C:\WINDOWS\system32>

  douwe
 • Vreemd, je zou geen %systemroot% moeten zien in je path.

  Geef eens het commando "set" in een opdrachtprompt.

  [quote:a7de35ec74]
  C:\Users\Marc>set
  ALLUSERSPROFILE=C:\ProgramData
  APPDATA=C:\Users\Marc\AppData\Roaming
  CommonProgramFiles=C:\Program Files\Common Files
  CommonProgramFiles(x86)=C:\Program Files (x86)\Common Files
  CommonProgramW6432=C:\Program Files\Common Files
  COMPUTERNAME=NAS
  ComSpec=C:\Windows\system32\cmd.exe
  FP_NO_HOST_CHECK=NO
  HOMEDRIVE=C:
  HOMEPATH=\Users\Marc
  LOCALAPPDATA=C:\Users\Marc\AppData\Local
  LOGONSERVER=\\NAS
  NUMBER_OF_PROCESSORS=4
  OS=Windows_NT
  Path=C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32
  \WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files (x86)\Calibre2\;C:\Program Files (x86)
  \Microsoft SQL Server\100\Tools\Binn\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\
  Tools\Binn\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\DTS\Binn\;C:\Program Files
  (x86)\GmoteServer\bin\vlc
  PATHEXT=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC
  PROCESSOR_ARCHITECTURE=AMD64
  PROCESSOR_IDENTIFIER=Intel64 Family 6 Model 37 Stepping 2, GenuineIntel
  PROCESSOR_LEVEL=6
  PROCESSOR_REVISION=2502
  ProgramData=C:\ProgramData
  ProgramFiles=C:\Program Files
  ProgramFiles(x86)=C:\Program Files (x86)
  ProgramW6432=C:\Program Files
  PROMPT=$P$G
  PSModulePath=C:\Windows\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules\
  PUBLIC=C:\Users\Public
  SESSIONNAME=Console
  SystemDrive=C:
  [b:a7de35ec74]SystemRoot=C:\Windows[/b:a7de35ec74]
  TEMP=C:\Users\Marc\AppData\Local\Temp
  TMP=C:\Users\Marc\AppData\Local\Temp
  USERDOMAIN=NAS
  USERNAME=Marc
  USERPROFILE=C:\Users\Marc
  windir=C:\Windows
  [/quote:a7de35ec74]Als het goed is moet daar een regel tussen staan met systemroot=c:\windows

  Maar bij jou ontbreekt die waarschijnlijk.

  Plak hier eens de uitvoer van set, als je wilt.
 • Fijn dat er wordt meegedacht.
  Marc, "SystemRoot=C:\WINDOWS"staat er gewoon tussen zoals je ziet.
  Ik heb nog wel even ipconfig/all getest in c:\windows\system32 en dan lukt het wel. Zou je toch zeggen dat er in het pad er naar toe iets niet klopt.

  douwe

  Microsoft Windows XP [versie 5.1.2600]
  (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

  C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELLDM2400>set
  ALLUSERSPROFILE=C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS
  APPDATA=C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELLDM2400\Application Data
  asl.log=Destination=file
  CLASSPATH=.;C:\Program Files\Java\jre7\lib\ext\QTJava.zip
  CLIENTNAME=Console
  CommonProgramFiles=C:\Program Files\Common Files
  COMPUTERNAME=DELLDM2400
  ComSpec=C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
  FP_NO_HOST_CHECK=NO
  HOMEDRIVE=C:
  HOMEPATH=\Documents and Settings\Eigenaar.DELLDM2400
  LOGONSERVER=\\DELLDM2400
  NUMBER_OF_PROCESSORS=1
  OS=Windows_NT
  Path=%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;C:\Program Fi
  les\QuickTime\QTSystem\;C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin;
  PATHEXT=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH
  PROCESSOR_ARCHITECTURE=x86
  PROCESSOR_IDENTIFIER=x86 Family 15 Model 2 Stepping 9, GenuineIntel
  PROCESSOR_LEVEL=15
  PROCESSOR_REVISION=0209
  ProgramFiles=C:\Program Files
  PROMPT=$P$G
  protector_attach=true
  QTJAVA=C:\Program Files\Java\jre7\lib\ext\QTJava.zip
  SESSIONNAME=Console
  SystemDrive=C:
  SystemRoot=C:\WINDOWS
  TEMP=C:\DOCUME~1\EIGENA~1.DEL\LOCALS~1\Temp
  TMP=C:\DOCUME~1\EIGENA~1.DEL\LOCALS~1\Temp
  USERDOMAIN=DELLDM2400
  USERNAME=Eigenaar
  USERPROFILE=C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELLDM2400
  windir=C:\WINDOWS

  C:\Documents and Settings\Eigenaar.DELLDM2400>
 • Goedemiddag,

  Mijn probleem is opgelost. Via systeemeigenschappen en omgevingsvariabelen is het pad opnieuw ingevuld. Volgens mij doelde Marc ook in deze richting. Mijn zoon Jan wist gelukkig dat ik in de omgevingsvariabelen moest zijn om het aan te passen. Gelukkig werk het nu weer. Iedereen bedankt.

  Douwe

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.